Пета књига Мојсијева (која се зове Закони поновљени )

Послушајте


5. Мојсијева, глава 17


Не приноси Господу Богу својему ни вола ни јагњета ни јарета на ком има мана или како год зло; јер је гадно пред Господом Богом твојим.

"You shall not sacrifice to the LORD your God a bull or sheep which has any blemish or defect, for that is an abomination to the LORD your God.

Tweet thisPost on Facebook

Ако се нађе код тебе у којем од мјеста твојих, која ти да Господ Бог твој, човјек или жена да учини зло пред Господом Богом твојим преступајући завјет његов,

"If there is found among you, within any of your gates which the LORD your God gives you, a man or a woman who has been wicked in the sight of the LORD your God, in transgressing His covenant,

Tweet thisPost on Facebook

И отиде те служи другим боговима и клања им се, или сунцу или мјесецу или чему год из војске небеске, што нијесам заповједио,

"who has gone and served other gods and worshiped them, either the sun or moon or any of the host of heaven, which I have not commanded,


И теби се то јави и ти чујеш, онда распитај добро; па ако буде истина и доиста се учинила она гадна ствар у Израиљу,

"and it is told you, and you hear of it, then you shall inquire diligently. And if it is indeed true and certain that such an abomination has been committed in Israel,

Tweet thisPost on Facebook

Изведи онога човјека или ону жену, који учинише оно зло, на врата своја, човјека онога или жену, и заспи их камењем да погину.

"then you shall bring out to your gates that man or woman who has committed that wicked thing, and shall stone to death that man or woman with stones.


На свједочанство два или три човјека да се погуби онај кога ваља погубити; али на свједочанство једнога човјека да се не погуби.

"Whoever is worthy of death shall be put to death on the testimony of two or three witnesses, but he shall not be put to death on the testimony of one witness.


Свједоци нека први дигну руке на њ да га убију; а потом сав народ; тако извади зло из себе.

"The hands of the witnesses shall be the first against him to put him to death, and afterward the hands of all the people. So you shall put away the evil person from among you.


Кад ти буде тешко расудити између крви и крви, између распре и распре, или између ране и ране, око којих буде парница у твојем мјесту, тада устани и иди у мјесто које избере Господ Бог твој;

"If a matter arises which is too hard for you to judge, between degrees of bloodguiltiness, between one judgment or another, or between one punishment or another, matters of controversy within your gates, then you shall arise and go up to the place which the LORD your God chooses,


И отиди к свештеницима Левитима или к судији који онда буде, па их упитај, и они ће ти казати како ваља пресудити.

"and you shall come to the priests, the Levites, and to the judge there in those days, and inquire of them; they shall pronounce upon you the sentence of judgment.


И учини онако како ти кажу у мјесту које избере Господ, и гледај да учиниш сасвијем онако како те науче.

"You shall do according to the sentence which they pronounce upon you in that place which the LORD chooses. And you shall be careful to do according to all that they order you.

Tweet thisPost on Facebook

По закону којему те науче, и по пресуди, коју ти кажу, учини; не отступи од онога што ти кажу ни надесно ни налијево.

"According to the sentence of the law in which they instruct you, according to the judgment which they tell you, you shall do; you shall not turn aside to the right hand or to the left from the sentence which they pronounce upon you.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли би се ко упро те не би хтио послушати свештеника који ондје стоји те служи Господу Богу твојему, или судије, таки човјек да се погуби; и извади зло из Израиља,

"Now the man who acts presumptuously and will not heed the priest who stands to minister there before the LORD your God, or the judge, that man shall die. So you shall put away the evil person from Israel.


Да сав народ чује и боји се, и у напредак да не ради упорно.

"And all the people shall hear and fear, and no longer act presumptuously.


Кад уђеш у земљу коју ти даје Господ Бог твој да је наслиједиш, и населиш се у њој, ако речеш: да поставим себи цара, као што имају сви народи око мене,

"When you come to the land which the LORD your God is giving you, and possess it and dwell in it, and say, 'I will set a king over me like all the nations that are around me,'


Само онога постави себи за цара, којега избере Господ Бог твој; између браће своје постави цара себи; а немој поставити над собом човјека туђина, који није брат твој.

"you shall surely set a king over you whom the LORD your God chooses; one from among your brethren you shall set as king over you; you may not set a foreigner over you, who is not your brother.


Али да не држи много коња, и да не враћа народа у Мисир да би имао много коња, јер вам је Господ казао: не враћајте се више овијем путем.

"But he shall not multiply horses for himself, nor cause the people to return to Egypt to multiply horses, for the LORD has said to you, 'You shall not return that way again.'


И да нема много жена, да се не би отпадило срце његово, ни сребра ни злата да нема врло много.

"Neither shall he multiply wives for himself, lest his heart turn away; nor shall he greatly multiply silver and gold for himself.


А кад сједе на пријесто царства својега, нека препише себи у књигу овај закон од свештеника Левита;

"Also it shall be, when he sits on the throne of his kingdom, that he shall write for himself a copy of this law in a book, from the one before the priests, the Levites.


И нека га држи код себе и нека га чита док је жив, да се учи бојати се Господа Бога својега, држати све ријечи овога закона и ове уредбе, и творити их;

"And it shall be with him, and he shall read it all the days of his life, that he may learn to fear the LORD his God and be careful to observe all the words of this law and these statutes,


Да се не би подигло срце његово изнад браће његове, и да не би отступило од ове заповијести ни надесно ни налијево, да би дуго царовао он и синови његови у Израиљу.

"that his heart may not be lifted above his brethren, that he may not turn aside from the commandment to the right hand or to the left, and that he may prolong his days in his kingdom, he and his children in the midst of Israel.This goes to iframe