Пета књига Мојсијева (која се зове Закони поновљени )

Послушајте


5. Мојсијева, глава 34


Тада изиде Мојсије из поља Моавскога на гору Навав, на врх Фазге, која је према Јерихону; и показа му Господ сву земљу од Галада до Дана;

Then Moses went up from the plains of Moab to Mount Nebo, to the top of Pisgah, which is across from Jericho. And the LORD showed him all the land of Gilead as far as Dan,


И сву земљу Нефталимову, и земљу Јефремову и Манасијину, и сву земљу Јудину до мора западнога,

all Naphtali and the land of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as the Western Sea,


И јужну страну, и равницу, долину под Јерихоном, мјестом гдје има много палмових дрвета, до Сигора.

the South, and the plain of the Valley of Jericho, the city of palm trees, as far as Zoar.


И рече му Господ: ово је земља, за коју сам се заклео Авраму, Исаку и Јакову говорећи: сјемену твојему даћу је. Показах ти је да је видиш очима својима, али у њу нећеш ући.

Then the LORD said to him, "This is the land of which I swore to give Abraham, Isaac, and Jacob, saying, 'I will give it to your descendants.' I have caused you to see it with your eyes, but you shall not cross over there."

Tweet thisPost on Facebook

И умрије ондје Мојсије слуга Господњи у земљи Моавској по ријечи Господњој.

So Moses the servant of the LORD died there in the land of Moab, according to the word of the LORD.


А погребе га Господ у долини у земљи Моавској према Вет-Фегору; и нико не дозна за гроб његов до данашњега дана.

And He buried him in a valley in the land of Moab, opposite Beth Peor; but no one knows his grave to this day.


И бјеше Мојсију сто и двадесет година кад умрије, и не бјеху потамњеле очи његове нити га снага издала.

Moses was one hundred and twenty years old when he died. His eyes were not dim nor his natural vigor abated.


И плакаше синови Израиљеви за Мојсијем у пољу Моавском тридесет дана; и прођоше плачни дани жалости за Мојсијем.

And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab thirty days. So the days of weeping and mourning for Moses ended.


А Исус син Навин бјеше пун духа мудрости, јер Мојсије бјеше метнуо на њ руке своје. И слушаше га синови Израиљеви, и творише као што заповједи Господ преко Мојсија.

Now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him; so the children of Israel heeded him, and did as the LORD had commanded Moses.


Али не уста више пророк у Израиљу као Мојсије, којега Господ позна лицем к лицу,

But since then there has not arisen in Israel a prophet like Moses, whom the LORD knew face to face,


У свијем знацима и чудесима, за која га посла Господ да их учини у земљи Мисирској на Фараону и на свијем слугама његовијем и на свој земљи његовој,

in all the signs and wonders which the LORD sent him to do in the land of Egypt, before Pharaoh, before all his servants, and in all his land,

Tweet thisPost on Facebook

И у свијем дјелима крјепке руке и у свијем страхотама великим, које учини Мојсије пред свијем Израиљем.

and by all that mighty power and all the great terror which Moses performed in the sight of all Israel.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe