Тимотију посланица прва (светог апостола Павла )

Послушајте


Глава 1


Од Павла, апостола Исуса Христа, по заповијести Бога спаса нашега и Господа Исуса Христа, нада нашега,

Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and the Lord Jesus Christ, our hope,


Тимотију, правоме сину у вјери, благодат, милост, мир од Бога оца нашега и Христа Исуса Господа нашега.

To Timothy, my true son in the faith: Grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord.


Као што те молих да останеш у Ефесу, кад иђах у Маћедонију, да заповједиш некима да не уче друкчије,

As I urged you when I went into Macedonia-- remain in Ephesus that you may charge some that they teach no other doctrine,


Нити да гледају на лажи и на тефтере од племена којима нема краја, и који прије чине препирања неголи Божиј напредак у вјери.

nor give heed to fables and endless genealogies, which cause disputes rather than godly edification which is in faith.

Tweet thisPost on Facebook

А намјера је заповијести љубав од чиста срца и добре савјести и вјере нелицемјерне;

Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith,


У којима неки погријешивши сврнуше у празне говоре,

from which some, having strayed, have turned aside to idle talk,

Tweet thisPost on Facebook

И хтјели би да буду законици, а не разумију ни шта говоре, ни шта утврђују.

desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor the things which they affirm.


А знамо да је закон добар ако га ко држи као што треба.

But we know that the law is good if one uses it lawfully,


Знајући ово да праведнику закон није постављен, него безаконицима и непокорнима и безбожницима и грјешницима, неправеднима и поганима, крвницима оца и матере, крвницима људскима,

knowing this: that the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and for sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers,


Курварима, мужеложницима, људокрадицама, лажљивцима, клетвопреступницима, и ако што има противно здравој науци,

for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, and if there is any other thing that is contrary to sound doctrine,


По јеванђељу славе блаженога Бога, које је мени повјерено.

according to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust.

Tweet thisPost on Facebook

И захваљујем Христу Исусу Господу нашему који ми даје моћ, што ме за вјерна прими и постави ме у службу,

And I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me, because He counted me faithful, putting me into the ministry,


Који сам прије био хулник и гонитељ и силеџија; али бих помилован, јер не знајући учиних у невјерству.

although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man; but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief.


Али се још већма умножи благодат Господа нашега Исуса Христа с вјером и љубави у Христу Исусу.

And the grace of our Lord was exceedingly abundant, with faith and love which are in Christ Jesus.


Истинита је ријеч и свакога примања достојна да Христос Исус дође на свијет да спасе грјешнике, од којијех сам први ја.

This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief.


Али тога ради ја бих помилован да на мени првоме покаже све трпљење Исус Христос за углед онима који му хоће вјеровати за живот вјечни.

However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all longsuffering, as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life.

Tweet thisPost on Facebook

А цару вјечноме, нераспадљивоме, који се не види, јединоме премудроме Богу част и слава вавијек вијека. Амин.

Now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen.


Ову пак заповијест предајем ти, сине Тимотије, по пређашњијем пророштвима за тебе: да ратујеш у у њима добар рат,

This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare,


Имајући вјеру и добру савјест, коју неки одбацивши отпадоше од вјере;

having faith and a good conscience, which some having rejected, concerning the faith have suffered shipwreck,

Tweet thisPost on Facebook

Међу којима су Именеј и Александар које предадох сотони да се науче не хулити.

of whom are Hymenaeus and Alexander, whom I delivered to Satan that they may learn not to blaspheme.This goes to iframe