Пета књига Мојсијева (која се зове Закони поновљени )

Послушајте


5. Мојсијева, глава 7


Кад те Господ Бог твој уведе у земљу у коју идеш да је наслиједиш, и отјера испред тебе народе многе, Хетеје и Гергесеје и Амореје и Хананеје и Ферезеје и Јевеје и Јевусеје, седам народа већих и јачих од тебе,

"When the LORD your God brings you into the land which you go to possess, and has cast out many nations before you, the Hittites and the Girgashites and the Amorites and the Canaanites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites, seven nations greater and mightier than you,


И преда их Господ Бог твој теби, и ти их разбијеш, потри их, не хватај с њима вјере, нити се смилуј на њих;

"and when the LORD your God delivers them over to you, you shall conquer them and utterly destroy them. You shall make no covenant with them nor show mercy to them.


Нити се пријатељи с њима; кћери своје не даји за сина њихова, нити кћери њихове узимај за сина својега.

"Nor shall you make marriages with them. You shall not give your daughter to their son, nor take their daughter for your son.


Јер би отпадила сина твојега од мене, и служио би боговима другим, те би се разгњевио Господ на вас и потро вас брзо.

"For they will turn your sons away from following Me, to serve other gods; so the anger of the LORD will be aroused against you and destroy you suddenly.

Tweet thisPost on Facebook

Него ово им учините: олтаре њихове раскопајте, и ликове њихове поломите, лугове њихове исијеците, и резане богове њихове огњем спалите.

"But thus you shall deal with them: you shall destroy their altars, and break down their sacred pillars, and cut down their wooden images, and burn their carved images with fire.


Јер си ти народ свет Господу Богу својему, тебе је изабрао Господ Бог твој да му будеш народ особит мимо све народе на земљи.

"For you are a holy people to the LORD your God; the LORD your God has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth.


Не зато што би вас било више него других народа прихвати вас Господ и изабра вас; јер вас бијаше мање него икојега другога народа;

"The LORD did not set His love on you nor choose you because you were more in number than any other people, for you were the least of all peoples;


Него што вас Господ милује и што држи заклетву којом се заклео оцима вашим, зато вас је Господ извео руком крјепком и избавио вас из куће ропске, из руке Фараона цара Мисирскога.

"but because the LORD loves you, and because He would keep the oath which He swore to your fathers, the LORD has brought you out with a mighty hand, and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh king of Egypt.


И тако знај да је Господ Бог твој Бог, Бог вјеран, који држи завјет свој и милост своју до тисућу кољена онима који га љубе и држе заповијести његове,

"Therefore know that the LORD your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations with those who love Him and keep His commandments;


И плаћа онима који мрзе на њ, свакоме истребљујући га, и не одгађа ономе који мрзи на њ, плаћа свакоме.

"and He repays those who hate Him to their face, to destroy them. He will not be slack with him who hates Him; He will repay him to his face.


Зато држи заповјести и уредбе и законе, које ти данас ја заповиједам, да их твориш.

"Therefore you shall keep the commandment, the statutes, and the judgments which I command you today, to observe them.

Tweet thisPost on Facebook

И ако ове законе узаслушате и уздржите и устворите, и Господ ће Бог твој држати теби завјет и милост, за коју се заклео оцима твојим;

"Then it shall come to pass, because you listen to these judgments, and keep and do them, that the LORD your God will keep with you the covenant and the mercy which He swore to your fathers.

Tweet thisPost on Facebook

И миловаће те и благословиће те и умножиће те; благословиће плод утробе твоје и плод земље твоје, жито твоје и вино твоје и уље твоје, плод говеда твојих и стада оваца твојих у земљи за коју се заклео оцима твојим да ће ти је дати.

"And He will love you and bless you and multiply you; He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grain and your new wine and your oil, the increase of your cattle and the offspring of your flock, in the land of which He swore to your fathers to give you.


Бићеш благословен мимо све народе: неће бити у тебе ни мушкога ни женскога неплодна, ни међу стоком твојом.

"You shall be blessed above all peoples; there shall not be a male or female barren among you or among your livestock.


И уклониће од тебе Господ сваку болест, и од љутих зала Мисирских која знаш неће ниједнога пустити на тебе, него ће их пустити на оне који мрзе на те.

"And the LORD will take away from you all sickness, and will afflict you with none of the terrible diseases of Egypt which you have known, but will lay them on all those who hate you.


И истријеби све народе које ти Господ Бог твој преда, нека их не пожали око твоје, и немој служити боговима њиховијем, јер би ти то било замка.

"And you shall destroy all the peoples whom the LORD your God delivers over to you; your eye shall have no pity on them; nor shall you serve their gods, for that will be a snare to you.


Ако би рекао у срцу свом: већи су ови народи од мене, како их могу изагнати?

"If you should say in your heart, 'These nations are greater than I; how can I dispossess them?'--


Не бој их се; памти добро што је учинио Господ Бог твој с Фараоном и са свијем Мисирцима,

"you shall not be afraid of them, but you shall remember well what the LORD your God did to Pharaoh and to all Egypt:


Велика кушања, која видјеше очи твоје, и знаке и чудеса и руку крјепку и мишицу подигнуту, којом те изведе Господ Бог твој; онако ће учинити Господ Бог твој са свијем народима од којих би се уплашио.

"the great trials which your eyes saw, the signs and the wonders, the mighty hand and the outstretched arm, by which the LORD your God brought you out. So shall the LORD your God do to all the peoples of whom you are afraid.


И стршљене ће послати Господ Бог твој на њих докле не изгину који би остали и сакрили се од тебе.

"Moreover the LORD your God will send the hornet among them until those who are left, who hide themselves from you, are destroyed.


Не плаши се од њих, јер је Господ Бог твој усред тебе, Бог велики и страшни.

"You shall not be terrified of them; for the LORD your God, the great and awesome God, is among you.


Господ ће Бог твој мало помало потрти те народе испред тебе; нећеш их моћи одједанпут истријебити, да се не би умножило на тебе звијерје пољско.

"And the LORD your God will drive out those nations before you little by little; you will be unable to destroy them at once, lest the beasts of the field become too numerous for you.


Али ће их предати Господ Бог твој теби, и затираће их затирањем великим докле се не затру.

"But the LORD your God will deliver them over to you, and will inflict defeat upon them until they are destroyed.


И предаће цареве њихове у твоје руке да затреш име њихово под небом, неће се ниједан одржати пред тобом, докле их не потреш.

"And He will deliver their kings into your hand, and you will destroy their name from under heaven; no one shall be able to stand against you until you have destroyed them.


Резане богове њихове спали огњем, немој да се полакомиш на сребро или злато што је на њима и да га узмеш, да ти не буде замка, јер је гадно пред Господом Богом твојим.

"You shall burn the carved images of their gods with fire; you shall not covet the silver or gold that is on them, nor take it for yourselves, lest you be snared by it; for it is an abomination to the LORD your God.


И немој да унесеш гада у дом свој, да не будеш проклет као и он, него се гади на њ и грози се од њега, јер је проклето.

"Nor shall you bring an abomination into your house, lest you be doomed to destruction like it; but you shall utterly detest it and utterly abhor it, for it is an accursed thing.This goes to iframe