Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 18


И сабра се сав збор синова Израиљевијех у Силом и ондје намјестише шатор од састанка, пошто покорише земљу.

Then the whole congregation of the children of Israel assembled together at Shiloh, and set up the tabernacle of meeting there. And the land was subdued before them.


Али још бијаше синова Израиљевијех седам племена, којима не би дато нашљедство.

But there remained among the children of Israel seven tribes which had not yet received their inheritance.

Tweet thisPost on Facebook

И Исус рече синовима Израиљевијем: докле ћете оклијевати, те не идете и узмете земљу коју вам је дао Господ Бог отаца ваших?

Then Joshua said to the children of Israel: "How long will you neglect to go and possess the land which the LORD God of your fathers has given you?


Изберите између себе по три човјека из свакога племена, па нека се дигну и прођу земљу, и нека је препишу на нашљедства своја, па онда нека дођу к мени.

"Pick out from among you three men for each tribe, and I will send them; they shall rise and go through the land, survey it according to their inheritance, and come back to me.


И нека је раздијеле на седам дијелова; Јуда ће остати у својим међама с југа, и дом ће Јосифов остати у међама својим са сјевера.

"And they shall divide it into seven parts. Judah shall remain in their territory on the south, and the house of Joseph shall remain in their territory on the north.


А ви препишите земљу на седам дијелова, и донесите амо к мени, да бацим ждријеб за племена ваша овдје пред Господом Богом нашим.

"You shall therefore survey the land in seven parts and bring the survey here to me, that I may cast lots for you here before the LORD our God.


Јер Левити немају дијела међу вама, јер је свештенство Господње њихово нашљедство; а Гад и Рувим и половина племена Манасијина примише нашљедство своје с ону страну Јордана на истоку, које им даде Мојсије слуга Господњи.

"But the Levites have no part among you, for the priesthood of the LORD is their inheritance. And Gad, Reuben, and half the tribe of Manasseh have received their inheritance beyond the Jordan on the east, which Moses the servant of the LORD gave them."


Тада усташе људи и пођоше; а Исус заповједи људима који отидоше да препишу земљу говорећи: идите и прођите земљу и препишите је, па онда дођите к мени, те ћу бацити ждријеб за вас овдје пред Господом у Силому.

Then the men arose to go away; and Joshua charged those who went to survey the land, saying, "Go, walk through the land, survey it, and come back to me, that I may cast lots for you here before the LORD in Shiloh."

Tweet thisPost on Facebook

И отидоше људи и прођоше земљу и преписаше је у књигу село по село на седам дијелова; потом се вратише к Исусу у око у Силом.

So the men went, passed through the land, and wrote the survey in a book in seven parts by cities; and they came to Joshua at the camp in Shiloh.

Tweet thisPost on Facebook

И Исус баци ждријеб за њих у Силому пред Господом, и ондје подијели Исус земљу међу синове Израиљеве по дијеловима њиховијем.

Then Joshua cast lots for them in Shiloh before the LORD, and there Joshua divided the land to the children of Israel according to their divisions.


И изиде ждријеб за племе синова Венијаминовијех по породицама њиховијем, и дође међа дијела њихова међу синове Јудине и синове Јосифове.

Now the lot of the tribe of the children of Benjamin came up according to their families, and the territory of their lot came out between the children of Judah and the children of Joseph.

Tweet thisPost on Facebook

И би им међа са сјевера до Јордана, и она иде покрај Јерихона са сјевера и пружа се на гору к западу, и излази у пустињу Вет-Авен;

Their border on the north side began at the Jordan, and the border went up to the side of Jericho on the north, and went up through the mountains westward; it ended at the Wilderness of Beth Aven.


А одатле иде та међа до Луза, с јужне стране Лузу, а то је Ветиљ, и слази до Атарот-Адара покрај горе која је с југа Вет-Орону доњему.

The border went over from there toward Luz, to the side of Luz (which is Bethel) southward; and the border descended to Ataroth Adar, near the hill that lies on the south side of Lower Beth Horon.


Отуда излази међа и савија се покрај мора к југу од горе, која је према Вет-Орону на југ, и излази на Киријат-Вал, а то је Киријат-Јарим, град синова Јудинијех. То је западна страна.

Then the border extended from there around the west side to the south, from the hill that lies before Beth Horon southward; and it ended at Kirjath Baal (which is Kirjath Jearim), a city of the children of Judah. This was the west side.


А јужна страна од краја Киријат-Јарима, и излази та међа к западу, па иде на извор воде Нефтоје,

The south side began at the end of Kirjath Jearim, and the border extended on the west and went out to the spring of the waters of Nephtoah.


И слази та међа накрај горе која је према долини сина Еномова а у долини Рафајској к западу, и иде преко долине Еномове покрај Јевусеја к југу, и слази на извор Рогил;

Then the border came down to the end of the mountain that lies before the Valley of the Son of Hinnom, which is in the Valley of the Rephaim on the north, descended to the Valley of Hinnom, to the side of the Jebusite city on the south, and descended to En Rogel.


Потом се обрће од сјевера и иде на Ен-Семес, а отуда иде на Галилот, који је према гори Адумимској, и слази на камен Воана сина Рувимова;

And it went around from the north, went out to En Shemesh, and extended toward Geliloth, which is before the Ascent of Adummim, and descended to the stone of Bohan the son of Reuben.


Отуда иде страном која је према Арави к сјеверу и слази у Араву;

Then it passed along toward the north side of Arabah, and went down to Arabah.

Tweet thisPost on Facebook

Данашње Мртво море некада је било плодна долина

Потом иде покрај Вет-Огле к сјеверу и удара у залив сланога мора са сјеверне стране до краја Јордана на југу. То је јужна међа.

Данашње Мртво море некада је било плодна долина

And the border passed along to the north side of Beth Hoglah; then the border ended at the north bay at the Salt Sea, at the south end of the Jordan. This was the southern boundary.

Tweet thisPost on Facebook

А Јордан је међа с источне стране. То је нашљедство синова Венијаминовијех с међама њиховијем унаоколо по породицама њиховијем.

The Jordan was its border on the east side. This was the inheritance of the children of Benjamin, according to its boundaries all around, according to their families.

Tweet thisPost on Facebook

А градови племена синова Венијаминовијех по породицама њиховијем јесу: Јерихон и Вет-Огла и Емек-Кесис,

Now the cities of the tribe of the children of Benjamin, according to their families, were Jericho, Beth Hoglah, Emek Keziz,


И Вет-Арава и Семарајим и Ветиљ,

Beth Arabah, Zemaraim, Bethel,

Tweet thisPost on Facebook

И Авин и Фара и Офра,

Avim, Parah, Ophrah,


И Хефар-Амона и Офнија и Гава; дванаест градова са селима својим;

Chephar Haammoni, Ophni, and Gaba: twelve cities with their villages;


Гаваон и Рама и Вирот,

Gibeon, Ramah, Beeroth,

Tweet thisPost on Facebook

И Миспа и Хефира и Моса,

Mizpah, Chephirah, Mozah,

Tweet thisPost on Facebook

И Рекем и Јерфаил и Тарала,

Rekem, Irpeel, Taralah,

Tweet thisPost on Facebook

И Сила, Елеф и Јевус, а то је Јерусалим, Гават, Киријат; четрнаест градова са селима својим. То је нашљедство синова Венијаминовијех по породицама њиховијем.

Zelah, Eleph, Jebus (which is Jerusalem), Gibeath, and Kirjath: fourteen cities with their villages. This was the inheritance of the children of Benjamin according to their families.This goes to iframe