Пета књига Мојсијева (која се зове Закони поновљени )5. Мојсијева, глава 28


Ако добро узаслушаш глас Господа Бога својега држећи и творећи све заповијести његове, које ти ја данас заповиједам, узвисиће те Господ Бог твој више свијех народа на земљи.

"Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the LORD your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, that the LORD your God will set you high above all nations of the earth.


И доћи ће на те сви ови благослови, и стећи ће ти се, ако узаслушаш глас Господа Бога својега.

"And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the LORD your God:


Благословен ћеш бити у граду, и благословен ћеш бити у пољу,

"Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country.


Благословен ће бити плод утробе твоје, и плод земље твоје и плод стоке твоје, млад говеда твојих и стада оваца твојих.

"Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground and the increase of your herds, the increase of your cattle and the offspring of your flocks.


Благословена ће бити котарица твоја и наћве твоје.

"Blessed shall be your basket and your kneading bowl.

Tweet thisPost on Facebook

Благословен ћеш бити кад долазиш и благословен ћеш бити кад полазиш.

"Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out.


Даће ти Господ непријатеље твоје који устану на те да их бијеш; једнијем ће путем доћи на те, а на седам ће путова бјежати од тебе.

"The LORD will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face; they shall come out against you one way and flee before you seven ways.


Господ ће послати благослов да буде с тобом у житницама твојим и у свему зашто се прихватиш руком својом, и благословиће те у земљи коју ти даје Господ Бог твој.

"The LORD will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the LORD your God is giving you.


Поставиће те Господ да му будеш народ свет, као што ти се заклео, ако уздржиш заповијести Господа Бога својега и узидеш путовима његовијем.

"The LORD will establish you as a holy people to Himself, just as He has sworn to you, if you keep the commandments of the LORD your God and walk in His ways.


И видјеће сви народи на земљи да се име Господње призива на тебе, и бојаће се тебе.

"Then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the LORD, and they shall be afraid of you.


И учиниће Господ да си обилан сваким добром, плодом утробе своје и плодом стоке своје и плодом земље своје на земљи за коју се заклео Господ оцима твојим да ће ти је дати.

"And the LORD will grant you plenty of goods, in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land of which the LORD swore to your fathers to give you.


Отвориће ти Господ добру ризницу своју, небо, да да дажд земљи твојој на вријеме, и благословиће свако дјело руку твојих, те ћеш давати у зајам многим народима, а сам нећеш узимати у зајам.

"The LORD will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow.


И учиниће те Господ Бог твој да си глава а не реп, и бићеш само горе а нећеш бити доље, ако узаслушаш заповијести Господа Бога својега, које ти данас ја заповиједам, да их држиш и твориш,

"And the LORD will make you the head and not the tail; you shall be above only, and not be beneath, if you heed the commandments of the LORD your God, which I command you today, and are careful to observe them.


И не отступиш ни од једне ријечи коју вам данас ја заповиједам, ни надесно ни налијево, пристајући за другим боговима да им служиш.

"So you shall not turn aside from any of the words which I command you this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve them.


Али ако не узаслушаш гласа Господа Бога својега да држиш и твориш све заповијести његове и уредбе његове, које ти ја данас заповиједам, доћи ће на тебе све ове клетве и стигнуће те.

"But it shall come to pass, if you do not obey the voice of the LORD your God, to observe carefully all His commandments and His statutes which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you:


Проклет ћеш бити у граду, и проклет ћеш бити у пољу.

"Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the country.

Tweet thisPost on Facebook

Проклета ће бити котарица твоја и наћве твоје.

"Cursed shall be your basket and your kneading bowl.

Tweet thisPost on Facebook

Проклет ће бити плод утробе твоје и плод земље твоје, млад говеда твојих и стада оваца твојих.

"Cursed shall be the fruit of your body and the produce of your land, the increase of your cattle and the offspring of your flocks.


Проклет ћеш бити кад долазиш, и проклет ћеш бити кад полазиш.

"Cursed shall you be when you come in, and cursed shall you be when you go out.

Tweet thisPost on Facebook

Послаће Господ на тебе клетву, расап и погибао у свему за што се прихватиш руком својом и што узрадиш, докле се не затреш и пропаднеш на пречац за зла дјела своја којима си ме одуставио.

"The LORD will send on you cursing, confusion, and rebuke in all that you set your hand to do, until you are destroyed and until you perish quickly, because of the wickedness of your doings in which you have forsaken Me.


Учиниће Господ Бог твој да се прилијепи за те помор, докле те не истријеби са земље у коју идеш да је наслиједиш.

"The LORD will make the plague cling to you until He has consumed you from the land which you are going to possess.


Удариће те Господ сухом болешћу и врућицом, и грозницом и жегом и мачем, и сушом и медљиком, које ће те гонити докле не пропаднеш.

"The LORD will strike you with consumption, with fever, with inflammation, with severe burning fever, with the sword, with scorching, and with mildew; they shall pursue you until you perish.


А небо над главом твојом биће од мједи а земља под тобом од гвожђа.

"And your heavens which are over your head shall be bronze, and the earth which is under you shall be iron.

Tweet thisPost on Facebook

Учиниће Господ да дажд земљи твојој буде прах и пепео, који ће падати с неба на те, докле се не истријебиш.

"The LORD will change the rain of your land to powder and dust; from the heaven it shall come down on you until you are destroyed.

Tweet thisPost on Facebook

Даће те Господ Бог твој непријатељима твојим да те бију; једнијем ћеш путем изаћи на њих, а на седам ћеш путова бјежати од њих, и потуцаћеш се по свијем царствима на земљи.

"The LORD will cause you to be defeated before your enemies; you shall go out one way against them and flee seven ways before them; and you shall become troublesome to all the kingdoms of the earth.


И мртво тијело твоје биће храна свијем птицама небеским и звијерју земаљском, нити ће бити ко да их поплаши.

"Your carcasses shall be food for all the birds of the air and the beasts of the earth, and no one shall frighten them away.


Удариће те Господ приштевима Мисирским и шуљевима и шугом и крастама, да се нећеш моћи исцијелити.

"The LORD will strike you with the boils of Egypt, with tumors, with the scab, and with the itch, from which you cannot be healed.


Удариће те Господ лудилом и шљепотом и бјеснилом.

"The LORD will strike you with madness and blindness and confusion of heart.

Tweet thisPost on Facebook

И пипаћеш у подне, као што пипа слијепац по мраку, нити ћеш имати напретка на путовима својим; и чиниће ти се криво и отимаће се од тебе једнако, и неће бити никога да ти поможе.

"And you shall grope at noonday, as a blind man gropes in darkness; you shall not prosper in your ways; you shall be only oppressed and plundered continually, and no one shall save you.

Tweet thisPost on Facebook

Оженићеш се, а други ће спавати са твојом женом; сазидаћеш кућу, а нећеш сједјети у њој; посадићеш виноград, а нећеш га брати.

"You shall betroth a wife, but another man shall lie with her; you shall build a house, but you shall not dwell in it; you shall plant a vineyard, but shall not gather its grapes.


Во твој клаће се на твоје очи, а ти га нећеш јести; магарац твој отеће се пред тобом, и неће ти се вратити; овце твоје даће се непријатељу твојему, и неће бити никога да ти поможе.

"Your ox shall be slaughtered before your eyes, but you shall not eat of it; your donkey shall be violently taken away from before you, and shall not be restored to you; your sheep shall be given to your enemies, and you shall have no one to rescue them.

Tweet thisPost on Facebook

Синови твоји и кћери твоје даће се другому народу, а очи ће твоје гледати и капаће једнако за њима, а неће бити снаге у руци твојој.

"Your sons and your daughters shall be given to another people, and your eyes shall look and fail with longing for them all day long; and there shall be no strength in your hand.


Род земље твоје и сву муку твоју изјешће народ, којега не знаш, и чиниће ти криво и газиће те једнако.

"A nation whom you have not known shall eat the fruit of your land and the produce of your labor, and you shall be only oppressed and crushed continually.


И полудјећеш од онога што ћеш гледати својим очима.

"So you shall be driven mad because of the sight which your eyes see.


Удариће те Господ приштем злим у кољенима и на голијенима, да се нећеш моћи исцијелити, од стопала ноге твоје до тјемена.

"The LORD will strike you in the knees and on the legs with severe boils which cannot be healed, and from the sole of your foot to the top of your head.

Tweet thisPost on Facebook

Одвешће Господ тебе и цара твојега, којега поставиш над собом, у народ којега нијеси знао ти ни стари твоји, и ондје ћеш служити другим боговима, дрвету и камену.

"The LORD will bring you and the king whom you set over you to a nation which neither you nor your fathers have known, and there you shall serve other gods- -wood and stone.


И бићеш чудо и прича и потсмијех свијем народима, у које те одведе Господ.

"And you shall become an astonishment, a proverb, and a byword among all nations where the LORD will lead you.


Много ћеш сјемена изнијети у поље, а мало ћеш сабрати, јер ће га изјести скакавци.

"You shall carry much seed out to the field and gather but little in, for the locust shall consume it.


Винограде ћеш садити и радићеш их, а нећеш пити вина нити ћеш их брати, јер ће изјести црви.

"You shall plant vineyards and tend them, but you shall neither drink of the wine nor gather the grapes; for the worms shall eat them.

Tweet thisPost on Facebook

Имаћеш маслина по свијем крајевима својим, али се нећеш уљем намазати, јер ће опасти маслине твоје.

"You shall have olive trees throughout all your territory, but you shall not anoint yourself with the oil; for your olives shall drop off.

Tweet thisPost on Facebook

Родићеш синове и кћери, али неће бити твоји; јер ће отићи у ропство.

"You shall beget sons and daughters, but they shall not be yours; for they shall go into captivity.


Све воће твоје и род земље твоје изјешће бубе.

"Locusts shall consume all your trees and the produce of your land.

Tweet thisPost on Facebook

Странац који је код тебе попеће се нада те високо, а ти ћеш сићи доље веома ниско.

"The alien who is among you shall rise higher and higher above you, and you shall come down lower and lower.

Tweet thisPost on Facebook

Он ће ти давати у зајам, а ти нећеш њему давати у зајам; он ће постати глава, а ти ћеш постати реп.

"He shall lend to you, but you shall not lend to him; he shall be the head, and you shall be the tail.


И доћи ће на те све ове клетве и гониће те и стизаће те, докле се не истријебиш, јер нијеси слушао гласа Господа Бога својега и држао заповијести његове и уредбе његове, које ти је заповједио.

"Moreover all these curses shall come upon you and pursue and overtake you, until you are destroyed, because you did not obey the voice of the LORD your God, to keep His commandments and His statutes which He commanded you.

Tweet thisPost on Facebook

И оне ће бити знак и чудо на теби и на сјемену твојему до вијека.

"And they shall be upon you for a sign and a wonder, and on your descendants forever.


Јер нијеси служио Богу својему радосна и весела срца у сваком обиљу.

"Because you did not serve the LORD your God with joy and gladness of heart, for the abundance of all things,


И служићеш непријатељу својему, којега ће Господ послати на тебе, у глади и у жеђи, у голотињи и у свакој оскудици; и метнуће ти гвозден јарам на врат, докле те не сатре.

"therefore you shall serve your enemies, whom the LORD will send against you, in hunger, in thirst, in nakedness, and in need of all things; and He will put a yoke of iron on your neck until He has destroyed you.


Подигнуће Господ на тебе народ из далека, с краја земље, који ће долетјети као орао, народ, којему језика нећеш разумјети,

"The LORD will bring a nation against you from afar, from the end of the earth, as swift as the eagle flies, a nation whose language you will not understand,


Народ бездушан, који неће марити за старца нити ће дјетета жалити.

"a nation of fierce countenance, which does not respect the elderly nor show favor to the young.


И изјешће плод стоке твоје и плод земље твоје, докле се не истријебиш; и неће ти оставити ништа, ни жита ни вина ни уља, ни плода говеда твојих ни стада оваца твојих, докле те не затре.

"And they shall eat the increase of your livestock and the produce of your land, until you are destroyed; they shall not leave you grain or new wine or oil, or the increase of your cattle or the offspring of your flocks, until they have destroyed you.


И стегнуће те по свијем мјестима твојим, докле не попадају зидови твоји високи и тврди, у које се уздаш, по свој земљи твојој; стегнуће те по свијем мјестима твојим, по свој земљи твојој, коју ти да Господ Бог твој;

"They shall besiege you at all your gates until your high and fortified walls, in which you trust, come down throughout all your land; and they shall besiege you at all your gates throughout all your land which the LORD your God has given you.


Те ћеш у тјескоби и у невољи којом ће ти притужити непријатељи твоји јести плод утробе своје, месо од синова својих и од кћери својих, које ти да Господ Бог твој.

"You shall eat the fruit of your own body, the flesh of your sons and your daughters whom the LORD your God has given you, in the siege and desperate straits in which your enemy shall distress you.


Човјек који је био мек и врло њежан међу вама прозлиће се према брату својему и према милој жени својој и према осталијем синовима, који му остану,

"The man among you who is sensitive and very refined will be hostile toward his brother, toward the wife of his bosom, and toward the rest of his children whom he leaves behind,


Те неће дати никоме између њих меса од синова својих које ће јести, јер неће имати ништа друго у невољи и тјескоби, којом ће ти притужити непријатељ твој по свијем мјестима твојим.

"so that he will not give any of them the flesh of his children whom he will eat, because he has nothing left in the siege and desperate straits in which your enemy shall distress you at all your gates.

Tweet thisPost on Facebook

Жена која је била мека и врло њежна међу вама, која од мекоте и њежности није била навикла стајати ногом својом на земљу, прозлиће се према миломе мужу свом и према сину свом и према кћери својој,

"The tender and delicate woman among you, who would not venture to set the sole of her foot on the ground because of her delicateness and sensitivity, will refuse to the husband of her bosom, and to her son and her daughter,


И постељици, која изиде између ногу њезинијех, и дјеци коју роди; јер ће их јести кришом у оскудици свакој од невоље и од тјескобе, којом ће ти притужити непријатељ твој по свијем мјестима твојим.

"her placenta which comes out from between her feet, and her children whom she bears; for she will eat them secretly for lack of all things in the siege and desperate straits in which your enemy shall distress you at all your gates.


Ако не уздржиш и не уствориш све ријечи овога закона, које су написане у овој књизи, не бојећи се славнога и страшнога имена Господа Бога својега,

"If you do not carefully observe all the words of this law that are written in this book, that you may fear this glorious and awesome name, THE LORD YOUR GOD,


Пустиће Господ на тебе и на сјеме твоје зла чудесна, велика и дуга, болести љуте и дуге.

"then the LORD will bring upon you and your descendants extraordinary plagues--great and prolonged plagues--and serious and prolonged sicknesses.


И обратиће на тебе све поморе Мисирске, од којих си се плашио, и прилијепиће се за тебе.

"Moreover He will bring back on you all the diseases of Egypt, of which you were afraid, and they shall cling to you.

Tweet thisPost on Facebook

И све болести и сва зла, која нијесу записана у књизи овога закона, пустиће Господ на тебе, докле се не истријебиш.

"Also every sickness and every plague, which is not written in the book of this law, will the LORD bring upon you until you are destroyed.

Tweet thisPost on Facebook

И остаће вас мало, а пређе вас бијаше много као звијезда небеских; јер нијеси слушао гласа Господа Бога својега.

"You shall be left few in number, whereas you were as the stars of heaven in multitude, because you would not obey the voice of the LORD your God.


И као што вам се Господ радовао добро вам чинећи и множећи вас, тако ће вам се Господ радовати затирући вас и истребљујући вас; и нестаће вас са земље у коју идете да је наслиједите.

"And it shall be, that just as the LORD rejoiced over you to do you good and multiply you, so the LORD will rejoice over you to destroy you and bring you to nothing; and you shall be plucked from off the land which you go to possess.


И расијаће те Господ по свима народима с једнога краја земље до другога, и ондје ћеш служити другим боговима, којих нијеси знао ти ни оци твоји, дрвету и камену.

"Then the LORD will scatter you among all peoples, from one end of the earth to the other, and there you shall serve other gods, which neither you nor your fathers have known--wood and stone.


Али у онијем народима нећеш одахнути, нити ће се стопало ноге твоје одморити; него ће ти Господ дати ондје срце плашљиво, очи ишчиљеле и душу изнемоглу.

"And among those nations you shall find no rest, nor shall the sole of your foot have a resting place; but there the LORD will give you a trembling heart, failing eyes, and anguish of soul.


И живот ће твој бити као да виси према теби, и плашићеш се ноћу и дању, и нећеш бити миран животом својим.

"Your life shall hang in doubt before you; you shall fear day and night, and have no assurance of life.

Tweet thisPost on Facebook

Јутром ћеш говорити: камо да је вече! а вечером ћеш говорити: камо да је јутро! од страха којим ће се страшити срце твоје, и од онога што ћеш гледати очима својима.

"In the morning you shall say, 'Oh, that it were evening!' And at evening you shall say, 'Oh, that it were morning!' because of the fear which terrifies your heart, and because of the sight which your eyes see.


И вратиће те Господ у Мисир на лађама, путем за који ти рекох: нећеш га више видјети. И ондје ћете се продавати непријатељима својим да будете робови и робиње, а неће бити купца.

"And the LORD will take you back to Egypt in ships, by the way of which I said to you, 'You shall never see it again.' And there you shall be offered for sale to your enemies as male and female slaves, but no one will buy you."This goes to iframe