Свето Јеванђеље по МатејуМатеј, глава 16


И приступивши фарисеји и садукеји кушајући га искаху да им покаже знак са неба.

И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба.


А он одговарајући рече им: Увече говорите: биће ведро, јер је небо црвено.

Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет вёдро, потому что небо красно;

Tweet thisPost on Facebook

И ујутру: данас ће бити непогода, јер је небо црвено и мутно. Лицемјери, лице небеско умијете распознавати, а знаке времена не можете?

и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете.


Род зли и прељуботворни тражи знак, и неће му се дати знак осим знака Јоне пророка. И оставивши их отиде.

Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел.


И ученици његови полазећи на ону страну, заборавише узети хљеба.

Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов.


А Исус им рече: Пазите и чувајте се квасца фарисејског и садукејског.

Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской.


А они помишљаху у себи говорећи: То је што нисмо хљеба узели.

Они же помышляли в себе и говорили: [это значит], что хлебов мы не взяли.

Tweet thisPost on Facebook

А Исус разумјевши рече им: (та помишљате у себи, маловјерни, што нисте хљеба узели?

Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?

Tweet thisPost on Facebook

Зар још не разумијете, нити памтите пет хљебова на пет хиљада, и колико котарица накуписте?

Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч [человек], и сколько коробов вы набрали?


Ни оних седам хљебова на четири хиљаде, и колико котарица накуписте?

ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали?


Како не разумијете да вам не рекох за хљебове, него да се чувате квасца фарисејског и садукејског?

как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?

Tweet thisPost on Facebook

Тада разумијеше да не рече да се чувају квасца хљебнога, него науке фарисејске и садукејске.

Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.

Tweet thisPost on Facebook

А када дође Исус у крајеве Кесарије Филипове, запита ученике своје говорећи: (та о мени говоре људи ко је Син Човјечији?

Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?


А они рекоше: Једни говоре да си Јован Крститељ, други да си Илија, други опет Јеремија, или који од пророка.

Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков.


Рече им Исус: А ви шта велите ко сам ја?

Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?

Tweet thisPost on Facebook

А Симон Петар одговори и рече: Ти си Христос, Син Бога живога.

Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты--Христос, Сын Бога Живаго.


А Исус одговарајући рече му: Блажен си, Симоне, сине Јонин! Јер тијело и крв не открише ти то, него Отац мој који је на небесима.

Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;


А и ја теби кажем да си ти Петар, и на томе камену сазидаћу Цркву своју, и врата пакла неће је надвладати.

и Я говорю тебе: ты--Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;


И даћу ти кључеве Царства небескога: и што свежеш на земљи биће свезано на небесима; и што раздријешиш на земљи биће раздријешено на небесима.

и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.


Тада запријети ученицима својим да ником не казују да је он Исус Христос.

Тогда (Иисус) запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос.


Исус и Његови ученици

Од тада поче Исус казивати ученицима својим да њему ваља ићи у Јерусалим, и много пострадати од старјешина и првосвештеника и књижевника, и убијен бити, и трећи дан да ће устати.

Исус и Његови ученици

С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.


И узевши га Петар поче га одвраћати говорећи: Боже сачувај, Господе! то неће бити од тебе!

И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!

Tweet thisPost on Facebook

А он окренувши се рече Петру: Иди од мене, сатано! Саблазан си ми, јер не мислиш што је Божије него што је људско.

Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.


Тада Исус рече ученицима својим: Ако хоће ко за мном ићи, нека се одрекне себе, и узме крст свој и за мном иде.

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,


Јер ко хоће живот свој да сачува, изгубиће га; а ако ко изгуби живот свој мене ради, наћи ће га.

ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее;

Tweet thisPost on Facebook

Јер каква је корист човјеку ако сав свијет задобије а души својој науди? Или какав ће откуп дати човјек за душу своју?

какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?


Јер ће доћи Син Човјечији у слави Оца својега са анђелима својим, и тада ће узвратити свакоме по дјелима његовим.

ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.


Заиста вам кажем: Има неких међу вама што стоје овдје који неће окусити смрти док не виде Сина Човјечијега гдје долази у Царству своме.

Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.
This goes to iframe