Пета књига Мојсијева (која се зове Закони поновљени )

Послушајте


5. Мојсијева, глава 3


Потом обративши се идосмо к Васану. И изиде пред нас Ог цар Васански и сав народ његов на бој у Едрајин.

"Then we turned and went up the road to Bashan; and Og king of Bashan came out against us, he and all his people, to battle at Edrei.

Tweet thisPost on Facebook

И Господ ми рече: не бој га се, јер га дадох у твоје руке са свијем народом његовијем и са земљом његовом, да учиниш с њим онако како си учинио са Сионом царом Аморејским, који сјеђаше у Есевону.

"And the LORD said to me, 'Do not fear him, for I have delivered him and all his people and his land into your hand; you shall do to him as you did to Sihon king of the Amorites, who dwelt at Heshbon.'


Тако нам даде Господ Бог наш у руке и Ога цара Васанскога са свијем народом његовијем, и разбисмо га и не остависмо му ни једнога жива.

"So the LORD our God also delivered into our hands Og king of Bashan, with all his people, and we attacked him until he had no survivors remaining.

Tweet thisPost on Facebook

И узесмо тада све градове његове; не би града којега не узесмо, шездесет градова, сав крај Арговски, царство Ога у Васану.

"And we took all his cities at that time; there was not a city which we did not take from them: sixty cities, all the region of Argob, the kingdom of Og in Bashan.


Сви ти градови бјеху утврђени зидом високим, вратима и пријеворницама, осим других мјеста без зидова врло много.

"All these cities were fortified with high walls, gates, and bars, besides a great many rural towns.

Tweet thisPost on Facebook

И раскопасмо их као што учинисмо Сиону цару Есевонском, побивши по свијем мјестима и људе и жене и дјецу.

"And we utterly destroyed them, as we did to Sihon king of Heshbon, utterly destroying the men, women, and children of every city.


А сву стоку и плијен по градовима заплијенисмо за се.

"But all the livestock and the spoil of the cities we took as booty for ourselves.

Tweet thisPost on Facebook

Тако узесмо онда земљу из руку двојице царева Аморејских, која је с ову страну Јордана од потока Арнона до горе Ермона,

"And at that time we took the land from the hand of the two kings of the Amorites who were on this side of the Jordan, from the River Arnon to Mount Hermon

Tweet thisPost on Facebook

(Сидонци зову Ермон Сирион, а Амореји га зову Сенир,)

' (the Sidonians call Hermon Sirion, and the Amorites call it Senir),


Сва мјеста у равни и сав Галад и сав Васан до Салхе и Едрајина, градове царства Ога у Васану.

"all the cities of the plain, all Gilead, and all Bashan, as far as Salcah and Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan.


Јер само Ог цар Васански бјеше остао од дивова. Гле, одар његов, одар гвозден, није ли у Рави синова Амоновијех? девет је лаката дуг, а широк четири лакта, лакта човјечија.

"For only Og king of Bashan remained of the remnant of the giants. Indeed his bedstead was an iron bedstead. (Is it not in Rabbah of the people of Ammon?) Nine cubits is its length and four cubits its width, according to the standard cubit.


Тако наслиједисмо ту земљу онда; од Ароира, који је на потоку Арнону, и половину горе Галада с градовима њезинијем дадох синовима Рувимовијем и Гадовијем.

"And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which is by the River Arnon, and half the mountains of Gilead and its cities, I gave to the Reubenites and the Gadites.


И остатак Галада и сав Васан, царство Огово, дадох половини племена Манасијина; сав крај Арговски по свему Васану зваше се земља дивовска.

"The rest of Gilead, and all Bashan, the kingdom of Og, I gave to half the tribe of Manasseh. (All the region of Argob, with all Bashan, was called the land of the giants.


Јаир син Манасијин узе сав крај Арговски до међе Гесурске и Махатске; и прозва Васанску својим именом: села Јаирова до данашњега дана.

"Jair the son of Manasseh took all the region of Argob, as far as the border of the Geshurites and the Maacathites, and called Bashan after his own name, Havoth Jair, to this day.)


А Махиру дадох Галад.

"And I gave Gilead to Machir.


А Рувимову племену и Гадову племену дадох од Галада до потока Арнона, како захвата поток с међама, па до потока Јавока, гдје је међа синова Амоновијех,

"And to the Reubenites and the Gadites I gave from Gilead as far as the River Arnon, the middle of the river as the border, as far as the River Jabbok, the border of the people of Ammon;


Данашње Мртво море некада је било плодна долина

И поље и Јордан с међама од Хинерота до мора уз поље, до мора сланога, испод Фазге према истоку.

Данашње Мртво море некада је било плодна долина

"the plain also, with the Jordan as the border, from Chinnereth as far as the east side of the Sea of the Arabah (the Salt Sea), below the slopes of Pisgah.


И заповједих вам онда и рекох: Господ Бог ваш дао вам је ову земљу у нашљедство; наоружани хајдете пред браћом својом, синовима Израиљевијем, ко је год за војску.

"And I commanded you at that time, saying: 'The LORD your God has given you this land to possess. All you men of valor shall cross over armed before your brethren, the children of Israel.


А жене ваше и дјеца ваша и стока ваша (знам да имате много стоке) нека остану у градовима вашим, које вам дадох,

'But your wives, your little ones, and your livestock (I know that you have much livestock) shall stay in your cities which I have given you,

Tweet thisPost on Facebook

Докле не смири Господ и браћу вашу као вас, да и они наслиједе земљу, коју ће им Господ Бог ваш дати с ону страну Јордана; онда се вратите сваки на своје нашљедство, које вам дадох.

'until the LORD has given rest to your brethren as to you, and they also possess the land which the LORD your God is giving them beyond the Jordan. Then each of you may return to his possession which I have given you.'


А Исусу онда заповједих говорећи: очи твоје виде све што је учинио Господ Бог ваш с она два цара; онако ће Господ учинити са свијем царствима у која дођеш.

"And I commanded Joshua at that time, saying, 'Your eyes have seen all that the LORD your God has done to these two kings; so will the LORD do to all the kingdoms through which you pass.

Tweet thisPost on Facebook

Немојте их се бојати, јер ће се Господ Бог ваш бити за вас.

'You must not fear them, for the LORD your God Himself fights for you.'


И молих се Господу онда говорећи:

"Then I pleaded with the LORD at that time, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Господе Боже! ти си почео показивати слузи својему величину своју и крјепку руку своју, јер који је Бог на небу или на земљи који би творио дјела каква су твоја и у кога би сила била каква је твоја?

'O Lord God, You have begun to show Your servant Your greatness and Your mighty hand, for what god is there in heaven or on earth who can do anything like Your works and Your mighty deeds?


Дај ми да пријеђем и видим земљу добру која је преко Јордана и гору добру, Ливан.

'I pray, let me cross over and see the good land beyond the Jordan, those pleasant mountains, and Lebanon.'


Али Господ Бог бјеше гњеван на ме с вас, и не услиши ме, него ми рече: доста; не говори ми више за то.

"But the LORD was angry with me on your account, and would not listen to me. So the LORD said to me: 'Enough of that! Speak no more to Me of this matter.

Tweet thisPost on Facebook

Попни се на врх ове горе, и подигавши очи своје на запад и на сјевер и на југ и на исток, види очима својима, јер нећеш пријећи преко Јордана.

'Go up to the top of Pisgah, and lift your eyes toward the west, the north, the south, and the east; behold it with your eyes, for you shall not cross over this Jordan.


Него подај заповијести Исусу, и утврди га и укријепи га; јер ће он пријећи пред народом тијем, и он ће им раздијелити у нашљедство земљу коју видиш.

'But command Joshua, and encourage him and strengthen him; for he shall go over before this people, and he shall cause them to inherit the land which you will see.'


И остасмо у овој долини према Вет-Фегору.

"So we stayed in the valley opposite Beth Peor.This goes to iframe