Пета књига Мојсијева (која се зове Закони поновљени )

Послушајте


5. Мојсијева, глава 11


Љуби дакле Господа Бога својега, и извршуј једнако што је заповједио да извршујеш, и уредбе његове, и законе његове и заповијести његове.

"Therefore you shall love the LORD your God, and keep His charge, His statutes, His judgments, and His commandments always.


И познајте данас што ваши синови не знају нити видјеше, карање Господа Бога својега, величанство његово, крјепку руку његову и мишицу његову подигнуту,

"Know today that I do not speak with your children, who have not known and who have not seen the chastening of the LORD your God, His greatness and His mighty hand and His outstretched arm--

Tweet thisPost on Facebook

И знаке његове и дјела његова, што учини усред Мисира на Фараону цару Мисирском и на свој земљи његовој,

"His signs and His acts which He did in the midst of Egypt, to Pharaoh king of Egypt, and to all his land;

Tweet thisPost on Facebook

И што учини војсци Мисирској, коњма и колима њиховијем, како учини, те их вода Црвенога Мора потопи кад вас тјераху, и затр их Господ до данашњега дана,

"what He did to the army of Egypt, to their horses and their chariots: how He made the waters of the Red Sea overflow them as they pursued you, and how the LORD has destroyed them to this day;

Tweet thisPost on Facebook

И што вама учини у пустињи докле не дођосте до овога мјеста,

"what He did for you in the wilderness until you came to this place;

Tweet thisPost on Facebook

И што учини Датану и Авирону синовима Елијава сина Рувимова, како земља отвори уста своја и прождрије њих и породице њихове и шаторе њихове и све благо њихово што имаху, усред Израиља.

"and what He did to Dathan and Abiram the sons of Eliab, the son of Reuben: how the earth opened its mouth and swallowed them up, their households, their tents, and all the substance that was in their possession, in the midst of all Israel--


Јер ваше очи видјеше сва дјела Господња велика, која учини.

"but your eyes have seen every great act of the LORD which He did.

Tweet thisPost on Facebook

Зато држите све заповијести које вам ја данас заповиједам, да бисте се укријепили и наслиједили земљу, у коју идете да је наслиједите;

"Therefore you shall keep every commandment which I command you today, that you may be strong, and go in and possess the land which you cross over to possess,


И да би вам се продуљили дани у земљи, за коју се закле Господ оцима вашим да ће је дати њима и сјемену њихову, земљу, у којој тече млијеко и мед.

"and that you may prolong your days in the land which the LORD swore to give your fathers, to them and their descendants, 'a land flowing with milk and honey.'


Јер земља у коју идеш да је наслиједиш није као земља Мисирска из које сте изишли, гдје си сијао своје сјеме и залијевао на својима ногама као врт од зеља;

"For the land which you go to possess is not like the land of Egypt from which you have come, where you sowed your seed and watered it by foot, as a vegetable garden;


Него је земља у коју идете да је наслиједите земља у којој су брда и долине, и натапа је дажд небески;

"but the land which you cross over to possess is a land of hills and valleys, which drinks water from the rain of heaven,


Земља којом се стара Господ Бог твој и на коју су једнако обраћене очи Господа Бога твојега од почетка године до краја.

"a land for which the LORD your God cares; the eyes of the LORD your God are always on it, from the beginning of the year to the very end of the year.


Зато ако добро узаслушате заповијести, које вам ја заповиједам данас, љубећи Господа Бога својега и служећи му свијем срцем својим и свом душом својом,

'And it shall be that if you diligently obey My commandments which I command you today, to love the LORD your God and serve Him with all your heart and with all your soul,


Тада ћу давати дажд земљи вашој на вријеме, и рани и позни, и сабираћеш жито своје и вино своје и уље своје;

'then I will give you the rain for your land in its season, the early rain and the latter rain, that you may gather in your grain, your new wine, and your oil.


И за стоку ћу твоју дати траву у пољу твојем; и јешћеш и бићеш сит.

'And I will send grass in your fields for your livestock, that you may eat and be filled.'


Чувајте се да се не превари срце ваше да се одметнете и служите туђим боговима и поклањате им се;

"Take heed to yourselves, lest your heart be deceived, and you turn aside and serve other gods and worship them,


Да се не би разгњевио Господ на вас и затворио небо да не буде дажда, и земља да не да рода својега, те бисте брзо изгинули у доброј земљи коју вам Господ даје.

"lest the Lord's anger be aroused against you, and He shut up the heavens so that there be no rain, and the land yield no produce, and you perish quickly from the good land which the LORD is giving you.


Него сложите ове ријечи моје у срце своје и у душу своју, и вежите их за знак себи на руку, и нека вам буду као почеоник међу очима вашим.

"Therefore you shall lay up these words of mine in your heart and in your soul, and bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes.

Tweet thisPost on Facebook

И учите их синове своје говорећи о њима кад сједиш у кући својој и кад идеш путем, и кад лијежеш и кад устајеш.

"You shall teach them to your children, speaking of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up.


И напиши их на довратницима дома својега и на вратима својим,

"And you shall write them on the doorposts of your house and on your gates,


Да би се умножили дани ваши и дани синова ваших по земљи, за коју се заклео Господ оцима вашим да ће им је дати, као дани небу над земљом.

"that your days and the days of your children may be multiplied in the land of which the LORD swore to your fathers to give them, like the days of the heavens above the earth.


Јер ако добро уздржите све ове заповијести које вам ја заповиједам да творите љубећи Господа Бога својега, и ходећи свијем путовима његовијем и њега се држећи,

"For if you carefully keep all these commandments which I command you to do--to love the LORD your God, to walk in all His ways, and to hold fast to Him--


Тада ће отјерати Господ све ове народе испред вас, и наслиједићете народе веће и јаче него што сте сами.

"then the LORD will drive out all these nations from before you, and you will dispossess greater and mightier nations than yourselves.


Свако мјесто на које ступи стопало ноге ваше ваше ће бити; од пустиње до Ливана, и од ријеке, ријеке Ефрата, до мора западнога биће међа ваша.

"Every place on which the sole of your foot treads shall be yours: from the wilderness and Lebanon, from the river, the River Euphrates, even to the Western Sea, shall be your territory.


Неће се нико одржати пред вама; страх и трепет ваш пустиће Господ Бог ваш на сву земљу на коју ступите, као што вам каза.

"No man shall be able to stand against you; the LORD your God will put the dread of you and the fear of you upon all the land where you tread, just as He has said to you.


Гле, износим данас пред вас благослов и проклетство:

"Behold, I set before you today a blessing and a curse:


Благослов, ако узаслушате заповијести Господа Бога својега, које вам ја данас заповиједам;

"the blessing, if you obey the commandments of the LORD your God which I command you today;


А проклетство, ако не узаслушате заповијести Господа Бога својега него сиђете с пута, који вам ја данас заповиједам, те пођете за другим боговима, којих не познајете.

"and the curse, if you do not obey the commandments of the LORD your God, but turn aside from the way which I command you today, to go after other gods which you have not known.


И кад те уведе Господ Бог твој у земљу у коју идеш да је наслиједиш, тада изреци благослов овај на гори Гаризиму а проклетство на гори Евалу.

"And it shall be, when the LORD your God has brought you into the land which you go to possess, that you shall put the blessing on Mount Gerizim and the curse on Mount Ebal.


Оне су с ону страну Јордана, идући к западу, у земљи Хананеја који живе у равни према Галгалу код равнице Морешке.

"Are they not on the other side of the Jordan, toward the setting sun, in the land of the Canaanites who dwell in the plain opposite Gilgal, beside the terebinth trees of Moreh?

Tweet thisPost on Facebook

Јер ћете пријећи преко Јордана да уђете у земљу коју вам даје Господ Бог ваш да је наслиједите, и наслиједићете је и наставаћете у њој.

"For you will cross over the Jordan and go in to possess the land which the LORD your God is giving you, and you will possess it and dwell in it.

Tweet thisPost on Facebook

Гледајте дакле да творите све ове уредбе и законе које ја данас износим пред вас.

"And you shall be careful to observe all the statutes and judgments which I set before you today.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe