Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 16


И допаде дио синовима Јосифовијем од Јордана код Јерихона, од воде Јерихонске к истоку, на пустињу која иде од Јерихона на гору Ветиљску,

The lot fell to the children of Joseph from the Jordan, by Jericho, to the waters of Jericho on the east, to the wilderness that goes up from Jericho through the mountains to Bethel,


А од Ветиља иде на Луз и долази до међе Архијске до Атарота,

then went out from Bethel to Luz, passed along to the border of the Archites at Ataroth,


Потом иде на запад до међе Јафлетске па до међе доњега Вет-Орона и до Гезера, и излази на море.

and went down westward to the boundary of the Japhletites, as far as the boundary of Lower Beth Horon to Gezer; and it ended at the sea.


Тако добише нашљедство синови Јосифови, Манасија и Јефрем.

So the children of Joseph, Manasseh and Ephraim, took their inheritance.


А бјеше међа синовима Јефремовијем по породицама њиховијем, бјеше међа нашљедства њихова к истоку Атарот-Адар до горњега Вет-Орона,

The border of the children of Ephraim, according to their families, was thus: The border of their inheritance on the east side was Ataroth Addar as far as Upper Beth Horon.


И излази међа на море код Михмете са сјеверне стране, па се обрће међа к истоку до Танат-Силона, и пролази с истока до Јанохе,

And the border went out toward the sea on the north side of Michmethath; then the border went around eastward to Taanath Shiloh, and passed by it on the east of Janohah.


Потом слази од Јанохе до Атарота и Нарата, и дошавши до Јерихона удара у Јордан.

Then it went down from Janohah to Ataroth and Naarah, reached to Jericho, and came out at the Jordan.


Од Тафује иде међа к истоку до потока Кане и излази на море. То је нашљедство племена синова Јефремовијех по породицама њиховијем.

The border went out from Tappuah westward to the Brook Kanah, and it ended at the sea. This was the inheritance of the tribe of the children of Ephraim according to their families.


А градови бијаху одвојени синовима Јефремовијем у нашљедству синова Манасијиних, сви градови са селима својим.

The separate cities for the children of Ephraim were among the inheritance of the children of Manasseh, all the cities with their villages.


А не изагнаше Хананејина који живљаше у Гезеру; зато осташе Хананеји међу синовима Јефремовијем до данас плаћајући данак.

And they did not drive out the Canaanites who dwelt in Gezer; but the Canaanites dwell among the Ephraimites to this day and have become forced laborers.This goes to iframe