Јеврејима посланица (светог апостола Павла )Јеврејима, глава 9


Тако и први завјет имаше правде богомољства и светињу земаљску.

Then indeed, even the first covenant had ordinances of divine service and the earthly sanctuary.


Јер скинија бјеше начињена прва, у којој бијаше свијећњак и трпеза и постављени хљебови, што се зове светиња.

For a tabernacle was prepared: the first part, in which was the lampstand, the table, and the showbread, which is called the sanctuary;


А за другијем завјесом бијаше скинија, која се зове светиња над светињама,

and behind the second veil, the part of the tabernacle which is called the Holiest of All,


Која имаше златну кадионицу, и ковчег завјета окован свуда златом, у коме бијаше златан суд с маном, и палица Аронова, која се бјеше омладила, и плоче завјета.

which had the golden altar of incense and the ark of the covenant overlaid on all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenant;


А више њега бијаху херувими славе, који осјењаваху олтар; о чему се не може сад говорити редом.

and above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail.


А кад ово бијаше тако уређено, улажаху свештеници свагда у прву скинију и савршиваху службу Божију.

Now when these things had been thus prepared, the priests always went into the first part of the tabernacle, performing the services.


А у другу улажаше једном у години сам поглавар свештенички, не без крви, коју приноси за себе и за народна незнања.

But into the second part the high priest went alone once a year, not without blood, which he offered for himself and for the people's sins committed in ignorance;


Овијем показиваше Дух свети да се још није отворио пут светијех, докле прва скинија стоји;

the Holy Spirit indicating this, that the way into the Holiest of All was not yet made manifest while the first tabernacle was still standing.


Која остаде прилика за садашње вријеме, у које се приносе дари и жртве, и не могу да се сврше по савјести онога који служи.

It was symbolic for the present time in which both gifts and sacrifices are offered which cannot make him who performed the service perfect in regard to the conscience--


Осим у јелима и пићима, и различном умивању и правдању тијела, које је постављено до времена поправљења.

concerned only with foods and drinks, various washings, and fleshly ordinances imposed until the time of reformation.


Али дошавши Христос, поглавар свештенички добара која ће доћи, кроз бољу и савршенију скинију, која није руком грађена, то јест, није овога створења,

But Christ came as High Priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is, not of this creation.


Ни с крвљу јарчијом, нити телећом, него кроз своју крв уђе једном у светињу, и нађе вјечни откуп.

Not with the blood of goats and calves, but with His own blood He entered the Most Holy Place once for all, having obtained eternal redemption.


Јер ако крв јунчија и јарчија, и пепео јуничин, покропивши њом опогањене, освећује на тјелесну чистоту;

For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh,


Акамоли неће крв Христа, који Духом светијем себе принесе без кривице Богу, очистити савјест нашу од мртвијех дјела, да служимо Богу живоме и истиноме?

how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God?


И зато је новоме завјету посредник, да кроз смрт, која би за откуп од преступака у првоме завјету, обећање вјечнога нашљедства приме звани.

And for this reason He is the Mediator of the new covenant, by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance.


Јер гдје је завјет ваља да буде и смрт онога који чини завјет.

For where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator.

Tweet thisPost on Facebook

Јер је завјет по смрти потврђен: будући да нема никакве силе док је жив онај који га је начинио.

For a testament is in force after men are dead, since it has no power at all while the testator lives.


Јер ни први није утврђен без крви.

Therefore not even the first covenant was dedicated without blood.


Јер кад Мојсије изговори све заповијести по закону свому народу, онда узе крви јарчије и телеће, с водом и вуном црвеном и исопом, те покропи и књигу и сав народ

For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and goats, with water, scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people,


Говорећи: ово је крв завјета који Бог начини с вама.

saying, "This is the blood of the covenant which God has commanded you."


А тако и скинију и све судове службене покропи крвљу.

Then likewise he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry.


И готово све се крвљу чисти по закону, и без прољева крви не бива опроштење.

And according to the law almost all things are purged with blood, and without shedding of blood there is no remission.


Тако је требало да се обличја небескијех овима чисте, а сама небеска бољијем жртвама од овијех.

Therefore it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.


Јер Христос не уђе у рукотворену светињу, која је прилика праве, него у само небо, да се покаже сад пред лицем Божијим за нас;

For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us;


Нити да много пута приноси себе, као што поглавар свештенички улази у светињу сваке године с крвљу туђом:

not that He should offer Himself often, as the high priest enters the Most Holy Place every year with blood of another--

Tweet thisPost on Facebook

Иначе би он морао много пута страдати од постања свијета; а сад једном на свршетку вијека јави се да својом жртвом сатре гријех.

He then would have had to suffer often since the foundation of the world; but now, once at the end of the ages, He has appeared to put away sin by the sacrifice of Himself.


И као што је људима одређено једном умријети, а потом суд:

And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment,


Тако се и Христос једном принесе, да узме многијех гријехе; а другом ће се јавити без гријеха на спасеније онима који га чекају.

so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation.This goes to iframe