Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 23


А послије много времена, пошто Господ умири Израиља од свијех непријатеља његовијех унаоколо, и Исус би стар и временит,

Now it came to pass, a long time after the LORD had given rest to Israel from all their enemies round about, that Joshua was old, advanced in age.


Дозва Исус све синове Израиљеве, старјешине њихове и поглаваре њихове и судије и управитеље њихове, и рече им: ја сам стар и временит;

And Joshua called for all Israel, for their elders, for their heads, for their judges, and for their officers, and said to them: "I am old, advanced in age.


А ви сте видјели све што је учинио Господ Бог ваш свијем овијем народима вас ради, јер је Господ Бог ваш сам војевао за вас.

"You have seen all that the LORD your God has done to all these nations because of you, for the LORD your God is He who has fought for you.

Tweet thisPost on Facebook

Видите, раздијелио сам вам ждријебом ове народе, који осташе, у нашљедство по племенима вашим од Јордана, све народе које истријебих до великога мора на запад.

"See, I have divided to you by lot these nations that remain, to be an inheritance for your tribes, from the Jordan, with all the nations that I have cut off, as far as the Great Sea westward.

Tweet thisPost on Facebook

И Господ Бог ваш разагнаће их испред вас и истријебиће их испред вас, и наслиједићете земљу њихову, као што вам је рекао Господ Бог ваш.

"And the LORD your God will expel them from before you and drive them out of your sight. So you shall possess their land, as the LORD your God has promised you.


Зато укријепите се добро да држите и творите све што је написано у књизи закона Мојсијева, да не отступате од њега ни надесно ни налијево,

"Therefore be very courageous to keep and to do all that is written in the Book of the Law of Moses, lest you turn aside from it to the right hand or to the left,


Да се не помјешате с тијем народима што су остали међу вама, и да не помињете имена богова њиховијех, и да се не кунете њима нити да им служите нити им се клањате.

"and lest you go among these nations, these who remain among you. You shall not make mention of the name of their gods, nor cause anyone to swear by them; you shall not serve them nor bow down to them,


Него се држите Господа Бога својега, као што сте чинили до данас.

"but you shall hold fast to the LORD your God, as you have done to this day.

Tweet thisPost on Facebook

Зато је Господ одагнао испред вас народе велике и јаке, и нико се није одржао пред вама до данас.

"For the LORD has driven out from before you great and strong nations; but as for you, no one has been able to stand against you to this day.


Један човјек између вас гониће тисућу, јер Господ Бог ваш војује за вас, као што вам је рекао.

"One man of you shall chase a thousand, for the LORD your God is He who fights for you, as He has promised you.


Пазите дакле добро да љубите Господа Бога својега.

"Therefore take diligent heed to yourselves, that you love the LORD your God.

Tweet thisPost on Facebook

Јер ако се одвратите и пристанете за остатком тијех народа што су још остали међу вама, и с њима се опријатељите и помијешате се с њима и они с вама,

"Or else, if indeed you do go back, and cling to the remnant of these nations--these that remain among you--and make marriages with them, and go in to them and they to you,


Знајте заиста да Господ Бог ваш неће више изгонити тијех народа испред вас, него ће вам они постати замка и мрежа, и бич боковима вашим, и трње очима вашим, докле не изгинете на овој доброј земљи коју вам је дао Господ Бог ваш.

"know for certain that the LORD your God will no longer drive out these nations from before you. But they shall be snares and traps to you, and scourges on your sides and thorns in your eyes, until you perish from this good land which the LORD your God has given you.


И ево, ја идем сада куда иде све на земљи; познајте дакле свијем срцем својим и свом душом својом да није изостало ништа од свега добра што вам је обрекао Господ Бог ваш, све вам се навршило, није изостало ништа.

"Behold, this day I am going the way of all the earth. And you know in all your hearts and in all your souls that not one thing has failed of all the good things which the LORD your God spoke concerning you. All have come to pass for you, and not one word of them has failed.


А како вам се навршило свако добро што вам је обрекао Господ Бог ваш, тако ће Господ пустити на вас сва зла, докле вас не истријеби с ове добре земље, коју вам је дао Господ Бог ваш,

"Therefore it shall come to pass, that as all the good things have come upon you which the LORD your God promised you, so the LORD will bring upon you all harmful things, until He has destroyed you from this good land which the LORD your God has given you.


Ако преступите завјет Господа Бога својега који вам је заповједио, и отидете да служите другим боговима, и станете им се клањати; и распалиће се гњев Господњи на вас, и нестаће вас брзо с те добре земље, коју вам је дао.

"When you have transgressed the covenant of the LORD your God, which He commanded you, and have gone and served other gods, and bowed down to them, then the anger of the LORD will burn against you, and you shall perish quickly from the good land which He has given you."

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe