Пета књига Мојсијева (која се зове Закони поновљени )

Послушајте


5. Мојсијева, глава 19


Кад Господ Бог твој потре народе којих земљу даје теби Господ Бог твој, и кад их наслиједиш и настаниш се по градовима њиховијем и по кућама њиховијем,

"When the LORD your God has cut off the nations whose land the LORD your God is giving you, and you dispossess them and dwell in their cities and in their houses,

Tweet thisPost on Facebook

Одвој три града усред земље своје, коју ти даје Господ Бог твој да је наслиједиш,

"you shall separate three cities for yourself in the midst of your land which the LORD your God is giving you to possess.


Начини пут, и раздијели на троје крајеве земље своје, коју ти да Господ Бог твој у нашљедство, па нека бјежи онамо сваки крвник.

"You shall prepare roads for yourself, and divide into three parts the territory of your land which the LORD your God is giving you to inherit, that any manslayer may flee there.


А овако нека буде с крвником који утече онамо, да би остао жив: ко убије ближњега својега нехотице, не мрзивши прије на њ,

"And this is the case of the manslayer who flees there, that he may live: Whoever kills his neighbor unintentionally, not having hated him in time past--

Tweet thisPost on Facebook

Као кад би ко отишао с ближњим својим у шуму да сијече дрва, па би замахнуо сјекиром у руци својој да посијече дрво, а она би спала с држалице и погодила би ближњега његова тако да умре, он нека утече у који од тијех градова да остане жив,

"as when a man goes to the woods with his neighbor to cut timber, and his hand swings a stroke with the ax to cut down the tree, and the head slips from the handle and strikes his neighbor so that he dies--he shall flee to one of these cities and live;

Tweet thisPost on Facebook

Да не би осветник потјерао крвника док му је срце распаљено, и да га не би стигао на далеку путу и убио га, премда није заслужио смрти, јер није прије мрзио на њ.

"lest the avenger of blood, while his anger is hot, pursue the manslayer and overtake him, because the way is long, and kill him, though he was not worthy of death, since he had not hated the victim in time past.

Tweet thisPost on Facebook

Зато ти заповиједам и велим: три града одвој.

"Therefore I command you, saying, 'You shall separate three cities for yourself.'

Tweet thisPost on Facebook

А кад рашири Господ Бог твој међе твоје, као што се заклео оцима твојим, и да ти сву земљу коју је рекао дати оцима твојим,

"Now if the LORD your God enlarges your territory, as He swore to your fathers, and gives you the land which He promised to give to your fathers,


Ако уздржиш и уствориш све ове заповијести, које ти ја данас заповиједам, да љубиш Господа Бога својега и ходиш путовима његовијем свагда, онда додај још три града осим она три,

"and if you keep all these commandments and do them, which I command you today, to love the LORD your God and to walk always in His ways, then you shall add three more cities for yourself besides these three,

Tweet thisPost on Facebook

Да се не прољева крв права у земљи твојој, коју ти Господ Бог твој даје у нашљедство, и да не буде на теби крв.

"lest innocent blood be shed in the midst of your land which the LORD your God is giving you as an inheritance, and thus bloodguiltiness be upon you.

Tweet thisPost on Facebook

Али ако ко мрзи на ближњега својега и вреба га, и скочи на њ, и удари га тако да умре, а он утече у који од тијех градова,

"But if anyone hates his neighbor, lies in wait for him, rises against him and strikes him mortally, so that he dies, and he flees to one of these cities,


Онда старјешине мјеста његова нека пошљу и узму га оданде, и предаду га у руке осветнику да се погуби.

"then the elders of his city shall send and bring him from there, and deliver him over to the hand of the avenger of blood, that he may die.


Нека га не жали око твоје, него скини крв праву с Израиља, да би ти добро било.

"Your eye shall not pity him, but you shall put away the guilt of innocent blood from Israel, that it may go well with you.


Не помичи међе ближњега својега коју поставе стари у нашљедству твојем које добијеш у земљи коју ти Господ Бог твој даје да је наслиједиш.

"You shall not remove your neighbor's landmark, which the men of old have set, in your inheritance which you will inherit in the land that the LORD your God is giving you to possess.


Нека не устаје један свједок на човјека ни за како зло и ни за какав гријех између свијех гријеха који се чине, него на ријечима два или три свједока да остаје ствар.

"One witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits; by the mouth of two or three witnesses the matter shall be established.


Ако би устао лажан свједок на кога да свједочи на њега да се одмеће Бога,

"If a false witness rises against any man to testify against him of wrongdoing,


Онда нека стану та два човјека, који имају ту распру, пред Господа, пред свештенике и пред судије које буду у то вријеме;

"then both men in the controversy shall stand before the LORD, before the priests and the judges who serve in those days.


И нека добро испитају судије; ако свједок онај буде лажан свједок и лажно свједочи на брата својега,

"And the judges shall make diligent inquiry, and indeed, if the witness is a false witness, who has testified falsely against his brother,

Tweet thisPost on Facebook

Учините му онако како је он мислио учинити брату својему; и извади зло из себе,

"then you shall do to him as he thought to have done to his brother; so you shall put away the evil person from among you.


Да се остали чувши то боје, и у напредак више не чине тако зло усред тебе.

"And those who remain shall hear and fear, and hereafter they shall not again commit such evil among you.


Нека не жали око твоје: живот за живот, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу.

"Your eye shall not pity; but life shall be for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot.This goes to iframe