Откривење (светог Јована Богослова )

Послушајте


Откривење, глава 7


И потом видјех четири анђела гдје стоје на четири угла земље, и држе четири вјетра земаљска, да не душе вјетар на земљу, ни на море, ни на икако дрво.

After these things I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree.


И видјех другога анђела гдје се пење од истока сунчанога, који имаше печат Бога живога; и повика гласом великијем на четири анђела којима бјеше дано да кваре земљу и море, говорећи:

Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea,


Не кварите ни земље, ни мора, ни дрвета, докле запечатим слуге Бога нашега на челима њиховима.

saying, "Do not harm the earth, the sea, or the trees till we have sealed the servants of our God on their foreheads."


И чух број запечаћенијех, сто и четрдесет и четири хиљаде запечаћенијех од свију кољена синова Израиљевијех;

And I heard the number of those who were sealed. One hundred and forty-four thousand of all the tribes of the children of Israel were sealed:


Од кољена Јудина дванаест хиљада запечаћенијех; од кољена Рувимова дванаест хиљада запечаћенијех; од кољена Гадова дванаест хиљада запечаћенијех;

of the tribe of Judah twelve thousand were sealed; of the tribe of Reuben twelve thousand were sealed; of the tribe of Gad twelve thousand were sealed;


Од кољена Асирова дванаест хиљада запечаћенијех; од кољена Нефталимова дванаест хиљада запечаћенијех; од кољена Манасијина дванаест хиљада запечаћенијех;

of the tribe of Asher twelve thousand were sealed; of the tribe of Naphtali twelve thousand were sealed; of the tribe of Manasseh twelve thousand were sealed;

Tweet thisPost on Facebook

Од кољена Симеунова дванаест хиљада запечаћенијех; од кољена Левијева дванаест хиљада запечаћенијех; од кољена Исахарова дванаест хиљада запечаћенијех;

of the tribe of Simeon twelve thousand were sealed; of the tribe of Levi twelve thousand were sealed; of the tribe of Issachar twelve thousand were sealed;

Tweet thisPost on Facebook

Од кољена Завулонова дванаест хиљада запечаћенијех; од кољена Јосифова дванаест хиљада запечаћенијех; од кољена Венијаминова дванаест хиљада запечаћенијех.

of the tribe of Zebulun twelve thousand were sealed; of the tribe of Joseph twelve thousand were sealed; of the tribe of Benjamin twelve thousand were sealed.

Tweet thisPost on Facebook

Потом видјех, и гле, народ многи, којега не може нико избројити, од свакога језика и кољена и народа и племена, стајаше пред пријестолом и пред јагњетом, обучен у хаљине бијеле, и палме у рукама њиховима.

After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands,


И повикаше гласом великијем говорећи: спасеније Богу нашему, који сједи на пријестолу, и јагњету.

and crying out with a loud voice, saying, "Salvation belongs to our God who sits on the throne, and to the Lamb!"


И сви анђели стајаху око пријестола и старјешине и четири животиње, и падоше на лице пред пријестолом, и поклонише се Богу.

And all the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures, and fell on their faces before the throne and worshiped God,


Говорећи: амин; благослов и слава и премудрост и хвала и част и сила и јачина Богу нашему ва вијек вијека. Амин.

saying: "Amen! Blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor and power and might, be to our God forever and ever. Amen."


И одговори један од старјешина говорећи ми: ови обучени у бијеле хаљине ко су, и откуда дођоше?

Then one of the elders answered, saying to me, "Who are these arrayed in white robes, and where did they come from?"

Tweet thisPost on Facebook

И рекох му: господару! ти знаш. И рече ми: ово су који дођоше од невоље велике, и опраше хаљине своје и убијелише хаљине своје у крви јагњетовој.

And I said to him, "Sir, you know." So he said to me, "These are the ones who come out of the great tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.


За то су пред пријестолом Божијим, и служе му дан и ноћ у цркви његовој; и онај што сједи на пријестолу уселиће се у њих.

"Therefore they are before the throne of God, and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will dwell among them.


Више неће огладњети, и неће на њих пасти сунце, нити икаква врућина.

"They shall neither hunger anymore nor thirst anymore; the sun shall not strike them, nor any heat;


Јер јагње, које је насред пријестола, пашће их, и упутиће их на изворе живе воде; и Бог ће отрти сваку сузу од очију њиховијех.

"for the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of waters. And God will wipe away every tear from their eyes."
This goes to iframe