Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 24


Потом сабра Исус сва племена Израиљева у Сихем, и сазва старјешине Израиљеве и поглаваре његове и судије његове и управитеље његове, и стадоше пред Богом.

Then Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel, for their heads, for their judges, and for their officers; and they presented themselves before God.


И рече Исус свему народу: овако вели Господ Бог Израиљев: с ону страну ријеке живјеше негда оци ваши, Тара отац Аврамов и отац Нахоров, и служише другим боговима.

And Joshua said to all the people, "Thus says the LORD God of Israel: 'Your fathers, including Terah, the father of Abraham and the father of Nahor, dwelt on the other side of the River in old times; and they served other gods.


Али узех оца вашега Аврама испреко ријеке и проведох га кроз сву земљу Хананску и умножих сјеме његово давши му Исака.

'Then I took your father Abraham from the other side of the River, led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his descendants and gave him Isaac.


А Исаку дадох Јакова и Исава, и дадох Исаву гору Сир да је његова; а Јаков и синови његови сидоше у Мисир.

'To Isaac I gave Jacob and Esau. To Esau I gave the mountains of Seir to possess, but Jacob and his children went down to Egypt.


И послах Мојсија и Арона, и мучих Мисир, како учиних усред њега, потом вас изведох.

'Also I sent Moses and Aaron, and I plagued Egypt, according to what I did among them. Afterward I brought you out.


А кад изведох из Мисира оце ваше, дођоше на море, а Мисирци гнаше оце ваше с колима и с коњицима до Црвенога Мора.

'Then I brought your fathers out of Egypt, and you came to the sea; and the Egyptians pursued your fathers with chariots and horsemen to the Red Sea.


Тада завапише ка Господу, и поставих таму између вас и Мисираца, и наведох на њих море које их затрпа, и очи ваше видјеше шта учиних од Мисираца; потом остасте у пустињи дуго времена.

'So they cried out to the LORD; and He put darkness between you and the Egyptians, brought the sea upon them, and covered them. And your eyes saw what I did in Egypt. Then you dwelt in the wilderness a long time.

Tweet thisPost on Facebook

Иза тога доведох вас у земљу Амореја који живљаху с ону страну Јордана; и они се побише с вама, али их дадох вама у руке, те наслиједисте земљу њихову, и истријебих их испред вас.

'And I brought you into the land of the Amorites, who dwelt on the other side of the Jordan, and they fought with you. But I gave them into your hand, that you might possess their land, and I destroyed them from before you.


А Валак син Сефоров цар Моавски подиже се да се бије с Израиљем, и посла те дозва Валама сина Веорова да вас прокуне.

'Then Balak the son of Zippor, king of Moab, arose to make war against Israel, and sent and called Balaam the son of Beor to curse you.


Али не хтјех послушати Валама, те вас он још благослови, и избавих вас из руке његове.

'But I would not listen to Balaam; therefore he continued to bless you. So I delivered you out of his hand.


Потом пријеђосте преко Јордана, и дођосте под Јерихон, и бише се с вама Јерихоњани, Амореји и Ферезеји и Хананеји и Хетеји и Гергесеји и Јевеји и Јевусеји; и дадох их вама у руке.

'Then you went over the Jordan and came to Jericho. And the men of Jericho fought against you--also the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites. But I delivered them into your hand.

Tweet thisPost on Facebook

И послах пред вама стршљене, који их изагнаше испред вас, два цара Аморејска; не мачем твојим ни луком твојим.

'I sent the hornet before you which drove them out from before you, also the two kings of the Amorites, but not with your sword or with your bow.


И дадох вам земљу, које не радисте, и градове, којих не градисте, и у њима живите; из винограда и из маслиника, којих нијесте садили, једете.

'I have given you a land for which you did not labor, and cities which you did not build, and you dwell in them; you eat of the vineyards and olive groves which you did not plant.'


Зато сада бојте се Господа и служите му вјерно и истинито; и поврзите богове, којима су служили оци ваши с ону страну ријеке и у Мисиру, па служите Господу.

"Now therefore, fear the LORD, serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the River and in Egypt. Serve the LORD!


Ако ли вам није драго служити Господу, изберите себи данас коме ћете служити: или богове којима су служили оци ваши с ону страну ријеке, или богове Амореја у којих земљи живите; а ја и дом мој служићемо Господу.

"And if it seems evil to you to serve the LORD, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the River, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the LORD."


А народ одговори и рече: не дај Боже да оставимо Господа да служимо другим боговима.

So the people answered and said: "Far be it from us that we should forsake the LORD to serve other gods;

Tweet thisPost on Facebook

Јер Господ Бог наш, он је извео нас и оце наше из земље Мисирске, из дома ропскога, и он је учинио пред нашим очима оне знаке велике, и чувао нас цијелијем путем којим идосмо, и по свијем народима кроз које прођосмо.

"for the LORD our God is He who brought us and our fathers up out of the land of Egypt, from the house of bondage, who did those great signs in our sight, and preserved us in all the way that we went and among all the people through whom we passed.

Tweet thisPost on Facebook

И Господ је истјерао испред нас све народе и Амореје, који живљаху у овој земљи; и ми ћемо служити Господу, јер је Бог наш.

"And the LORD drove out from before us all the people, even the Amorites who dwelt in the land. We also will serve the LORD, for He is our God."

Tweet thisPost on Facebook

А Исус рече народу: не можете служити Господу, јер је свет Бог, Бог ревнитељ, неће подносити ваше невјере и ваших гријеха.

But Joshua said to the people, "You cannot serve the LORD, for He is a holy God. He is a jealous God; He will not forgive your transgressions nor your sins.


Кад оставите Господа и станете служити туђим боговима, окренуће се и зло ће вам учинити, и истријебиће вас, пошто вам је добро чинио.

"If you forsake the LORD and serve foreign gods, then He will turn and do you harm and consume you, after He has done you good."


А народ рече Исусу: не, него ћемо Господу служити.

And the people said to Joshua, "No, but we will serve the LORD!"

Tweet thisPost on Facebook

А Исус рече народу: сами сте себи свједоци да сте изабрали себи Господа да му служите. И они рекоше: свједоци смо.

So Joshua said to the people, "You are witnesses against yourselves that you have chosen the LORD for yourselves, to serve Him." And they said, "We are witnesses."


Поврзите дакле богове туђе што су међу вама, и привијте срце своје ка Господу Богу Израиљеву.

"Now therefore," he said, "put away the foreign gods which are among you, and incline your heart to the LORD God of Israel."


А народ рече Исусу: Господу Богу својему служићемо и глас његов слушаћемо.

And the people said to Joshua, "The LORD our God we will serve, and His voice we will obey."

Tweet thisPost on Facebook

Тако учини Исус завјет с народом онај дан и постави им уредбе и законе у Сихему.

So Joshua made a covenant with the people that day, and made for them a statute and an ordinance in Shechem.


И записа Исус ове ријечи у књигу закона Божијега; и узевши камен велик подиже га ондје под храстом који бијаше код светиње Господње.

Then Joshua wrote these words in the Book of the Law of God. And he took a large stone, and set it up there under the oak that was by the sanctuary of the LORD.


И рече Исус свему народу: ево, камен овај нека вам буде свједочанство; јер је чуо све ријечи Господње, које нам је говорио; и нека вам буде свједочанство да не бисте слагали Богу својему.

And Joshua said to all the people, "Behold, this stone shall be a witness to us, for it has heard all the words of the LORD which He spoke to us. It shall therefore be a witness to you, lest you deny your God."


Потом распусти Исус народ, свакога на његово нашљедство.

So Joshua let the people depart, each to his own inheritance.

Tweet thisPost on Facebook

А послије овијех ствари умрије Исус син Навин слуга Господњи, кад му бијаше сто и десет година.

Now it came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the LORD, died, being one hundred and ten years old.


И погребоше га у међама нашљедства његова у Тамнат-Сараху, који је у гори Јефремовој са сјевера гори Гасу.

And they buried him within the border of his inheritance at Timnath Serah, which is in the mountains of Ephraim, on the north side of Mount Gaash.


И служи Израиљ Господу свега вијека Исусова и свега вијека старјешина, које дуго живјеше иза Исуса и које знаху сва дјела Господња, која учини Израиљу.

Israel served the LORD all the days of Joshua, and all the days of the elders who outlived Joshua, who had known all the works of the LORD which He had done for Israel.


И кости Јосифове, које донесоше синови Израиљеви из Мисира, погребоше у Сихему, у дијелу поља које је купио Јаков од синова Емора оца Сихемова за сто новаца; и бише у синова Јосифовијех у нашљедству њихову.

The bones of Joseph, which the children of Israel had brought up out of Egypt, they buried at Shechem, in the plot of ground which Jacob had bought from the sons of Hamor the father of Shechem for one hundred pieces of silver, and which had become an inheritance of the children of Joseph.


И Елеазар син Аронов умрије, и погребоше га на брду Финеса сина његова, које му бјеше дано у гори Јефремовој.

And Eleazar the son of Aaron died; and they buried him in a hill that belonged to Phinehas his son, which was given to him in the mountains of Ephraim.This goes to iframe