Откривење (светог Јована Богослова )Откривење, глава 2


Анђелу Ефеске цркве напиши: тако говори онај што држи седам звијезда у десници својој, и што ходи посред седам свијећњака златнијех:

"To the angel of the church of Ephesus write, 'These things says He who holds the seven stars in His right hand, who walks in the midst of the seven golden lampstands:


Знам твоја дјела, и труд твој, и трпљење твоје, и да не можеш сносити злијех, и искушао си оне који говоре да су апостоли а нијесу, а нашао си их лажне;

"I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars;


И поднио си много, и трпљење имаш, и за име моје трудио си се, и нијеси сустао.

"and you have persevered and have patience, and have labored for My name's sake and have not become weary.


Но имам на тебе, што си љубав своју прву оставио.

"Nevertheless I have this against you, that you have left your first love.

Tweet thisPost on Facebook

Опомени се дакле откуда си спао, и покај се, и прва дјела чини; ако ли не, доћи ћу ти скоро, и дигнућу свијећњак твој с мјеста његова, ако се не покајеш.

"Remember therefore from where you have fallen; repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place--unless you repent.


Но ово имаш што мрзиш на дјела Николинаца, на која и ја мрзим.

"But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.

Tweet thisPost on Facebook

Ко има ухо нека чује шта говори Дух црквама: који побиједи даћу му да једе од дрвета животнога које је насред раја Божијега.

"He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the Paradise of God." '


И анђелу цркве Смиранске напиши: тако говори први и пошљедњи, који бјеше мртав, и ево је жив:

"And to the angel of the church in Smyrna write, 'These things says the First and the Last, who was dead, and came to life:


Знам твоја дјела, и невољу и сиромаштво (али си богат), и хуле онијех који говоре да су Јевреји а нијесу, него зборница сотонина.

"I know your works, tribulation, and poverty (but you are rich); and I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan.


Не бој се ни ода шта што ћеш пострадати. Гле, ђаво ће неке од вас метати у тамницу, да се искушате, и имаћете невољу до десет дана. Буди вјеран до саме смрти, и даћу ти вијенац живота.

"Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation ten days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life.


Ко има ухо да чује нека чује шта говори Дух црквама:који побиједи неће му наудити друга смрт.

"He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death." '


И анђелу Пергамске цркве напиши: тако говори онај што има мач оштар с обје стране:

"And to the angel of the church in Pergamos write, 'These things says He who has the sharp two-edged sword:


Знам дјела твоја, и гдје живиш, гдје је пријесто сотонин; и држиш име моје, и нијеси се одрекао вјере моје и у оне дане у које је Антипа, вјерни свједок мој, убијен код вас, гдје живи сотона.

"I know your works, and where you dwell, where Satan's throne is. And you hold fast to My name, and did not deny My faith even in the days in which Antipas was My faithful martyr, who was killed among you, where Satan dwells.


Но имам на тебе мало, што имаш ту који држе науку Валаама, који учаше Валака да положи саблазан пред синовима Израиљевијем, да једу жртве идолске, и да се курвају.

"But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality.


Тако имаш и ти који држе науку Николинаца, на коју ја мрзим.

"Thus you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate.

Tweet thisPost on Facebook

Покај се дакле; ако ли не, доћи ћу ти скоро, и војеваћу с њима мачем уста својих.

'Repent, or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of My mouth.


Ко има ухо да чује нека чује шта говори Дух црквама: који побиједи даћу му да једе од мане сакривене, и даћу му камен бијел, и на камену ново име написано, којега нико не зна осим онога који прими.

"He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes I will give some of the hidden manna to eat. And I will give him a white stone, and on the stone a new name written which no one knows except him who receives it." '


И анђелу Тијатирске цркве напиши: тако говори син Божиј, који има очи своје као пламен огњени, и ноге његове као мјед:

"And to the angel of the church in Thyatira write, 'These things says the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and His feet like fine brass:


Знам твоја дјела, и љубав, и службу, и вјеру, и трпљење твоје, и дјела твоја, и да пошљедњијех има више од првијех;

"I know your works, love, service, faith, and your patience; and as for your works, the last are more than the first.

Tweet thisPost on Facebook

Но имам на тебе мало, што допушташ жени Језавељи, која говори да је пророчица, да учи и да вара слуге моје да чине прељубу и да једу жртву идолску.

"Nevertheless I have a few things against you, because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and beguile My servants to commit sexual immorality and to eat things sacrificed to idols.


И дадох јој вријеме да се покаје од курварства својега, и не покаја се.

"And I gave her time to repent of her sexual immorality, and she did not repent.


Ево је ја мећем на одар, и оне који чине прељубу с њом у невољу велику, ако се не покају од својијех дјела.

"Indeed I will cast her into a sickbed, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of their deeds.

Tweet thisPost on Facebook

И дјецу њезину побићу на мјесто; и познаће све цркве да сам ја који испитујем срца и бубреге, и даћу вам свакоме по дјелима вашим:

"And I will kill her children with death. And all the churches shall know that I am He who searches the minds and hearts. And I will give to each one of you according to your works.


А вама говорим и осталима који су у Тијатиру који немају науке ове, и који не познају дубина сотонинијех (као што говоре): нећу метнути на вас другога бремена,

"But to you I say, and to the rest in Thyatira, as many as do not have this doctrine, and who have not known the depths of Satan, as they call them, I will put on you no other burden.


Осим који имате, држите докле дођем.

"But hold fast what you have till I come.


И који побиједи и одржи дјела моја до краја, даћу му власт над незнабошцима;

"And he who overcomes, and keeps My works until the end, to him I will give power over the nations--


И пашће их гвозденом палицом, и они ће се раздробити као судови лончарски; као и ја што примих од оца својега;

'He shall rule them with a rod of iron; as the potter's vessels shall be broken to pieces'--as I also have received from My Father;


И даћу му звијезду даницу.

"and I will give him the morning star.


Ко има ухо да чује нека чује шта говори Дух црквама.

"He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." '

Tweet thisPost on FacebookThis goes to iframe