Јеврејима посланица (светог апостола Павла )

Послушајте


Јеврејима, глава 8


А ово је глава од тога што говоримо: имамо таковога поглавара свештеничкога који сједи с десне стране пријестола величине на небесима;

Now this is the main point of the things we are saying: We have such a High Priest, who is seated at the right hand of the throne of the Majesty in the heavens,


Који је слуга светињама и истинитој скинији, коју начини Господ, а не човјек.

a Minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected, and not man.


Јер се сваки поглавар свештенички поставља да приноси даре и жртве; зато ваља да и овај што има што ће принијети.

For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Therefore it is necessary that this One also have something to offer.


Јер да је на земљи, не би био свештеник, кад имају свештеници који приносе даре по закону,

For if He were on earth, He would not be a priest, since there are priests who offer the gifts according to the law;

Tweet thisPost on Facebook

Који служе обличју и сјену небескијех ствари, као што би речено Мојсију кад шћаше скинију да начини: гледај, рече, да начиниш све по прилици која ти је показана на гори.

who serve the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For He said, "See that you make all things according to the pattern shown you on the mountain."


А сад доби бољу службу, као што је и посредник бољега завјета, који се на бољијем обећањима утврди.

But now He has obtained a more excellent ministry, inasmuch as He is also Mediator of a better covenant, which was established on better promises.


Јер да је онај први без мане био, не би се другоме тражило мјеста.

For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second.

Tweet thisPost on Facebook

Јер кудећи их говори: ево дани иду, говори Господ, и начинићу с домом Израиљевијем и с домом Јудинијем нов завјет;

Because finding fault with them, He says: "Behold, the days are coming," says the Lord, "when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah--


Не по завјету који начиних с оцевима њиховима у онај дан кад их узех за руку да их изведем из земље Мисирске; јер они не осташе у завјету моме, и ја не марих за њих, говори Господ.

"not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they did not continue in My covenant, and I disregarded them," says the Lord.

Tweet thisPost on Facebook

Јер је ово завјет који ћу начинити с домом Израиљевијем послије онијех дана, говори Господ: даћу законе своје у мисли њихове, и на срцима њиховима написаћу их, и бићу им Бог, и они ће бити мени народ.

"For this is the covenant that I will make with the house of Israel: After those days," says the Lord, "I will put My laws in their mind and write them on their hearts; and I will be their God, and they shall be My people.


И ниједан неће учити својега ближњега, и ниједан брата својега, говорећи: познај Господа; јер ће ме сви познати од малога до великога међу њима.

"None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, 'Know the Lord,' for all shall know Me, from the least of them to the greatest of them.


Јер ћу бити милостив неправдама њиховима, и гријеха њиховијех и безакоња њиховијех нећу више спомињати.

"For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more."

Tweet thisPost on Facebook

А кад вели: нов завјет, први начини ветхијем; а што је ветхо и остарјело, близу је краја.

In that He says, "A new covenant," He has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe