Пета књига Мојсијева (која се зове Закони поновљени )

Послушајте


5. Мојсијева, глава 9


Чуј, Израиљу! ти данас прелазиш преко Јордана да уђеш и наслиједиш народе веће и јаче од себе, градове велике и ограђене до неба;

"Hear, O Israel: You are to cross over the Jordan today, and go in to dispossess nations greater and mightier than yourself, cities great and fortified up to heaven,


Велик и висок народ, синове Енакове, које знаш и за које си слушао:

"a people great and tall, the descendants of the Anakim, whom you know, and of whom you heard it said, 'Who can stand before the descendants of Anak?'


Знај дакле данас да је Господ Бог твој, који иде пред тобом, огањ који спаљује; он ће их истријебити и он ће их оборити пред тобом, и изагнаћеш их и истријебити брзо, као што ти је казао Господ.

"Therefore understand today that the LORD your God is He who goes over before you as a consuming fire. He will destroy them and bring them down before you; so you shall drive them out and destroy them quickly, as the LORD has said to you.


Кад их Господ Бог твој отјера испред тебе, немој да речеш у срцу свом: за правду моју уведе ме Господ у ову земљу да је наслиједим; јер Господ тјера оне народе испред тебе за неваљалство њихово!

"Do not think in your heart, after the LORD your God has cast them out before you, saying, 'Because of my righteousness the LORD has brought me in to possess this land'; but it is because of the wickedness of these nations that the LORD is driving them out from before you.


Не идеш за правду своју ни за чистоту срца својега да наслиједиш ту земљу; него за неваљалство тијех народа Господ Бог твој тјера их испред тебе, и да одржи ријеч за коју се заклео оцима твојим, Авраму, Исаку и Јакову.

"It is not because of your righteousness or the uprightness of your heart that you go in to possess their land, but because of the wickedness of these nations that the LORD your God drives them out from before you, and that He may fulfill the word which the LORD swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob.


Знај дакле да ти Господ Бог твој не даје те добре земље за правду твоју да је наслиједиш, јер си тврдоврат народ.

"Therefore understand that the LORD your God is not giving you this good land to possess because of your righteousness, for you are a stiff-necked people.

Tweet thisPost on Facebook

Памти и не заборави како си гњевио Господа Бога својега у пустињи; од онога дана кад изидосте из земље Мисирске па докле дођосте на ово мјесто, непокорни бијасте Господу.

"Remember and do not forget how you provoked the LORD your God to wrath in the wilderness; from the day that you departed from the land of Egypt until you came to this place, you have been rebellious against the LORD.


И код Хорива разгњевисте Господа, и од гњева шћаше вас Господ да истријеби.

"Also in Horeb you provoked the LORD to wrath, so that the LORD was angry enough with you to have destroyed you.


Кад изидох на гору да примим плоче камене, плоче завјета, који с вама учини Господ, тада стајах на гори четрдесет дана и четрдесет ноћи хљеба не једући ни воде пијући.

"When I went up into the mountain to receive the tablets of stone, the tablets of the covenant which the LORD made with you, then I stayed on the mountain forty days and forty nights. I neither ate bread nor drank water.


И даде ми Господ двије плоче камене, исписане прстом Господњим, на којима бијаху ријечи све које вам изговори Господ на гори исред огња на дан збора вашега.

"Then the LORD delivered to me two tablets of stone written with the finger of God, and on them were all the words which the LORD had spoken to you on the mountain from the midst of the fire in the day of the assembly.


Послије четрдесет дана и четрдесет ноћи даде ми Господ двије плоче камене, плоче завјетне.

"And it came to pass, at the end of forty days and forty nights, that the LORD gave me the two tablets of stone, the tablets of the covenant.

Tweet thisPost on Facebook

И рече ми Господ: устани, сиђи брже одавде; јер се поквари народ твој који си извео из Мисира, сиђоше брзо с пута који им заповједих, и начинише себи ливен лик.

"Then the LORD said to me, 'Arise, go down quickly from here, for your people whom you brought out of Egypt have acted corruptly; they have quickly turned aside from the way which I commanded them; they have made themselves a molded image.'


Још ми рече Господ говорећи: погледах овај народ, и ето је народ тврда врата.

"Furthermore the LORD spoke to me, saying, 'I have seen this people, and indeed they are a stiff-necked people.


Пусти ме да их истријебим и име њихово затрем под небом; а од тебе ћу учинити народ јачи и већи него што је овај.

'Let Me alone, that I may destroy them and blot out their name from under heaven; and I will make of you a nation mightier and greater than they.'


И ја се вратих и сиђох с горе, а гора огњем гораше, и двије плоче завјетне бијаху ми у руку.

"So I turned and came down from the mountain, and the mountain burned with fire; and the two tablets of the covenant were in my two hands.

Tweet thisPost on Facebook

И погледах, а то згријешисте Господу Богу својему саливши себи теле, и брзо сиђосте с пута који вам бјеше заповједио Господ.

"And I looked, and there, you had sinned against the LORD your God, and had made for yourselves a molded calf! You had turned aside quickly from the way which the LORD had commanded you.

Tweet thisPost on Facebook

Тада узех оне двије плоче и бацих их из руку својих, и разбих их пред вама.

"Then I took the two tablets and threw them out of my two hands and broke them before your eyes.


Потом падох и лежах пред Господом као прије, четрдесет дана и четрдесет ноћи, хљеба не једући ни воде пијући, ради свијех гријеха ваших, којима се огријешисте учинивши што је зло пред Господом и разгњевивши га.

"And I fell down before the LORD, as at the first, forty days and forty nights; I neither ate bread nor drank water, because of all your sin which you committed in doing wickedly in the sight of the LORD, to provoke Him to anger.


Јер се бојах гњева и јарости, којом се бјеше Господ разљутио на вас да вас истријеби; и услиши ме Господ и тада.

"For I was afraid of the anger and hot displeasure with which the LORD was angry with you, to destroy you. But the LORD listened to me at that time also.


Бјеше се Господ и на Арона разгњевио веома да га шћаше убити; али се молих тада и за Арона.

"And the LORD was very angry with Aaron and would have destroyed him; so I prayed for Aaron also at the same time.

Tweet thisPost on Facebook

И узех гријех ваш који учинисте, теле, и сажегох га огњем, и разбих га и сатрх га у прах, и просух прах његов у поток, који тече с оне горе.

"Then I took your sin, the calf which you had made, and burned it with fire and crushed it and ground it very small, until it was as fine as dust; and I threw its dust into the brook that descended from the mountain.


И у Тавери и у Маси и у Киврот-Атави гњевисте Господа.

"Also at Taberah and Massah and Kibroth Hattaavah you provoked the LORD to wrath.


И кад вас посла Господ из Кадис-Варније говорећи: идите и узмите ту земљу коју сам вам дао, опет се супротисте ријечи Господа Бога својега, и не вјеровасте му и не послушасте гласа његова.

"Likewise, when the LORD sent you from Kadesh Barnea, saying, 'Go up and possess the land which I have given you,' then you rebelled against the commandment of the LORD your God, and you did not believe Him nor obey His voice.


Непокорни бијасте Господу откад вас познах.

"You have been rebellious against the LORD from the day that I knew you.


Зато падох и лежах пред Господом четрдесет дана и четрдесет ноћи, јер бјеше рекао Господ да ће вас потрти.

"Thus I prostrated myself before the LORD; forty days and forty nights I kept prostrating myself, because the LORD had said He would destroy you.

Tweet thisPost on Facebook

И молих се Господу и рекох: Господе, Господе! немој потрти народа својега и нашљедства својега, које си избавио величанством својим, које си извео из Мисира крјепком руком.

"Therefore I prayed to the LORD, and said: 'O Lord God, do not destroy Your people and Your inheritance whom You have redeemed through Your greatness, whom You have brought out of Egypt with a mighty hand.


Опомени се слуга својих Аврама, Исака и Јакова, не гледај на тврђу народа овога, на неваљалство његово и на гријехе његове;

'Remember Your servants, Abraham, Isaac, and Jacob; do not look on the stubbornness of this people, or on their wickedness or their sin,

Tweet thisPost on Facebook

Да не реку који живе у земљи одакле си нас извео: није их могао Господ увести у земљу коју им обећа, или мрзио је на њих, зато их изведе да их побије у пустињи.

'lest the land from which You brought us should say, "Because the LORD was not able to bring them to the land which He promised them, and because He hated them, He has brought them out to kill them in the wilderness."


Јер су твој народ и твоје нашљедство, које си извео силом својом великом и мишицом својом подигнутом.

'Yet they are Your people and Your inheritance, whom You brought out by Your mighty power and by Your outstretched arm.'This goes to iframe