Тимотију посланица прва (светог апостола Павла )

Послушајте


1. Тимотију, глава 5


Старца не карај, него му говори као оцу; момчадма као браћи;

Do not rebuke an older man, but exhort him as a father, the younger men as brothers,


Старицама као матерама; младима као сестрама, са сваком чистотом.

the older women as mothers, the younger as sisters, with all purity.

Tweet thisPost on Facebook

Удовице поштуј, које су праве удовице.

Honor widows who are really widows.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли која удовица има дјецу или унучад, да се уче најприје свој дом поштовати, и зајам враћати родитељима; јер је ово угодно пред Богом.

But if any widow has children or grandchildren, let them first learn to show piety at home and to repay their parents; for this is good and acceptable before God.


А права удовица и усамљена узда се у Бога, и живи у молитвама и у мољењу дан и ноћ.

Now she who is really a widow, and left alone, trusts in God and continues in supplications and prayers night and day.

Tweet thisPost on Facebook

А која живи у сладостима, жива је умрла.

But she who lives in pleasure is dead while she lives.


И ово заповиједај, да буду без мане.

And these things command, that they may be blameless.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли ко за своје а особито за домаће не промишља, одрекао се вјере, и гори је од незнабошца.

But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.


А удовица да се не прима млађа од шездесет година, и која је била једноме мужу жена;

Do not let a widow under sixty years old be taken into the number, and not unless she has been the wife of one man,

Tweet thisPost on Facebook

И која има свједочанство у добријем дјелима, ако је дјецу одгајила, ако је гостољубива била, ако је светима ноге прала, ако је невољнима помагала, ако је ишла за свакијем добријем дјелом.

well reported for good works: if she has brought up children, if she has lodged strangers, if she has washed the saints' feet, if she has relieved the afflicted, if she has diligently followed every good work.


А младијех удовица прођи се; јер кад побјесне против Христа, хоће да се удају,

But refuse the younger widows; for when they have begun to grow wanton against Christ, they desire to marry,


И имају гријех што прву вјеру одбацише.

having condemnation because they have cast off their first faith.


А к томе и беспослене уче се скитати по кућама, не само пак беспослене, него и језичне и свезнале, па говоре што не треба.

And besides they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle but also gossips and busybodies, saying things which they ought not.


Хоћу дакле да се младе удовице удају, дјецу рађају, кућу куће, а никаква узрока да не дају противнику за хуљење.

Therefore I desire that the younger widows marry, bear children, manage the house, give no opportunity to the adversary to speak reproachfully.


Јер се ево неке окренуше за сотоном.

For some have already turned aside after Satan.

Tweet thisPost on Facebook

Ако који вјерни или вјерна има удовице, нека се стара за њих, и да не досађују цркви да оне које су праве удовице може задовољити.

If any believing man or woman has widows, let them relieve them, and do not let the church be burdened, that it may relieve those who are really widows.


А свештеницима који се добро старају да се даје двогуба част, а особито онима који се труде у ријечи и у науци.

Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine.


Јер писмо говори: волу који врше не завезуј уста, и: радин је достојан своје плате.

For the Scripture says, "You shall not muzzle an ox while it treads out the grain," and, "The laborer is worthy of his wages."


На свештеника не примај тужбе, осим кад имају два или три свједока.

Do not receive an accusation against an elder except from two or three witnesses.

Tweet thisPost on Facebook

А који гријеше покарај их пред свима, да и други имају страх.

Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear.


Заклињем те пред Богом и Господом Исусом Христом и избранима његовијем анђелима да ово држиш без лицемјерја, не чинећи ништа по хатеру.

I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that you observe these things without prejudice, doing nothing with partiality.

Tweet thisPost on Facebook

Руку одмах не мећи ни на кога, нити пристај у туђе гријехе. Држи себе чиста.

Do not lay hands on anyone hastily, nor share in other people's sins; keep yourself pure.


Више не пиј воде, него пиј по мало вина, желуца ради својега и честијех својијех болести.

No longer drink only water, but use a little wine for your stomach's sake and your frequent infirmities.

Tweet thisPost on Facebook

А некијех су људи гријеси познати који напријед воде на суд, а некијех иду за њима.

Some men's sins are clearly evident, preceding them to judgment, but those of some men follow later.

Tweet thisPost on Facebook

Тако су и добра дјела позната, и која су друкчија не могу се сакрити.

Likewise, the good works of some are clearly evident, and those that are otherwise cannot be hidden.This goes to iframe