Пета књига Мојсијева (која се зове Закони поновљени )

Послушајте


5. Мојсијева, глава 5


И Мојсије сазва сав народ Израиљев, и рече им: чуј Израиљу уредбе и законе, које ћу данас казати да чујете, да их научите и држите их и творите.

And Moses called all Israel, and said to them: "Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your hearing today, that you may learn them and be careful to observe them.

Tweet thisPost on Facebook

Господ Бог наш учини с нама завјет на Хориву.

"The LORD our God made a covenant with us in Horeb.


Није с оцима нашим учинио тај завјет, него с нама, који смо данас ту сви живи.

"The LORD did not make this covenant with our fathers, but with us, those who are here today, all of us who are alive.


Лицем к лицу говорио вам је Господ на овој гори исред огња;

"The LORD talked with you face to face on the mountain from the midst of the fire.


Ја тада стајах између Господа и вас, да вам јавим ријечи Господње, јер вас бјеше страх од огња и не изидосте на гору; и рече:

"I stood between the LORD and you at that time, to declare to you the word of the LORD; for you were afraid because of the fire, and you did not go up the mountain. He said:


Ја сам Господ Бог твој, који сам те извео из земље Мисирске, из дома ропскога.

'I am the LORD your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.


Немој имати богова других до мене.

'You shall have no other gods before Me.


Не гради себи лика резанога, нити какве слике од твари које су горе на небу или које су доље на земљи или које су у води испод земље.

'You shall not make for yourself any carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth;


Немој им се клањати нити им служити, јер сам ја Господ Бог твој, Бог ревнитељ, који на синовима походим безакоња отаца њиховијех до трећега и до четвртога кољена, онијех који мрзе на ме,

you shall not bow down to them nor serve them. For I, the LORD your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate Me,


А чиним милост на тисућама онијех који ме љубе и чувају заповијести моје.

but showing mercy to thousands, to those who love Me and keep My commandments.


Не узимај узалуд имена Господа Бога својега, јер неће пред Господом бити прав ко узме име његово узалуд.

'You shall not take the name of the LORD your God in vain, for the LORD will not hold him guiltless who takes His name in vain.


Држи дан од одмора и светкуј га, као што ти је заповједио Господ Бог твој.

'Observe the Sabbath day, to keep it holy, as the LORD your God commanded you.


Шест дана ради, и свршуј све послове своје.

Six days you shall labor and do all your work,


А седми је дан одмор Господу Богу твојему; немој радити никакога посла ни ти ни син твој ни кћи твоја ни слуга твој ни слушкиња твоја, ни во твој ни магарац твој, нити које живинче твоје, ни дошљак који је код тебе, да би се одморио слуга твој и слушкиња твоја као и ти.

but the seventh day is the Sabbath of the LORD your God. In it you shall not do any work: you, nor your son, nor your daughter, nor your manservant, nor your maidservant, nor your ox, nor your donkey, nor any of your cattle, nor your stranger who is within your gates, that your manservant and your maidservant may rest as well as you.


И памти да си био роб у земљи Мисирској, и Господ Бог твој изведе те оданде руком крјепком и мишицом подигнутом. Зато ти је Господ Бог твој заповједио да светкујеш дан од одмора.

And remember that you were a slave in the land of Egypt, and that the LORD your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm; therefore the LORD your God commanded you to keep the Sabbath day.

Tweet thisPost on Facebook

Поштуј оца својега и матер своју, као што ти је заповједио Господ Бог твој, да би се продуљили дани твоји и да би ти добро било на земљи, коју ти даје Господ Бог твој.

'Honor your father and your mother, as the LORD your God has commanded you, that your days may be long, and that it may be well with you in the land which the LORD your God is giving you.


Не убиј.

'You shall not murder.


Не чини прељубе.

'You shall not commit adultery.


Не кради.

'You shall not steal.


Не свједочи лажно на ближњега својега.

'You shall not bear false witness against your neighbor.


Не пожели жене ближњега својега, не пожели куће ближњега својега, ни њиве његове, ни слуге његова, ни слушкиње његове, ни вола његова, ни магарца његова, нити ишта што је ближњега твојега.

'You shall not covet your neighbor's wife; and you shall not desire your neighbor's house, his field, his manservant, his maidservant, his ox, his donkey, or anything that is your neighbor's.'


Те ријечи изговори Господ свему збору вашему на гори исред огња, облака и мрака, гласом великим, и ништа више, него их написа на двије плоче камене које ми даде.

"These words the LORD spoke to all your assembly, in the mountain from the midst of the fire, the cloud, and the thick darkness, with a loud voice; and He added no more. And He wrote them on two tablets of stone and gave them to me.


А ви кад чусте глас исред таме, јер гора огњем гораше, приступисте к мени, сви главари од племена ваших и старјешине ваше,

"So it was, when you heard the voice from the midst of the darkness, while the mountain was burning with fire, that you came near to me, all the heads of your tribes and your elders.

Tweet thisPost on Facebook

И рекосте: гле, показа нам Господ Бог наш славу и величину своју, и чусмо глас његов исред огња; данас видјесмо гдје Бог говори с човјеком, и човјек оста жив.

"And you said: 'Surely the LORD our God has shown us His glory and His greatness, and we have heard His voice from the midst of the fire. We have seen this day that God speaks with man; yet he still lives.

Tweet thisPost on Facebook

Па сада зашто да помремо? јер ће нас спалити онај огањ велики; ако јоште чујемо глас Господа Бога својега, помријећемо.

'Now therefore, why should we die? For this great fire will consume us; if we hear the voice of the LORD our God anymore, then we shall die.

Tweet thisPost on Facebook

Јер које је тијело чуло глас Бога живога гдје говори исред огња, као ми, и остало живо?

'For who is there of all flesh who has heard the voice of the living God speaking from the midst of the fire, as we have, and lived?


Иди ти, и саслушај све што ће казати Господ Бог наш, па онда ти кажи нама што ти год рече Господ Бог наш, а ми ћемо слушати и творити.

'You go near and hear all that the LORD our God may say, and tell us all that the LORD our God says to you, and we will hear and do it.'


И Господ чу глас од ријечи ваших кад ви говорасте, и рече ми Господ: чух глас од ријечи тога народа, које рекоше теби; што рекоше добро рекоше.

"Then the LORD heard the voice of your words when you spoke to me, and the LORD said to me: 'I have heard the voice of the words of this people which they have spoken to you. They are right in all that they have spoken.

Tweet thisPost on Facebook

О, кад би им било срце свагда тако да ме се боје и држе све заповијести моје свагда, да би добро било њима и синовима њиховијем довијека.

'Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever!


Иди, реци им: вратите се у шаторе своје.

'Go and say to them, "Return to your tents."

Tweet thisPost on Facebook

А ти стани овдје код мене, и казаћу ти све заповијести и уредбе и законе, које ћеш их научити да творе у земљи коју им дајем у нашљедство.

'But as for you, stand here by Me, and I will speak to you all the commandments, the statutes, and the judgments which you shall teach them, that they may observe them in the land which I am giving them to possess.'


Гледајте дакле да чините како вам је заповједио Господ Бог ваш, не сврћите ни надесно ни налијево.

"Therefore you shall be careful to do as the LORD your God has commanded you; you shall not turn aside to the right hand or to the left.


Цијелијем путем, који вам је заповједио Господ Бог ваш, идите, да бисте живи били и да би вам добро било, и да би вам се продуљили дани у земљи коју ћете наслиједити.

"You shall walk in all the ways which the LORD your God has commanded you, that you may live and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess.This goes to iframe