Књига Исуса Навина

Послушајте


Исус Навин, глава 11


А кад то чу Јавин цар Асорски, посла к Јоваву цару Мадонском и к цару Симронском и к цару Ахсавском,

And it came to pass, when Jabin king of Hazor heard these things, that he sent to Jobab king of Madon, to the king of Shimron, to the king of Achshaph,


И к царевима који бијаху на сјеверу у горама и по равницама на југу од Хинерота и у долини и у Нафат-Дору на запад,

and to the kings who were from the north, in the mountains, in the plain south of Chinneroth, in the lowland, and in the heights of Dor on the west,


Ка Хананејину на истоку и западу, и Аморејину и Хетејину и Ферезејину и Јевусејину у горама, и к Јевејину под Ермоном у земљи Миспи.

to the Canaanites in the east and in the west, the Amorite, the Hittite, the Perizzite, the Jebusite in the mountains, and the Hivite below Hermon in the land of Mizpah.


И изидоше они и сва војска њихова с њима, многи народ као пијесак на бријегу морском, и коњи и кола многа веома.

So they went out, they and all their armies with them, as many people as the sand that is on the seashore in multitude, with very many horses and chariots.


Сви ти цареви договорише се и дођоше, и стадоше заједно у око на води Мерому, да ударе на Израиља.

And when all these kings had met together, they came and camped together at the waters of Merom to fight against Israel.

Tweet thisPost on Facebook

А Господ рече Исусу; не бој их се; јер сјутра у ово доба ја ћу учинити те ће сви бити побијени пред Израиљем; коњма њиховијем испресијецај жиле, и кола њихова попали огњем.

But the LORD said to Joshua, "Do not be afraid because of them, for tomorrow about this time I will deliver all of them slain before Israel. You shall hamstring their horses and burn their chariots with fire."


И изиде Исус и сва војска с њим на њих на воду Мером изненада, и ударише на њих.

So Joshua and all the people of war with him came against them suddenly by the waters of Merom, and they attacked them.

Tweet thisPost on Facebook

И Господ их даде у руке Израиљу, те их разбише и тјераше их до Сидона великога и до воде Мисрефота и до поља Миспе на исток; и тако их побише да не оставише ниједнога жива.

And the LORD delivered them into the hand of Israel, who defeated them and chased them to Greater Sidon, to the Brook Misrephoth, and to the Valley of Mizpah eastward; they attacked them until they left none of them remaining.

Tweet thisPost on Facebook

И учини им Исус како му бјеше заповједио Господ: коњма њиховијем испресијеца жиле, и кола њихова попали огњем.

So Joshua did to them as the LORD had told him: he hamstrung their horses and burned their chariots with fire.

Tweet thisPost on Facebook

И вративши се Исус у то вријеме, узе Асор, и уби цара његова мачем; а Асор бјеше прије глава свијем тијем царствима.

Joshua turned back at that time and took Hazor, and struck its king with the sword; for Hazor was formerly the head of all those kingdoms.

Tweet thisPost on Facebook

И побише све живо што бјеше у њему оштријем мачем сијекући, те не оста ништа живо; а Асор спалише огњем.

And they struck all the people who were in it with the edge of the sword, utterly destroying them. There was none left breathing. Then he burned Hazor with fire.

Tweet thisPost on Facebook

И све градове онијех царева и све цареве њихове узе Исус и исијече их оштријем мачем и поби их, као што бјеше заповједио Мојсије слуга Господњи.

So all the cities of those kings, and all their kings, Joshua took and struck with the edge of the sword. He utterly destroyed them, as Moses the servant of the LORD had commanded.


Али ниједнога града који оста у опкопима својим не попали Израиљ, осим самога Асора, који спали Исус.

But as for the cities that stood on their mounds, Israel burned none of them, except Hazor only, which Joshua burned.

Tweet thisPost on Facebook

А сав плијен из тијех градова и стоку пограбише за себе синови Израиљеви; само људе све исјекоше оштријем мачем, те их истријебише, не оставише ништа жива.

And all the spoil of these cities and the livestock, the children of Israel took as booty for themselves; but they struck every man with the edge of the sword until they had destroyed them, and they left none breathing.

Tweet thisPost on Facebook

Како заповједи Господ Мојсију слузи својему, тако Мојсије заповједи Исусу, а Исус тако учини; ништа не изостави од свега што бјеше Господ заповједио Мојсију.

As the LORD had commanded Moses his servant, so Moses commanded Joshua, and so Joshua did. He left nothing undone of all that the LORD had commanded Moses.


И тако узе Исус сву ту земљу, горе и сав јужни крај и сву земљу Госенску, и равницу и поље, гору Израиљеву и равницу његову.

So Joshua took all this land: the mountain country, all the South, all the land of Goshen, the lowland, and the Jordan plain--the mountains of Israel and its lowlands,


Од горе Алака, која се пружа к Сиру, до Вал-Гада у пољу Ливанском, под гором Ермоном; и све цареве њихове зароби и поби их и погуби.

from Mount Halak and the ascent to Seir, even as far as Baal Gad in the Valley of Lebanon below Mount Hermon. He captured all their kings, and struck them down and killed them.


Дуго времена војева Исус на те цареве.

Joshua made war a long time with all those kings.

Tweet thisPost on Facebook

Не би ниједнога града који учини мир са синовима Израиљевијем, осим Јевеја који живљаху у Гаваону; све их узеше ратом.

There was not a city that made peace with the children of Israel, except the Hivites, the inhabitants of Gibeon. All the others they took in battle.


Јер од Господа би, те отврдну срце њихово да изиду у бој на Израиља, да би их потро и да им не би било милости, него да би их истријебио, као што бјеше заповједио Господ Мојсију.

For it was of the LORD to harden their hearts, that they should come against Israel in battle, that He might utterly destroy them, and that they might receive no mercy, but that He might destroy them, as the LORD had commanded Moses.


У то вријеме дође Исус, те истријеби Енакиме из гора, из Хеврона, из Давира, из Анава и из све горе Јудине и из све горе Израиљеве, с градовима њиховијем потр их Исус.

And at that time Joshua came and cut off the Anakim from the mountains: from Hebron, from Debir, from Anab, from all the mountains of Judah, and from all the mountains of Israel; Joshua utterly destroyed them with their cities.


Ниједан Енаким не оста у земљи синова Израиљевих; само у Гази, у Гату и у Азоту осташе.

None of the Anakim were left in the land of the children of Israel; they remained only in Gaza, in Gath, and in Ashdod.


Тако узе Исус сву земљу, као што бјеше казао Господ Мојсију; и даде је у нашљедство Израиљу према дијеловима њиховијем, по племенима њиховијем. И земља почину од рата.

So Joshua took the whole land, according to all that the LORD had said to Moses; and Joshua gave it as an inheritance to Israel according to their divisions by their tribes. Then the land rested from war.This goes to iframe