Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 21


Тада дођоше главари отачких породица Левитских к Елеазару свештенику и к Исусу сину Навину и главарима породица отачких и племенима синова Израиљевијех.

Now the heads of the fathers of the Levites came near to Eleazar the priest, to Joshua the son of Nun, and to the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel.


И рекоше им у Силому у земљи Хананској говорећи: Господ је заповједио преко Мојсија да нам се даду градови гдје ћемо живјети и подграђа њихова за стоку нашу.

And they spoke to them at Shiloh in the land of Canaan, saying, "The LORD commanded through Moses to give us cities to dwell in, with their common-lands for our livestock."


И дадоше синови Израиљеви Левитима од нашљедства својега по заповијести Господњој ове градове и подграђа њихова:

So the children of Israel gave to the Levites from their inheritance, at the commandment of the LORD, these cities and their common-lands:

Tweet thisPost on Facebook

Изиде ждријеб за породице Катове; и допаде синовима Арона свештеника између Левита ждријебом тринаест градова од племена Јудина и од племена Симеунова и од племена Венијаминова.

Now the lot came out for the families of the Kohathites. And the children of Aaron the priest, who were of the Levites, had thirteen cities by lot from the tribe of Judah, from the tribe of Simeon, and from the tribe of Benjamin.


А осталијем синовима Катовијем допаде ждријебом десет градова од породица племена Јефремова и од племена Данова и од половине племена Манасијина.

The rest of the children of Kohath had ten cities by lot from the families of the tribe of Ephraim, from the tribe of Dan, and from the half-tribe of Manasseh.


А синовима Гирсоновијем допаде ждријебом од породица племена Исахарова и од племена Асирова и од племена Нефталимова и од половине племена Манасијина у Васану тринаест градова;

And the children of Gershon had thirteen cities by lot from the families of the tribe of Issachar, from the tribe of Asher, from the tribe of Naphtali, and from the half-tribe of Manasseh in Bashan.

Tweet thisPost on Facebook

Синовима Мераријевим по породицама њиховијем од племена Рувимова и од племена Гадова и од племена Завулонова дванаест градова.

The children of Merari according to their families had twelve cities from the tribe of Reuben, from the tribe of Gad, and from the tribe of Zebulun.

Tweet thisPost on Facebook

Дадоше дакле синови Израиљеви Левитима те градове и подграђа њихова ждријебом, као што бјеше заповједио Господ преко Мојсија.

And the children of Israel gave these cities with their common-lands by lot to the Levites, as the LORD had commanded by the hand of Moses.


И дадоше од племена синова Јудинијех и од племена синова Симеуновијех ове градове који се казују по именима;

So they gave from the tribe of the children of Judah and from the tribe of the children of Simeon these cities which are mentioned here by name,


И допаде синовима Ароновијем од породица Катовијех између синова Левијевих, за које паде први ждријеб,

which were for the children of Aaron, one of the families of the Kohathites, who were of the children of Levi; for the lot was theirs first.

Tweet thisPost on Facebook

Њима допаде: Киријат-Арва, а Арва је отац Анаков, а тај је град Хеврон у гори Јудиној, с подграђем својим унаоколо.

And they gave them Kirjath Arba (Arba being the father of Anak), which is Hebron, in the mountains of Judah, with the common-land surrounding it.


А поље око тога града и села његова дадоше Халеву сину Јефонијину у нашљедство.

But the fields of the city and its villages they gave to Caleb the son of Jephunneh as his possession.


Дадоше дакле синовима Арона свештеника град за уточиште крвнику Хеврон с подграђем, и Ливну с подграђем.

Thus to the children of Aaron the priest they gave Hebron with its common-land (a city of refuge for the slayer), Libnah with its common-land,


И Јатир с подграђем, и Естемоју с подграђем,

Jattir with its common-land, Eshtemoa with its common-land,


И Олон с подграђем, и Давир с подграђем,

Holon with its common-land, Debir with its common-land,


И Ајин с подграђем, и Јуту с подграђем, и Вет-Семес с подграђем: девет градова од та два племена.

Ain with its common-land, Juttah with its common-land, and Beth Shemesh with its common-land: nine cities from those two tribes;


А од племена Венијаминова Гаваон с подграђем, и Гавају с подграђем,

and from the tribe of Benjamin, Gibeon with its common-land, Geba with its common-land,


Анатот с подграђем, и Алмон с подграђем: четири града.

Anathoth with its common-land, and Almon with its common-land: four cities.


Свега градова синова Арона свештеника тринаест градова с пограђима.

All the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their common-lands.


А породицама синова Катовијех, Левитима, што их још бјеше од синова Катовијех, допадоше на њихов ждријеб градови од племена Јефремова;

And the families of the children of Kohath, the Levites, the rest of the children of Kohath, even they had the cities of their lot from the tribe of Ephraim.


Допаде им град за уточиште крвнику Сихем с пограђем у гори Јефремовој, и Гезер с подграђем,

For they gave them Shechem with its common- land in the mountains of Ephraim (a city of refuge for the slayer), Gezer with its common-land,


И Кивсајим с подграђем, и Вет-Орон с подграђем: четири града;

Kibzaim with its common-land, and Beth Horon with its common-land: four cities;

Tweet thisPost on Facebook

А од племена Данова: Елтекон с подграђем, Гиветон с подграђем,

and from the tribe of Dan, Eltekeh with its common-land, Gibbethon with its common-land,

Tweet thisPost on Facebook

Ајалон с подграђем, Гат-Римон с подграђем: четири града.

Aijalon with its common-land, and Gath Rimmon with its common-land: four cities;

Tweet thisPost on Facebook

А од половине племена Манасијина: Танах с подграђем и Гат-Римон с подграђем: два града.

and from the half-tribe of Manasseh, Tanach with its common-land and Gath Rimmon with its common- land: two cities.

Tweet thisPost on Facebook

Свега десет градова с подграђима дадоше породицама синова Катовијех осталијем.

All the ten cities with their common-lands were for the rest of the families of the children of Kohath.

Tweet thisPost on Facebook

А синовима Гирсоновијем између породица Левитских дадоше од половине племена Манасијина град за уточиште крвнику Голан у Васану с подграђем, и Вестеру с подграђем: два града;

And to the children of Gershon, of the families of the Levites, from the other half-tribe of Manasseh, they gave Golan in Bashan with its common-land (a city of refuge for the slayer), and Be Eshterah with its common-land: two cities;


А од племена Исахарова: Кисон с подграђем, Даврот с подграђем.

and from the tribe of Issachar, Kishion with its common-land, Daberath with its common-land,

Tweet thisPost on Facebook

Јармут с подграђем, Ен-Ганим с подграђем: четири града;

Jarmuth with its common-land, and En Gannim with its common-land: four cities;


А од племена Асирова: Мисал с подграђем, Авдон с подграђем,

and from the tribe of Asher, Mishal with its common-land, Abdon with its common-land,

Tweet thisPost on Facebook

Хелкат с подграђем, и Реов с подграђем: четири града;

Helkath with its common-land, and Rehob with its common-land: four cities;

Tweet thisPost on Facebook

А од племена Нефталимова град за уточиште крвнику Кедес у Галилеји с подграђем, и Амот-Дор с подграђем, и Картан с подграђем: три града.

and from the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with its common-land (a city of refuge for the slayer), Hammoth Dor with its common-land, and Kartan with its common-land: three cities.


Свега градова синова Гирсоновијех по породицама њиховијем тринаест градова с подграђима.

All the cities of the Gershonites according to their families were thirteen cities with their common- lands.

Tweet thisPost on Facebook

А породицама синова Мераријевих, осталијем Левитима, дадоше од племена Завулонова Јокнеам с подграђем, Карту с подграђем,

And to the families of the children of Merari, the rest of the Levites, from the tribe of Zebulun, Jokneam with its common-land, Kartah with its common- land,


Димну с подграђем, Налол с подграђем: четири града;

Dimnah with its common-land, and Nahalal with its common-land: four cities;

Tweet thisPost on Facebook

А од племена Рувимова: Восор с подграђем, и Јазу с подграђем,

and from the tribe of Reuben, Bezer with its common-land, Jahaz with its common-land,


Кедимот с подграђем, и Мифат с подграђем: четири града;

Kedemoth with its common-land, and Mephaath with its common-land: four cities;

Tweet thisPost on Facebook

А од племена Гадова: град за уточиште крвнику Рамот у Галаду с подграђем, и Маханајим с подграђем.

and from the tribe of Gad, Ramoth in Gilead with its common-land (a city of refuge for the slayer), Mahanaim with its common-land,


Есевон с подграђем, Јазир с подграђем; свега четири града.

Heshbon with its common-land, and Jazer with its common-land: four cities in all.


Све ове градове дадоше синовима Мераријевим по породицама њиховијем, што још бијаху између породица Левитских; и дође на ждријеб њихов дванаест градова.

So all the cities for the children of Merari according to their families, the rest of the families of the Levites, were by their lot twelve cities.

Tweet thisPost on Facebook

Свега градова Левитских у нашљедству синова Израиљевијех бјеше четрдесет и осам градова с подграђима.

All the cities of the Levites within the possession of the children of Israel were forty-eight cities with their common-lands.


А сви градови имају своја подграђа унаоколо; тако је у свакога града.

Every one of these cities had its common-land surrounding it; thus were all these cities.

Tweet thisPost on Facebook

Тако даде Господ Израиљу сву земљу, за коју се закле оцима њиховијем да ће им је дати, и наслиједише је и населише се у њој.

So the LORD gave to Israel all the land of which He had sworn to give to their fathers, and they took possession of it and dwelt in it.


И умири их Господ од свуда унаоколо, као што се заклео оцима њиховијем; и нико се не одржа пред њима од свијех непријатеља њиховијех; све непријатеље њихове предаде им Господ у руке.

The LORD gave them rest all around, according to all that He had sworn to their fathers. And not a man of all their enemies stood against them; the LORD delivered all their enemies into their hand.


Ништа не изоста од свега добра што бјеше обрекао Господ дому Израиљеву; све се зби.

Not a word failed of any good thing which the LORD had spoken to the house of Israel. All came to pass.This goes to iframe