Пета књига Мојсијева (која се зове Закони поновљени )

Послушајте


5. Мојсијева, глава 12


Ово су уредбе и закони које ћете држати и творити у земљи коју ти је Господ Бог отаца твојих дао да је наслиједиш, докле сте год живи на земљи.

"These are the statutes and judgments which you shall be careful to observe in the land which the LORD God of your fathers is giving you to possess, all the days that you live on the earth.


Раскопајте сасвијем сва мјеста у којима су служили боговима својим народи које ћете наслиједити, по високим брдима и по хумовима и под свакијем зеленијем дрветом.

"You shall utterly destroy all the places where the nations which you shall dispossess served their gods, on the high mountains and on the hills and under every green tree.


Оборите олтаре њихове и разбијте ликове њихове, и лугове њихове попалите огњем, и резане богове њихове изломите, и истријебите име њихово из онога мјеста.

"And you shall destroy their altars, break their sacred pillars, and burn their wooden images with fire; you shall cut down the carved images of their gods and destroy their names from that place.


Не чините тако Господу Богу својему.

"You shall not worship the LORD your God with such things.

Tweet thisPost on Facebook

Него га тражите у мјесту које избере Господ Бог ваш између свијех племена ваших себи за стан да ондје намјести име своје, и онамо идите.

"But you shall seek the place where the LORD your God chooses, out of all your tribes, to put His name for His habitation; and there you shall go.


Онамо носите жртве своје паљенице и друге жртве своје и десетке своје и приносе руку својих и завјете своје и драговољне приносе своје и првине од стоке своје крупне и ситне.

"There you shall take your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the heave offerings of your hand, your vowed offerings, your freewill offerings, and the firstlings of your herds and flocks.


И једите ондје пред Господом Богом својим, и веселите се ви и породице ваше свачим, за што се прихватите руком својом, чим те благослови Господ Бог твој.

"And there you shall eat before the LORD your God, and you shall rejoice in all to which you have put your hand, you and your households, in which the LORD your God has blessed you.


Не чините како ми сада овдје чинимо, што је коме драго.

"You shall not at all do as we are doing here today--every man doing whatever is right in his own eyes- -

Tweet thisPost on Facebook

Јер још нијесте дошли до одмора и нашљедства, које ти даје Господ Бог твој.

"for as yet you have not come to the rest and the inheritance which the LORD your God is giving you.


Него кад пријеђете преко Јордана, и станете живјети у земљи коју вам даје Господ Бог ваш да је наслиједите, и смири вас од свијех непријатеља ваших унаоколо, те станете живјети без страха,

"But when you cross over the Jordan and dwell in the land which the LORD your God is giving you to inherit, and when He gives you rest from all your enemies round about, so that you dwell in safety,

Tweet thisPost on Facebook

Приношење жртава

Онда у мјесто које избере Господ Бог ваш да у њему настани име своје, доносите све што вам ја заповиједам, жртве своје паљенице и друге жртве своје, десетке своје и приносе руку својих и све што буде најбоље у ономе што завјетујете Господу.

Приношење жртава

"then there will be the place where the LORD your God chooses to make His name abide. There you shall bring all that I command you: your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the heave offerings of your hand, and all your choice offerings which you vow to the LORD.


И веселите се пред Господом Богом својим ви и синови ваши и кћери ваше и слуге ваше и слушкиње ваше, и Левит који је у мјесту вашем, јер он нема дијела ни нашљедства с вама.

"And you shall rejoice before the LORD your God, you and your sons and your daughters, your menservants and your maidservants, and the Levite who is within your gates, since he has no portion nor inheritance with you.


Чувај се да не приносиш жртава својих паљеница на ком год мјесту, које угледаш;

"Take heed to yourself that you do not offer your burnt offerings in every place that you see;


Него на оном мјесту које избере Господ Бог у једном од твојих племена, ондје приноси жртве своје паљенице, и ондје чини све што ти заповиједам.

"but in the place which the LORD chooses, in one of your tribes, there you shall offer your burnt offerings, and there you shall do all that I command you.

Tweet thisPost on Facebook

Али ћеш моћи клати и јести месо како ти душа зажели у сваком мјесту својем по благослову Господа Бога својега, који ти да; чист и нечист може јести као срну и јелена.

"However, you may slaughter and eat meat within all your gates, whatever your heart desires, according to the blessing of the LORD your God which He has given you; the unclean and the clean may eat of it, of the gazelle and the deer alike.


Само крви не једите; пролијте је на земљу као воду.

"Only you shall not eat the blood; you shall pour it on the earth like water.


Нећеш моћи јести у мјесту својем десетка од жита својега ни од вина својега ни од уља својега, ни првина од стоке своје крупне и ситне, ни онога што завјетујеш; ни приноса драговољнијех, ни приноса руку својих.

"You may not eat within your gates the tithe of your grain or your new wine or your oil, of the firstlings of your herd or your flock, of any of your offerings which you vow, of your freewill offerings, or of the heave offering of your hand.


Него то једи пред Господом Богом својим на мјесту које избере Господ Бог твој, ти и син твој и кћи твоја и слуга твој и слушкиња твоја, и Левит који је у мјесту твом; и весели се пред Господом Богом својим свачим за што се прихватиш руком.

"But you must eat them before the LORD your God in the place which the LORD your God chooses, you and your son and your daughter, your manservant and your maidservant, and the Levite who is within your gates; and you shall rejoice before the LORD your God in all to which you put your hands.


Чувај се да не оставиш Левита док си год жив на земљи.

"Take heed to yourself that you do not forsake the Levite as long as you live in your land.


Кад рашири Господ Бог твој међе твоје, као што ти је казао, ако речеш: да једем меса, кад душа твоја жели да једе меса, једи меса по свој жељи душе своје.

"When the LORD your God enlarges your border as He has promised you, and you say, 'Let me eat meat,' because you long to eat meat, you may eat as much meat as your heart desires.


Ако би било далеко од тебе мјесто које Господ Бог твој избере да ондје намјести име своје, закољи од стоке своје крупне или ситне, коју ти да Господ, као што сам ти заповједио, и једи у свом мјесту по свој жељи душе своје.

"If the place where the LORD your God chooses to put His name is too far from you, then you may slaughter from your herd and from your flock which the LORD has given you, just as I have commanded you, and you may eat within your gates as much as your heart desires.


Како се једе срна и јелен, онако једи; и чист и нечист нека једе.

"Just as the gazelle and the deer are eaten, so you may eat them; the unclean and the clean alike may eat them.

Tweet thisPost on Facebook

Само пази да не једеш крви; јер је крв душа, па не једи душе с месом.

"Only be sure that you do not eat the blood, for the blood is the life; you may not eat the life with the meat.


Не једи је; него пролиј на земљу као воду.

"You shall not eat it; you shall pour it on the earth like water.

Tweet thisPost on Facebook

Не једи је, да би добро било теби и синовима твојим након тебе, кад чиниш што је угодно Господу.

"You shall not eat it, that it may go well with you and your children after you, when you do what is right in the sight of the LORD.


Али ствари своје свете, које имаш, и што завјетујеш, узми и дођи на мјесто које избере Господ.

"Only the holy things which you have, and your vowed offerings, you shall take and go to the place which the LORD chooses.


И принеси жртве своје паљенице, месо и крв, на олтару Господа Бога својега; крв пак од других жртава твојих нека се пролије на олтар Господа Бога твојега, а месо једи.

"And you shall offer your burnt offerings, the meat and the blood, on the altar of the LORD your God; and the blood of your sacrifices shall be poured out on the altar of the LORD your God, and you shall eat the meat.


Чувај и слушај све ове ријечи које ти ја заповиједам, да би добро било теби и синовима твојим након тебе довијека кад чиниш што је добро и право пред Господом Богом твојим.

"Observe and obey all these words which I command you, that it may go well with you and your children after you forever, when you do what is good and right in the sight of the LORD your God.


Кад истријеби Господ Бог твој испред тебе народе ка којима идеш да наслиједиш земљу њихову, и наслиједивши је кад се настаниш у земљи њиховој,

"When the LORD your God cuts off from before you the nations which you go to dispossess, and you displace them and dwell in their land,


Чувај се да се не ухватиш у замку пошавши за њима пошто се потру испред тебе, и да не потражиш богова њиховијех, и речеш: како су ови народи служили својим боговима, тако ћу и ја чинити.

"take heed to yourself that you are not ensnared to follow them, after they are destroyed from before you, and that you do not inquire after their gods, saying, 'How did these nations serve their gods? I also will do likewise.'

Tweet thisPost on Facebook

Не чини тако Господу Богу својему; јер они чинише својим боговима све што је гадно пред Господом и на што он мрзи; јер су и синове своје и кћери своје сажизали боговима својим.

"You shall not worship the LORD your God in that way; for every abomination to the LORD which He hates they have done to their gods; for they burn even their sons and daughters in the fire to their gods.


Што вам год ја заповиједам све држите и творите, нити што додајте к томе ни одузмите од тога.

"Whatever I command you, be careful to observe it; you shall not add to it nor take away from it.This goes to iframe