Пета књига Мојсијева (која се зове Закони поновљени )

Послушајте


5. Мојсијева, глава 4


А сада, Израиљу, чуј уредбе и законе, које вас учим да творите, да бисте поживјели и ушли у земљу коју вам даје Господ Бог отаца ваших и да бисте је наслиједили.

"Now, O Israel, listen to the statutes and the judgments which I teach you to observe, that you may live, and go in and possess the land which the LORD God of your fathers is giving you.


Ништа не додајте к ријечи коју вам ја заповиједам, нити одузмите од ње, да бисте сачували заповијести Господа Бога својега које вам ја заповиједам.

"You shall not add to the word which I command you, nor take anything from it, that you may keep the commandments of the LORD your God which I command you.


Очи су ваше видјеле шта учини Господ с Велфегора; јер свакога човјека који пође за Велфегором истријеби Господ Бог твој између тебе.

"Your eyes have seen what the LORD did at Baal Peor; for the LORD your God has destroyed from among you all the men who followed Baal of Peor.

Tweet thisPost on Facebook

А ви који се држасте Господа Бога својега, ви сте сви живи данас.

"But you who held fast to the LORD your God are alive today, every one of you.

Tweet thisPost on Facebook

Гле, учио сам вас уредбама и законима, као што ми заповједи Господ Бог мој, да бисте тако творили у земљи у коју идете да је наслиједите.

"Surely I have taught you statutes and judgments, just as the LORD my God commanded me, that you should act according to them in the land which you go to possess.

Tweet thisPost on Facebook

Држите дакле и извршујте их, јер је то мудрост ваша и разум ваш пред народима, који ће кад чују све ове уредбе рећи: само је овај велики народ народ мудар и разуман.

"Therefore be careful to observe them; for this is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples who will hear all these statutes, and say, 'Surely this great nation is a wise and understanding people.'


Јер који је велики народ којему је Бог близу као што је Господ Бог наш кад га год зазовемо?

"For what great nation is there that has God so near to it, as the LORD our God is to us, for whatever reason we may call upon Him?


И који је народ велики који има уредбе и законе праведне као што је сав овај закон који износим данас пред вас?

"And what great nation is there that has such statutes and righteous judgments as are in all this law which I set before you this day?


Само пази на се и добро чувај душу своју, да не заборавиш онијех ствари које су видјеле очи твоје, и да не изиду из срца твојега докле си год жив; него да их обзнаниш синовима својим и синовима синова својих.

"Only take heed to yourself, and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. And teach them to your children and your grandchildren,


Онај дан кад стајасте пред Господом Богом својим код Хорива, кад ми Господ рече: сабери ми народ да им кажем ријечи своје, којима ће се научити да ме се боје док су живи на земљи, и да уче томе и синове своје;

"especially concerning the day you stood before the LORD your God in Horeb, when the LORD said to me, 'Gather the people to Me, and I will let them hear My words, that they may learn to fear Me all the days they live on the earth, and that they may teach their children.'


Кад приступисте и стајасте под гором, а гора огњем гораше до самога неба и бјеше на њој тама и облак и мрак;

"Then you came near and stood at the foot of the mountain, and the mountain burned with fire to the midst of heaven, with darkness, cloud, and thick darkness.


И проговори Господ к вама исред огња; глас од ријечи чусте, али осим гласа лика не видјесте;

"And the LORD spoke to you out of the midst of the fire. You heard the sound of the words, but saw no form; you only heard a voice.

Tweet thisPost on Facebook

И објави вам завјет свој, који вам заповједи да држите, десет ријечи, које написа на двије плоче камене.

"So He declared to you His covenant which He commanded you to perform, that is, the Ten Commandments; and He wrote them on two tablets of stone.

Tweet thisPost on Facebook

И мени заповједи онда Господ да вас учим уредбама и законима да их творите у земљи у коју идете да је наслиједите.

"And the LORD commanded me at that time to teach you statutes and judgments, that you might observe them in the land which you cross over to possess.

Tweet thisPost on Facebook

Зато чувајте добро душе своје; јер не видјесте никакога лика у онај дан кад вам говори Господ на Хориву исред огња,

"Take careful heed to yourselves, for you saw no form when the LORD spoke to you at Horeb out of the midst of the fire,


Да се не бисте покварили и начинили себи лик резан или каку год слику од човјека или од жене,

"lest you act corruptly and make for yourselves a carved image in the form of any figure: the likeness of male or female,


Слику од какога живинчета које је на земљи, или слику од каке птице крилате која лети испод неба;

"the likeness of any beast that is on the earth or the likeness of any winged bird that flies in the air,

Tweet thisPost on Facebook

Слику од чега што пуже по земљи, или слику од каке рибе која је у води под земљом;

"the likeness of anything that creeps on the ground or the likeness of any fish that is in the water beneath the earth.

Tweet thisPost on Facebook

И да не би подигавши очи своје к небу и видјевши сунце и мјесец и звијезде, сву војску небеску, преварио се и клањао им се и служио им; јер их Господ Бог твој даде свијем народима под цијелијем небом;

"And take heed, lest you lift your eyes to heaven, and when you see the sun, the moon, and the stars, all the host of heaven, you feel driven to worship them and serve them, which the LORD your God has given to all the peoples under the whole heaven as a heritage.


А вас узе Господ и изведе вас из пећи гвоздене, из Мисира, да му будете народ нашљедни, као што се види данас.

"But the LORD has taken you and brought you out of the iron furnace, out of Egypt, to be His people, His inheritance, as you are this day.


Али се Господ разгњеви на ме за ваше ријечи, и закле се да нећу пријећи преко Јордана ни ући у добру земљу, коју ти Господ Бог твој даје у нашљедство.

"Furthermore the LORD was angry with me for your sakes, and swore that I would not cross over the Jordan, and that I would not enter the good land which the LORD your God is giving you as an inheritance.

Tweet thisPost on Facebook

И ја ћу умријети у овој земљи и нећу пријећи преко Јордана; а ви ћете пријећи и наслиједити ону добру земљу.

"But I must die in this land, I must not cross over the Jordan; but you shall cross over and possess that good land.


Пазите да не заборавите завјета Господа Бога својега, који учини с вама, и да не градите себи лика резанога, слике од које год твари, као што ти је забранио Господ Бог твој.

"Take heed to yourselves, lest you forget the covenant of the LORD your God which He made with you, and make for yourselves a carved image in the form of anything which the LORD your God has forbidden you.

Tweet thisPost on Facebook

Јер је Господ Бог твој огањ који спаљује и Бог који ревнује.

"For the LORD your God is a consuming fire, a jealous God.


Кад изродиш синове и унуке, и остарите у оној земљи, ако се покварите и начините слику резану од каке твари и учините што није угодно Господу Богу вашему, дражећи га,

"When you beget children and grandchildren and have grown old in the land, act corruptly and make a carved image in the form of anything, and do evil in the sight of the LORD your God to provoke Him to anger,


Свједочим вам данас небом и земљом да ће вас брзо нестати са земље у коју идете преко Јордана да је наслиједите, нећете бити дуго у њој, него ћете се истријебити.

"I call heaven and earth to witness against you this day, that you will soon utterly perish from the land which you cross over the Jordan to possess; you will not prolong your days in it, but will be utterly destroyed.


Или ће вас расијати Господ међу народе, и мало ће вас остати међу народима у које вас одведе Господ;

"And the LORD will scatter you among the peoples, and you will be left few in number among the nations where the LORD will drive you.


И служићете ондје боговима које су начиниле руке човјечије, од дрвета и од камена, који не виде ни чују, нити једу ни миришу.

"And there you will serve gods, the work of men's hands, wood and stone, which neither see nor hear nor eat nor smell.


Али ако и ондје потражиш Господа Бога својега, наћи ћеш га, ако га потражиш свијем срцем својим и свом душом својом.

"But from there you will seek the LORD your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul.


Кад будеш у невољи и све те то снађе, ако се у пошљедње вријеме обратиш ка Господу Богу својему, и послушаш глас његов,

"When you are in distress, and all these things come upon you in the latter days, when you turn to the LORD your God and obey His voice


Господ је Бог твој милостив Бог, неће те оставити ни истријебити, јер неће заборавити завјета с оцима твојим, за који им се заклео.

' (for the LORD your God is a merciful God), He will not forsake you nor destroy you, nor forget the covenant of your fathers which He swore to them.


Јер запитај сада за стара времена, која су била прије тебе, од онога дана кад створи Бог човјека на земљи, и од једнога краја неба до другога, је ли кад била овака ствар велика, и је ли се кад чуло што тако?

"For ask now concerning the days that are past, which were before you, since the day that God created man on the earth, and ask from one end of heaven to the other, whether any great thing like this has happened, or anything like it has been heard.


Је ли кад чуо који народ глас Божји гдје говори исред огња, као што си ти чуо и остао жив?

"Did any people ever hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as you have heard, and live?


Или, је ли Бог покушао да дође те узме себи народ из другога народа кушањем, знацима и чудесима и ратом и руком крјепком и мишицом подигнутом и страхотама великим, као што је учинио све то за вас Господ Бог наш у Мисиру на ваше очи?

"Or did God ever try to go and take for Himself a nation from the midst of another nation, by trials, by signs, by wonders, by war, by a mighty hand and an outstretched arm, and by great terrors, according to all that the LORD your God did for you in Egypt before your eyes?


Теби је то показано да познаш да је Господ Бог, и да нема другога осим њега.

"To you it was shown, that you might know that the LORD Himself is God; there is none other besides Him.


Дао ти је да чујеш глас његов с неба да би те научио, и показао ти је на земљи огањ свој велики, и ријечи његове чуо си исред огња.

"Out of heaven He let you hear His voice, that He might instruct you; on earth He showed you His great fire, and you heard His words out of the midst of the fire.


И што му мили бијаху оци твоји, зато изабра сјеме њихово након њих, и изведе те сам великом силом својом из Мисира,

"And because He loved your fathers, therefore He chose their descendants after them; and He brought you out of Egypt with His Presence, with His mighty power,

Tweet thisPost on Facebook

Да отјера испред тебе народе веће и јаче од тебе, и да тебе уведе у њихову земљу и даде ти је у нашљедство, као што се види данас.

"driving out from before you nations greater and mightier than you, to bring you in, to give you their land as an inheritance, as it is this day.


Знај дакле и памти у срцу својем да је Господ Бог, горе на небу и доље на земљи, нема другога.

"Therefore know this day, and consider it in your heart, that the LORD Himself is God in heaven above and on the earth beneath; there is no other.


И држи уредбе његове и заповијести његове, које ти ја данас заповиједам, да би добро било теби и синовима твојим након тебе, да би ти се продуљили дани на земљи коју ти Господ Бог твој даје засвагда.

"You shall therefore keep His statutes and His commandments which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land which the LORD your God is giving you for all time."


Тада одијели Мојсије три града с ову страну Јордана према истоку,

Then Moses set apart three cities on this side of the Jordan, toward the rising of the sun,


Да би утјецао у њих крвник који убије ближњега својега нехотице не мрзивши прије на њ, и кад утече у који од тијех градова, да би остао жив:

that the manslayer might flee there, who kills his neighbor unintentionally, without having hated him in time past, and that by fleeing to one of these cities he might live:

Tweet thisPost on Facebook

Восор у пустињи, на равници у земљи племена Рувимова, и Рамот у Галаду у племену Гадову, Голан у Васанској у племену Манасијину.

Bezer in the wilderness on the plateau for the Reubenites, Ramoth in Gilead for the Gadites, and Golan in Bashan for the Manassites.


Ово је закон који постави Мојсије синовима Израиљевијем.

And this is the law which Moses set before the children of Israel.

Tweet thisPost on Facebook

Ово су свједочанства и уредбе и закони, које каза Мојсије синовима Израиљевијем кад изидоше из Мисира,

These are the testimonies, the statutes, and the judgments which Moses spoke to the children of Israel after they came out of Egypt,

Tweet thisPost on Facebook

С ову страну Јордана у долини према Вет-Фегору у земљи Сиона цара Аморејскога, који живљаше у Есевону, којега уби Мојсије и синови Израиљеви кад изидоше из Мисира,

on this side of the Jordan, in the valley opposite Beth Peor, in the land of Sihon king of the Amorites, who dwelt at Heshbon, whom Moses and the children of Israel defeated after they came out of Egypt.


И освојише земљу његову и земљу Ога цара Васанскога, два цара Аморејска, која је с ову страну Јордана према истоку,

And they took possession of his land and the land of Og king of Bashan, two kings of the Amorites, who were on this side of the Jordan, toward the rising of the sun,


Од Ароира, који је на потоку Арнону, до горе Сиона, а то је Ермон,

from Aroer, which is on the bank of the River Arnon, even to Mount Sion (that is, Hermon),


И све поље с ову страну Јордана према истоку до мора уз равницу под Аздот-Фазгом.

and all the plain on the east side of the Jordan as far as the Sea of the Arabah, below the slopes of Pisgah.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe