Откривење (светог Јована Богослова )

Послушајте


Откривење, глава 11


И даде ми се трска као палица говорећи: устани и измјери цркву Божију и олтар, и оне што се клањају у њој;

Then I was given a reed like a measuring rod. And the angel stood, saying, "Rise and measure the temple of God, the altar, and those who worship there.


А порту што је изван цркве, избаци напоље, нити је мјери, јер је дана незнабошцима; и град свети газиће четрдесет и два мјесеца.

"But leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the Gentiles. And they will tread the holy city under foot for forty-two months.


И даћу двојици својијех свједока, и прорицаће хиљаду и двјеста и шездесет дана обучени у вреће.

"And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy one thousand two hundred and sixty days, clothed in sackcloth."


Ови су двије маслине и два жишка што стоје пред господаром земаљскијем.

These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth.


И ако им ко неправду учини, огањ излази из уста њиховијех, и појешће непријатеље њихове; и ко хтједбуде да им учини нажао онај ваља да буде убијен.

And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner.


И ови ће имати власт да затворе небо, да не падне дажд на земљу у дане њихова прорицања; и имаће власт над водама да их претварају у крв, и да ударе земљу сваком муком, кад год хтједбуду.

These have power to shut heaven, so that no rain falls in the days of their prophecy; and they have power over waters to turn them to blood, and to strike the earth with all plagues, as often as they desire.


И кад сврше свједочанство своје, онда ће звијер што излази из бездана учинити с њима рат, и побиједиће их и убиће их.

Now when they finish their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them.


И тјелеса њихова оставиће на улици града великога, који се духовно зове Содом и Мисир, гдје и Господ наш разапет би.

And their dead bodies will lie in the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified.


И гледаће неки од народа и племена и језика и кољена тјелеса њихова три дана и по, и неће дати да се њихова тјелеса метну у гробове.

Then those from the peoples, tribes, tongues, and nations will see their dead bodies three and a half days, and not allow their dead bodies to be put into graves.


И који живе на земљи, обрадоваће се и развеселиће се за њих, и слаће даре један другоме, јер ова два пророка мучише оне што живе на земљи.

And those who dwell on the earth will rejoice over them, make merry, and send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth.


И послије три дана и по дух живота од Бога уђе у њих; и сташе оба на ногама својима, и страх велики нападе на оне који их гледаху.

Now after the three and a half days the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and great fear fell on those who saw them.


И чуше глас велики с неба, који им говори: изиђите амо. И изиђоше на небо на облацима, и видјеше их непријатељи њихови.

And they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here." And they ascended to heaven in a cloud, and their enemies saw them.


И у тај час затресе се земља врло, и десети дјел града паде, и тресење земље поби седам хиљада имена човјечијих; и остали се уплашише, и даше славу Богу небескоме.

In the same hour there was a great earthquake, and a tenth of the city fell. In the earthquake seven thousand men were killed, and the rest were afraid and gave glory to the God of heaven.


Зло друго прође; ево зло треће иде брзо.

The second woe is past. Behold, the third woe is coming quickly.

Tweet thisPost on Facebook

И седми анђео затруби и посташе велики гласови на небесима говорећи: поста царство свијета Господа нашега и Христа његова, и цароваће ва вијек вијека.

Then the seventh angel sounded: And there were loud voices in heaven, saying, "The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever!"


И двадесет и четири старјешине које сјеђаху пред Богом на пријестолима својима, падоше на лица своја и поклонише се Богу.

And the twenty-four elders who sat before God on their thrones fell on their faces and worshiped God,

Tweet thisPost on Facebook

Говорећи: хвалимо те Господе Боже сведржитељу, који јеси, и бјеше, и бићеш, што си примио силу своју велику, и царујеш.

saying: "We give You thanks, O Lord God Almighty, the One who is and who was and who is to come, because You have taken Your great power and reigned.

Tweet thisPost on Facebook

И незнабошци се прогњевише, и дође гњев твој и вријеме мртвима да се суди, и да се да плата слугама твојима, пророцима и светима, и онима који се боје имена твојега, малима и великима, и да се погубе они који земљу погубише.

The nations were angry, and Your wrath has come, and the time of the dead, that they should be judged, and that You should reward Your servants the prophets and the saints, and those who fear Your name, small and great, and should destroy those who destroy the earth."


И отвори се црква Божија на небу, и показа се ћивот завјета његова у цркви његовој; и бише сијевања муња, и гласови, и громови, и тресење земље, и град велики.

Then the temple of God was opened in heaven, and the ark of His covenant was seen in His temple. And there were lightnings, noises, thunderings, an earthquake, and great hail.
This goes to iframe