Јеврејима посланица (светог апостола Павла )Јеврејима, глава 7


Јер овај Мелхиседек бјеше цар Салимски, свештеник Бога највишега, који срете Авраама кад се враћаше с боја царева, и благослови га;

For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him,


Којему и Авраам даде десетак од свега. Прво дакле значи цар правде, потом и цар Салимски, то јест цар мира:

to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being translated "king of righteousness," and then also king of Salem, meaning "king of peace,"

Tweet thisPost on Facebook

Без оца, без матере, без рода, не имајући ни почетка данима, ни свршетка животу, а испоређен са сином Божијим, и остаје свештеник довијека.

without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a priest continually.

Tweet thisPost on Facebook

Али погледајте колики је овај коме је и Авраам патријарх дао десетак од плијена.

Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils.


Истина, и они од синова Левијевијех који примише свештенство, имају заповијест да узимају по закону десетак од народа, то јест од браће своје, ако су и изишли из бедара Авраамовијех.

And indeed those who are of the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people according to the law, that is, from their brethren, though they have come from the loins of Abraham;


Али онај који се не броји од њихова рода, узе десетак од Авраама, и благослови онога који има обећање.

but he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises.


Али без свакога изговора мање благослови веће.

Now beyond all contradiction the lesser is blessed by the better.

Tweet thisPost on Facebook

И тако овдје узимају десетак људи који умиру, а онамо онај за којега се посвједочи да живи.

Here mortal men receive tithes, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives.


И, да овако речем, Левије који узе десетак, дао је десетак кроз Авраама:

Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak,

Tweet thisPost on Facebook

Јер бијаше још у бедрима очинима кад га срете Мелхиседек.

for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him.

Tweet thisPost on Facebook

Ако је дакле савршенство постало кроз Левитско свештенство (јер је народ под њим закон примио), кака је још потреба била говорити да ће други свештеник постати по реду Мелхиседекову а не по реду Аронову?

Therefore, if perfection were through the Levitical priesthood (for under it the people received the law), what further need was there that another priest should rise according to the order of Melchizedek, and not be called according to the order of Aaron?


Јер кад се промијени свештенство, мора се и закон промијенити.

For the priesthood being changed, of necessity there is also a change of the law.

Tweet thisPost on Facebook

Јер за кога се ово говори он је од другога кољена, од којега нико не приступи к олтару.

For He of whom these things are spoken belongs to another tribe, from which no man has officiated at the altar.

Tweet thisPost on Facebook

Јер је познато да Господ наш од кољена Јудина изађе, за које кољено Мојсије не говори ништа о свештенству.

For it is evident that our Lord arose from Judah, of which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood.


И још је више познато да ће по реду Мелхиседекову други свештеник постати,

And it is yet far more evident if, in the likeness of Melchizedek, there arises another priest

Tweet thisPost on Facebook

Који није постао по закону тјелесне заповијести него по сили живота вјечнога.

who has come, not according to the law of a fleshly commandment, but according to the power of an endless life.

Tweet thisPost on Facebook

Јер свједочи: ти си свештеник вавијек по реду Мелхиседекову.

For He testifies: "You are a priest forever according to the order of Melchizedek."


Тако се укида пређашња заповијест, што би слаба и залудна.

For on the one hand there is an annulling of the former commandment because of its weakness and unprofitableness,


Јер закон није ништа савршио; а постави бољи над, кроз који се приближујемо к Богу.

for the law made nothing perfect; on the other hand, there is the bringing in of a better hope, through which we draw near to God.


И још не без заклетве:

And inasmuch as He was not made priest without an oath

Tweet thisPost on Facebook

Јер они без заклетве посташе свештеници; а овај са заклетвом кроз онога који му говори: закле се Господ и неће се раскајати: ти си свештеник вавијек по реду Мелхиседекову.

(for they have become priests without an oath, but He with an oath by Him who said to Him: "The Lord has sworn and will not relent, 'You are a priest forever according to the order of Melchizedek' "),


Толико бољега завјета поста Исус јамац.

by so much more Jesus has become a surety of a better covenant.

Tweet thisPost on Facebook

И они многи бише свештеници, јер им смрт не даде да остану.

And there were many priests, because they were prevented by death from continuing.

Tweet thisPost on Facebook

А овај, будући да остаје вавијек, има вјечно свештенство.

But He, because He continues forever, has an unchangeable priesthood.


Зато и може вавијек спасти оне који кроза њ долазе к Богу, кад свагда живи да се може молити за њих.

Therefore He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He ever lives to make intercession for them.


Јер таков нама требаше поглавар свештенички: свет, безазлен, чист, одвојен од гријешника, и који је био више небеса;

For such a High Priest was fitting for us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens;


Којему није потребно сваки дан, као свештеницима, најприје за своје гријехе жртве приносити, а потом за народне, јер он ово учини једном, кад себе принесе.

who does not need daily, as those high priests, to offer up sacrifices, first for His own sins and then for the people's, for this He did once for all when He offered up Himself.


Јер закон поставља људе за свештенике који имају слабост; а ријеч заклетве које је речена по закону, постави сина вавијек савршена.

For the law appoints as high priests men who have weakness, but the word of the oath, which came after the law, appoints the Son who has been perfected forever.
This goes to iframe