Пета књига Мојсијева (која се зове Закони поновљени )

Послушајте


5. Мојсијева, глава 18


Свештеници Левити и све племе Левијево да немају дијела ни нашљедства с осталијем синовима Израиљевијем; нека једу огњене жртве Господње и његово нашљедство.

"The priests, the Levites, indeed all the tribe of Levi, shall have no part nor inheritance with Israel; they shall eat the offerings of the LORD made by fire, and His portion.


Нашљедства дакле да немају међу браћом својом: Господ је нашљедство њихово, као што им је казао.

"Therefore they shall have no inheritance among their brethren; the LORD is their inheritance, as He said to them.

Tweet thisPost on Facebook

Али ово да припада свештеницима од народа, од онијех који принесу жртву, било вола или јагње: да се даје свештенику плеће и обје вилице и желудац.

"And this shall be the priest's due from the people, from those who offer a sacrifice, whether it is bull or sheep: they shall give to the priest the shoulder, the cheeks, and the stomach.


Првине од жита својега, од вина својега и од уља својега, и првине од вуне с оваца својих подај му.

"The firstfruits of your grain and your new wine and your oil, and the first of the fleece of your sheep, you shall give him.


Јер њега изабра Господ Бог твој између свијех племена твојих да стоји и служи у име Господње он и синови његови довијека.

"For the LORD your God has chosen him out of all your tribes to stand to minister in the name of the LORD, him and his sons forever.


И кад дође који Левит из којега год мјеста твојега из свега Израиља, гдје настава, кад дође по жељи душе своје у мјесто које избере Господ,

"And if a Levite comes from any of your gates, from where he sojourns among all Israel, and comes with all the desire of his mind to the place which the LORD chooses,


Нека служи у име Господа Бога својега као и друга браћа његова Левити, који ондје стоје пред Господом.

"then he may serve in the name of the LORD his God as all his brethren the Levites do, who stand there before the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

Нека једу једнак дио, осим онога што би који продао у породици отаца својих.

"They shall have equal portions to eat, besides what comes from the sale of his inheritance.


Кад уђеш у земљу коју ти Господ Бог твој даје, не учи се чинити гадна дјела онијех народа.

"When you come into the land which the LORD your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations.


Нека се не нађе у тебе који би водио сина својега или кћер своју кроз огањ, ни врачар, ни који гата по звијездама, ни који гата по птицама, ни урочник,

"There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer,


Ни бајач, ни који се договара са злијем духовима, ни опсјенар, ни који пита мртве.

"or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead.


Јер је гад пред Господом ко год тако чини, и за таке гадове тјера те народе Господ Бог твој испред тебе.

"For all who do these things are an abomination to the LORD, and because of these abominations the LORD your God drives them out from before you.


Држи се сасвијем Господа Бога својега.

"You shall be blameless before the LORD your God.

Tweet thisPost on Facebook

Јер ти народи које ћеш наслиједити, слушају гатаре и врачаре; а теби то не допушта Господ Бог твој.

"For these nations which you will dispossess listened to soothsayers and diviners; but as for you, the LORD your God has not appointed such for you.


Пророка исред тебе, између браће твоје, као што сам ја, подигнуће ти Господ Бог твој; њега слушајте,

"The LORD your God will raise up for you a Prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear,


По свему како си искао од Господа Бога својега на Хориву на дан сабора својега говорећи: да више не чујем гласа Господа Бога својега и да више не гледам огња тога великога, да не погинем.

"according to all you desired of the LORD your God in Horeb in the day of the assembly, saying, 'Let me not hear again the voice of the LORD my God, nor let me see this great fire anymore, lest I die.'

Tweet thisPost on Facebook

Зато ми рече Господ: добро рекоше што рекоше.

"And the LORD said to me: 'What they have spoken is good.

Tweet thisPost on Facebook

Пророка ћу им подигнути између браће њихове, као што си ти, и метнућу ријечи своје у уста његова, и казиваће им све што му заповједим.

'I will raise up for them a Prophet like you from among their brethren, and will put My words in His mouth, and He shall speak to them all that I command Him.


А ко год не би послушао ријечи мојих, које ће говорити у моје име, од тога ћу ја тражити.

'And it shall be that whoever will not hear My words, which He speaks in My name, I will require it of him.


Али пророк који би се усудио говорити што у моје име што му ја не заповиједим да говори, или који би говорио у име других богова, таки пророк да се погуби.

'But the prophet who presumes to speak a word in My name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die.'


Ако ли речеш у срцу својем: како ћемо познати ријеч које није Господ рекао?

"And if you say in your heart, 'How shall we know the word which the LORD has not spoken?'--

Tweet thisPost on Facebook

Што би пророк рекао у име Господње, па се не збуде и не наврши се, то је ријеч које није рекао Господ; него је из охолости рекао онај пророк, не бој га се.

"when a prophet speaks in the name of the LORD, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the LORD has not spoken; the prophet has spoken it presumptuously; you shall not be afraid of him.This goes to iframe