Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 14


А ово је што добише нашљедство синови Израиљеви у земљи Хананској, што раздијелише у нашљедство Елеазар свештеник и Исус син Навин и поглавари породица отачких по племенима синова Израиљевих,

These are the areas which the children of Israel inherited in the land of Canaan, which Eleazar the priest, Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel distributed as an inheritance to them.


Ждријебом дијелећи им нашљедство, као што заповиједи Господ преко Мојсија, међу девет племена и половину племена.

Their inheritance was by lot, as the LORD had commanded by the hand of Moses, for the nine tribes and the half-tribe.


Јер Мојсије даде нашљедство двјема племенима и половини племена с ову страну Јордана, а Левитима не даде нашљедства међу њима.

For Moses had given the inheritance of the two tribes and the half-tribe on the other side of the Jordan; but to the Levites he had given no inheritance among them.


Јер синова Јосифовијех бјеху два племена: Манасијино и Јефремово, и Левитима не дадоше дијела у земљи, осим градова у којима ће живјети и подграђа њиховијех за стоку њихову и за благо њихово.

For the children of Joseph were two tribes: Manasseh and Ephraim. And they gave no part to the Levites in the land, except cities to dwell in, with their common-lands for their livestock and their property.


Како бјеше заповједио Господ Мојсију, тако учинише синови Израиљеви и подијелише земљу.

As the LORD had commanded Moses, so the children of Israel did; and they divided the land.


А синови Јудини дођоше к Исусу у Галгалу, и рече му Халев син Јефонијин Кенезеј: ти знаш шта је казао Господ Мојсију слузи Божијему за ме и за те у Кадис-Варнији.

Then the children of Judah came to Joshua in Gilgal. And Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said to him: "You know the word which the LORD said to Moses the man of God concerning you and me in Kadesh Barnea.


Било ми је четрдесет година кад ме посла Мојсије слуга Господњи из Кадис-Варније да уходим земљу, и јавих му ствар, како ми је било у срцу.

"I was forty years old when Moses the servant of the LORD sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought back word to him as it was in my heart.

Tweet thisPost on Facebook

А браћа моја што идоше са мном уплашише срце народу; али се ја једнако држах Господа Бога својега.

"Nevertheless my brethren who went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the LORD my God.


И закле се Мојсије онај дан говорећи: заиста земља по којој си ходио ногама својима, допашће теби у нашљедство и синовима твојим до вијека; јер си се сасвијем држао Господа Бога мојега.

"So Moses swore on that day, saying, 'Surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you have wholly followed the LORD my God.'


А сада, ето, сачува ме Господ у животу, као што је рекао; има већ четрдесет и пет година како то рече Господ Мојсију, кад Израиљ иђаше по пустињи; и сад, ето, има ми данас осамдесет и пет година.

"And now, behold, the LORD has kept me alive, as He said, these forty-five years, ever since the LORD spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness; and now, here I am this day, eighty-five years old.


И данас сам јоште крјепак, као што сам био кад ме је Мојсије слао; крјепост ми је и сад онака кака је била онда за бој и да одлазим и долазим.

"As yet I am as strong this day as I was on the day that Moses sent me; just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in.


Зато дај ми сада ову гору, за коју је говорио Господ у онај дан; јер си чуо у онај дан да су ондје Енакими и градови велики и тврди; да ако буде Господ са мном, те их истјерам, као што је Господ казао.

"Now therefore, give me this mountain of which the LORD spoke in that day; for you heard in that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the LORD will be with me, and I shall be able to drive them out as the LORD said."


И Исус га благослови, и даде Хеврон Халеву сину Јефонијину у нашљедство.

And Joshua blessed him, and gave Hebron to Caleb the son of Jephunneh as an inheritance.


Зато припаде Хеврон Халеву сину Јефонијину Кенезеју у нашљедство до данашњега дана, јер се једнако држао Господа Бога Израиљева.

Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite to this day, because he wholly followed the LORD God of Israel.


А име Хеврону бијаше пређе Киријат-Арва, а Арва бијаше велик човјек међу Енакимима. И земља почину од рата.

And the name of Hebron formerly was Kirjath Arba, for Arba was the greatest man among the Anakim. Then the land had rest from war.This goes to iframe