Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 12


Мапа хананске земље

А ово су цареви земаљски које побише синови Израиљеви и земљу њихову освојише с ону страну Јордана к истоку, од потока Арнона до горе Ермона и сву равницу к истоку:

Мапа хананске земље

These are the kings of the land whom the children of Israel defeated, and whose land they possessed on the other side of the Jordan toward the rising of the sun, from the River Arnon to Mount Hermon, and all the eastern Jordan plain:


Сион цар Аморејски који стајаше у Есевону и владаше од Ароира који је на бријегу потока Арнона, и од половине потока и половином Галада до потока Јавока, гдје је међа синова Амонских;

Sihon king of the Amorites, who dwelt in Heshbon and ruled half of Gilead, from Aroer, which is on the bank of the River Arnon, from the middle of that river, even as far as the River Jabbok, which is the border of the Ammonites,


И од равнице до мора Хинеротскога к истоку, и до мора уз поље, до мора сланога к истоку, како се иде к Ветсимоту, и с југа под гору Фазгу;

and the eastern Jordan plain from the Sea of Chinneroth as far as the Sea of the Arabah (the Salt Sea), the road to Beth Jeshimoth, and southward below the slopes of Pisgah;


И сусјед му Ог цар Васански, који бјеше остао од Рафаја и сјеђаше у Астароту и у Едрајину,

Og king of Bashan and his territory, who was of the remnant of the giants, who dwelt at Ashtaroth and at Edrei,


И владаше гором Ермоном и Салхом и свијем Васаном до међе Гесурске и Махатске, и половином Галада до међе Сиона цара Есевонскога.

and reigned over Mount Hermon, over Salcah, over all Bashan, as far as the border of the Geshurites and the Maachathites, and over half of Gilead as far as the border of Sihon king of Heshbon.


Њих поби Мојсије слуга Господњи и синови Израиљеви; и ту земљу даде Мојсије слуга Господњи у нашљедство племену Рувимову и племену Гадову и половини племена Манасијина.

These Moses the servant of the LORD and the children of Israel had conquered; and Moses the servant of the LORD had given it as a possession to the Reubenites, the Gadites, and half the tribe of Manasseh.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су цареви земаљски које поби Исус са синовима Израиљевијем с ону страну Јордана к западу, од Вал-Гада у пољу Ливанском па до горе Алака како се иде к Сиру; и ту земљу даде Исус племенима Израиљевијем у нашљедство према дијеловима њиховијем,

And these are the kings of the country which Joshua and the children of Israel conquered on this side of the Jordan, on the west, from Baal Gad in the Valley of Lebanon as far as Mount Halak and the ascent to Seir, which Joshua gave to the tribes of Israel as a possession according to their divisions,


По горама и по равницама, по пољима и по долинама, и у пустињи и на јужном крају, земљу Хетејску, Аморејску и Хананејску, Ферезејску, Јевејску и Јевусејску:

in the mountain country, in the lowlands, in the Jordan plain, in the slopes, in the wilderness, and in the South--the Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites:


Цар Јерихонски један; цар Гајски до Ветиља један;

the king of Jericho, one; the king of Ai, which is beside Bethel, one;


Цар Јерусалимски један; цар Хевронски један;

the king of Jerusalem, one; the king of Hebron, one;


Цар Јармутски један; цар Лахиски један;

the king of Jarmuth, one; the king of Lachish, one;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Јеглонски један; цар Гезерски један;

the king of Eglon, one; the king of Gezer, one;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Давирски један; цар Гадерски један;

the king of Debir, one; the king of Geder, one;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Орамски један; цар Арадски један;

the king of Hormah, one; the king of Arad, one;

Tweet thisPost on Facebook

Цар од Ливне један; цар Одоламски један;

the king of Libnah, one; the king of Adullam, one;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Макидски један; цар Ветиљски један;

the king of Makkedah, one; the king of Bethel, one;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Тафувски један; цар Еферски један;

the king of Tappuah, one; the king of Hepher, one;


Цар Афечки један; цар Саронски један;

the king of Aphek, one; the king of Lasharon, one;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Мадонски један; цар Асорски један;

the king of Madon, one; the king of Hazor, one;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Симрон-Меронски један; цар Ахсавски један;

the king of Shimron Meron, one; the king of Achshaph, one;


Цар Танашки један; цар Мегидски један;

the king of Taanach, one; the king of Megiddo, one;

Tweet thisPost on Facebook

Цар Кедески један; цар Јокнеамски код Кармела један;

the king of Kedesh, one; the king of Jokneam in Carmel, one;


Цар Дорски у Нафат-Дору један; цар Гојимски у Галгалу један;

the king of Dor in the heights of Dor, one; the king of the people of Gilgal, one;


Цар Тераски један. Свега тридесет и један цар.

the king of Tirzah, one--all the kings, thirty-one.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe