Књига о судијама

Послушајте


Глава 1


А по смрти Исусовој упиташе синови Израиљеви Господа говорећи: ко ће између нас ићи први на Хананеје да се бије с њима?

Now after the death of Joshua it came to pass that the children of Israel asked the LORD, saying, "Who shall be first to go up for us against the Canaanites to fight against them?"


И Господ рече: Јуда нека иде; ето дао сам му земљу у руке.

And the LORD said, "Judah shall go up. Indeed I have delivered the land into his hand."


А Јуда рече Симеуну брату својему: хајде са мном на мој дио да се бијемо с Хананејима; пак ћу и ја ићи с тобом на твој дио. И пође Симеун с њим.

So Judah said to Simeon his brother, "Come up with me to my allotted territory, that we may fight against the Canaanites; and I will likewise go with you to your allotted territory." And Simeon went with him.


И изиде Јуда; и даде им Господ Хананеје и Ферезеје у руке, и побише их у Везеку десет тисућа људи.

Then Judah went up, and the LORD delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand; and they killed ten thousand men at Bezek.


Јер нађоше Адони-Везека у Везеку, и ударише на њ, и побише Хананеје и Ферезеје.

And they found Adoni-Bezek in Bezek, and fought against him; and they defeated the Canaanites and the Perizzites.

Tweet thisPost on Facebook

И побјеже Адони-Везек, а они га потјераше и ухвативши га отсјекоше му палце у руку и у ногу.

Then Adoni-Bezek fled, and they pursued him and caught him and cut off his thumbs and big toes.

Tweet thisPost on Facebook

Тада рече Адони-Везек: седамдесет царева отсјеченијех палаца у руку и у ногу купише што бјеше под мојим столом; како сам чинио, тако ми плати Бог. И одведоше га у Јерусалим, и ондје умрије.

And Adoni-Bezek said, "Seventy kings with their thumbs and big toes cut off used to gather their food under my table; as I have done, so God has repaid me." Then they brought him to Jerusalem, and there he died.


Јер синови Јудини ударише на Јерусалим и узеше га, и исјекоше грађане оштријем мачем, а град сажегоше огњем.

Now the children of Judah fought against Jerusalem and took it; they struck it with the edge of the sword and set the city on fire.


Потом изидоше синови Јудини да војују на Хананеје, који живљаху у гори и на југу и у равни.

And afterward the children of Judah went down to fight against the Canaanites who dwelt in the mountains, in the South, and in the lowland.


И Јуда изиде на Хананеје који живљаху у Хеврону, а Хеврону бијаше пређе име Киријат-Арва; и побише Сесаја и Ахимана и Талмаја.

Then Judah went against the Canaanites who dwelt in Hebron. (Now the name of Hebron was formerly Kirjath Arba.) And they killed Sheshai, Ahiman, and Talmai.


А одатле отидоше на Давиране, а Давиру прије бјеше име Киријат-Сефер.

From there they went against the inhabitants of Debir. (The name of Debir was formerly Kirjath Sepher.)


И рече Халев: ко савлада Киријат-Сефер и узме га, даћу му Ахсу кћер своју за жену.

Then Caleb said, "He who attacks Kirjath Sepher and takes it, to him I will give my daughter Achsah as wife."

Tweet thisPost on Facebook

И узе га Готонило, син Кенезов, млађи брат Халевов; и даде му Ахсу кћер своју за жену.

And Othniel the son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it; so he gave him his daughter Achsah as wife.


И кад полажаше, наговараше га да иште у оца њезина поље; па скочи с магарца. А Халев јој рече: што ти је?

Now it was so, when she came to him, that she urged him to ask her father for a field. And she dismounted from her donkey, and Caleb said to her, "What do you wish?"


А она му рече: дај ми дар; кад си ми дао сухе земље, дај ми и извора воденијех. И даде јој Халев изворе горње и изворе доње.

So she said to him, "Give me a blessing; since you have given me land in the South, give me also springs of water." Then Caleb gave her the upper springs and the lower springs.


А и синови Кенеја таста Мојсијева изидоше из града палмова са синовима Јудинијем у пустињу Јудину, која је на југу од Арада. И дошавши живљаху с народом.

Now the children of the Kenite, Moses' father- in-law, went up from the city of palms with the children of Judah into the Wilderness of Judah, which lies in the South near Arad; and they went and dwelt among the people.


Потом изиде Јуда са Симеуном братом својим, и побише Хананеје који живљаху у Сефату, и раскопаше га, и прозва се град Орма.

And Judah went with his brother Simeon, and they attacked the Canaanites who inhabited Zephath, and utterly destroyed it. So the name of the city was called Hormah.


И Газу узе Јуда с међама њезинијем, и Аскалон с међама његовијем, и Акарон с међама његовијем.

Also Judah took Gaza with its territory, Ashkelon with its territory, and Ekron with its territory.


Јер Господ бјеше с Јудом, те освоји гору; али не изагна онијех који живљаху у долини, јер имаху гвоздена кола.

So the LORD was with Judah. And they drove out the inhabitants of the mountains, but they could not drive out the inhabitants of the lowland, because they had chariots of iron.


И дадоше Халеву Хеврон, као што бјеше заповједио Мојсије, а он изагна оданде три сина Енакова.

And they gave Hebron to Caleb, as Moses had said. Then he expelled from there the three sons of Anak.


А синови Венијаминови не изагнаше Јевусеја који живљаху у Јерусалиму; него Јевусеји осташе у Јерусалиму са синовима Венијаминовијем до овога дана.

But the children of Benjamin did not drive out the Jebusites who inhabited Jerusalem; so the Jebusites dwell with the children of Benjamin in Jerusalem to this day.


Изидоше и синови Јосифови на Ветиљ, и Господ бијаше с њима.

And the house of Joseph also went up against Bethel, and the LORD was with them.


И уходише Ветиљ синови Јосифови, а име граду бјеше прије Луз.

So the house of Joseph sent men to spy out Bethel. (The name of the city was formerly Luz.)


И уходе видјеше човјека који иђаше из града и рекоше му: хајде покажи нам куда ћемо ући у град, па ћемо ти учинити милост.

And when the spies saw a man coming out of the city, they said to him, "Please show us the entrance to the city, and we will show you mercy."


А он им показа куда ће ући у град; и исјекоше у граду све оштријем мачем, а онога човјека пустише са свом породицом његовом.

So he showed them the entrance to the city, and they struck the city with the edge of the sword; but they let the man and all his family go.

Tweet thisPost on Facebook

И отиде онај човјек у земљу Хетејску, и ондје сазида град, и прозва га Луз; то му је име до данас.

And the man went to the land of the Hittites, built a city, and called its name Luz, which is its name to this day.

Tweet thisPost on Facebook

А Манасија не изагна становника из Вет-Сана и села његовијех, ни из Танаха и села његовијех, ни становника из Дора и села његовијех, ни становника из Ивлеама и села његовијех, ни становника из Мегида и села његовијех; и Хананеји стадоше живјети у тој земљи.

However, Manasseh did not drive out the inhabitants of Beth Shean and its villages, or Taanach and its villages, or the inhabitants of Dor and its villages, or the inhabitants of Ibleam and its villages, or the inhabitants of Megiddo and its villages; for the Canaanites were determined to dwell in that land.


А кад ојача Израиљ, удари на Хананеје данак, али их не изагна.

And it came to pass, when Israel was strong, that they put the Canaanites under tribute, but did not completely drive them out.

Tweet thisPost on Facebook

Ни Јефрем не изагна Хананеја који живљаху у Гезеру; него осташе Хананеји с њим у Гезеру.

Nor did Ephraim drive out the Canaanites who dwelt in Gezer; so the Canaanites dwelt in Gezer among them.


Завулон не изагна становника из Китрона, ни становника из Налола; него осташе Хананеји с њим, и плаћаху данак.

Nor did Zebulun drive out the inhabitants of Kitron or the inhabitants of Nahalol; so the Canaanites dwelt among them, and were put under tribute.


Асир не изагна становника из Акона, ни становника из Сидона ни из Алава, ни из Ахазива, ни из Хелве, ни из Афика, ни из Реова;

Nor did Asher drive out the inhabitants of Acco or the inhabitants of Sidon, or of Ahlab, Achzib, Helbah, Aphik, or Rehob.


Него Асир живљаше међу Хананејима, становницима оне земље, јер их не изагна.

So the Asherites dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land; for they did not drive them out.


Нефталим не изагна становника из Вет-Семеса, ни становника из Вет-Аната; него живљаше међу Хананејима становницима оне земље; и становници у Вет-Семесу и у Вет-Анату плаћаху им данак.

Nor did Naphtali drive out the inhabitants of Beth Shemesh or the inhabitants of Beth Anath; but they dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land. Nevertheless the inhabitants of Beth Shemesh and Beth Anath were put under tribute to them.


А Амореји притјешњаваху синове Данове у гори, и не дадијаху им слазити у долину.

And the Amorites forced the children of Dan into the mountains, for they would not allow them to come down to the valley;

Tweet thisPost on Facebook

И Амореји стадоше живјети у гори Ересу, у Ајалону и у Салвиму; а кад осили рука дома Јосифова, плаћаше данак.

and the Amorites were determined to dwell in Mount Heres, in Aijalon, and in Shaalbim; yet when the hand of the house of Joseph became stronger, they were put under tribute.


А међа Аморејима бјеше од горе Акравимске, од стијене па на више.

Now the boundary of the Amorites was from the Ascent of Akrabbim, from Sela, and upward.This goes to iframe