Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 9


А кад то чуше сви цареви који бијаху с ову страну Јордана по брдима и по долинама и по свему бријегу великога мора дори до Ливана, Хетејин и Аморејин, Хананејин, Ферезејин, Јевејин и Јевусејин,

And it came to pass when all the kings who were on this side of the Jordan, in the hills and in the lowland and in all the coasts of the Great Sea toward Lebanon--the Hittite, the Amorite, the Canaanite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite--heard of it,


Скупише се сви да се сложно бију с Исусом и с Израиљем.

that they gathered together to fight with Joshua and Israel with one accord.


А који живљаху у Гаваону чувши шта учини Исус од Јерихона и од Гаја,

But when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai,


Учинише и они пријевару; јер отидоше и начинише се посланици, и узеше старе торбе на своје магарце и старе мјехове винске, подеране и искрпљене,

they worked craftily, and went and pretended to be ambassadors. And they took old sacks on their donkeys, old wineskins torn and mended,


И обућу стару и искрпљену на ноге своје, и хаљине старе на се; и сав хљеб што понесоше на пут бјеше сух и пљеснив.

old and patched sandals on their feet, and old garments on themselves; and all the bread of their provision was dry and moldy.

Tweet thisPost on Facebook

И отидоше к Исусу у око у Галгалу, и рекоше њему и људима Израиљцима: дођосмо из даљне земље; хајде ухватите вјеру с нама.

And they went to Joshua, to the camp at Gilgal, and said to him and to the men of Israel, "We have come from a far country; now therefore, make a covenant with us."


А људи Израиљци рекоше Јевејима: може бити да сједите усред нас, па како ћемо ухватити вјеру с вама?

But the men of Israel said to the Hivites, "Perhaps you dwell among us; so how can we make a covenant with you?"


Али они рекоше Исусу: ми смо слуге твоје. А Исус им рече: ко сте и откуда идете?

And they said to Joshua, "We are your servants." And Joshua said to them, "Who are you, and where do you come from?"


А они му рекоше: из земље врло даљне дођоше слуге твоје у име Господа Бога твојега; јер чусмо славу његову и све што је учинио у Мисиру,

So they said to him: "From a very far country your servants have come, because of the name of the LORD your God; for we have heard of His fame, and all that He did in Egypt,


И све што је учинио двојици царева Аморејских, који бијаху с ону страну Јордана, Сиону цару Есевонском и Огу цару Васанском који бијаше у Астароту.

"and all that He did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan--to Sihon king of Heshbon, and Og king of Bashan, who was at Ashtaroth.


И рекоше нам старјешине наше и сви становници наше земље говорећи: узмите брашњенице на пут, и идите им на сусрет и реците им: ми смо слуге ваше, хајде ухватите вјеру с нама.

"Therefore our elders and all the inhabitants of our country spoke to us, saying, 'Take provisions with you for the journey, and go to meet them, and say to them, "We are your servants; now therefore, make a covenant with us." '

Tweet thisPost on Facebook

Ово је хљеб наш: врућ смо понијели на пут од кућа својих кад смо пошли пред вас, а сад ето осушио се и упљеснивио.

"This bread of ours we took hot for our provision from our houses on the day we departed to come to you. But now look, it is dry and moldy.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су мјехови вински: налисмо нове, и ето су се већ подерали; и хаљине наше и обућа наша оветша од даљнога пута.

"And these wineskins which we filled were new, and see, they are torn; and these our garments and our sandals have become old because of the very long journey."

Tweet thisPost on Facebook

И повјероваше људи по брашњеници, а не упиташе Господа шта ће рећи.

Then the men of Israel took some of their provisions; but they did not ask counsel of the LORD.


И Исус учини с њима мир, и зададе им вјеру да ће их оставити у животу; и заклеше им се кнезови од збора.

So Joshua made peace with them, and made a covenant with them to let them live; and the rulers of the congregation swore to them.


Али послије три дана кад ухватише вјеру с њима, чуше да су им сусједи и да живе усред њих.

And it happened at the end of three days, after they had made a covenant with them, that they heard that they were their neighbors who dwelt near them.

Tweet thisPost on Facebook

Јер пођоше синови Израиљеви и дођоше у градове њихове трећи дан; а градови им бијаху: Гаваон и Кефира и Вирот и Киријат-Јарим.

Then the children of Israel journeyed and came to their cities on the third day. Now their cities were Gibeon, Chephirah, Beeroth, and Kirjath Jearim.


И не побише их синови Израиљеви, јер им се кнезови од збора заклеше Господом Богом Израиљевијем. Али сав збор викаше на кнезове.

But the children of Israel did not attack them, because the rulers of the congregation had sworn to them by the LORD God of Israel. And all the congregation murmured against the rulers.


Тада сви кнезови рекоше свему збору: ми смо им се заклели Господом Богом Израиљевијем; зато сада не можемо дирати у њих.

Then all the rulers said to all the congregation, "We have sworn to them by the LORD God of Israel; now therefore, we may not touch them.

Tweet thisPost on Facebook

Учинимо им то, и оставимо их у животу, да не дође гњев на нас ради заклетве којом им се заклесмо.

"This we will do to them: We will let them live, lest wrath be upon us because of the oath which we swore to them."


Још им рекоше кнезови: нека остану у животу, па нека сијеку дрва и носе воду свему збору, како им кнезови казаше.

And the rulers said to them, "Let them live, but let them be woodcutters and water carriers for all the congregation, as the rulers had promised them."


Потом их дозва Исус и рече им говорећи: зашто нас преваристе и рекосте: врло смо далеко од вас, кад ето живите усред нас?

Then Joshua called for them, and he spoke to them, saying, "Why have you deceived us, saying, 'We are very far from you,' when you dwell near us?

Tweet thisPost on Facebook

Зато сада да сте проклети и да сте довијека робови и да сијечете дрва и носите воду за дом Господа Бога мојега.

"Now therefore, you are cursed, and none of you shall be freed from being slaves--woodcutters and water carriers for the house of my God."


А они одговорише Исусу и рекоше: доиста је било јављено слугама твојим како је заповједио Господ Бог твој Мојсију слузи својему да вам да сву ову земљу и да истријеби све становнике ове земље испред вас; стога се врло побојасмо животу својему од вас и учинисмо тако.

So they answered Joshua and said, "Because it was certainly told your servants that the LORD your God commanded His servant Moses to give you all the land, and to destroy all the inhabitants of the land from before you; therefore we were very much afraid for our lives because of you, and have done this thing.


А сада ето смо ти у руку; чини што мислиш да је добро и право да с нама учиниш.

"And now, here we are, in your hands; do with us as it seems good and right to do to us."


И учини им тако и сачува их од руку синова Израиљевијех, те их не побише.

So he did to them, and delivered them out of the hand of the children of Israel, so that they did not kill them.

Tweet thisPost on Facebook

И одреди их Исус у тај дан да сијеку дрва и носе воду збору и за олтар Господњи до данашњега дана на мјесту које избере.

And that day Joshua made them woodcutters and water carriers for the congregation and for the altar of the LORD, in the place which He would choose, even to this day.This goes to iframe