Галатима посланица (светог апостола Павла )Галатима, глава 3


О неразумни Галати! ко вас је опчинио да се не покоравате истини? Ви, којима пред очима бјеше написан Исус Христос, а сад се међу вама разапе.

O foolish Galatians! Who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified?


Ово једно хоћу од вас да дознам, или Духа примисте кроз дјела закона или кроз чувење вјере?

This only I want to learn from you: Did you receive the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith?


Тако ли сте неразумни? Почевши Духом, сад тијелом свршујете?

Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh?


Тако ли узалуд пострадасте? Кад би било само узалуд!

Have you suffered so many things in vain--if indeed it was in vain?


Који вам дакле даје Духа и чини чудеса међу вама, чини ли дјелима закона или чувењем вјере?

Therefore He who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does He do it by the works of the law, or by the hearing of faith?--


Као што Авраам вјерова Богу, и прими му се у правду.

just as Abraham "believed God, and it was accounted to him for righteousness."

Tweet thisPost on Facebook

Познајте дакле да су они синови Авраамови који су од вјере.

Therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham.


А писмо видјевши у напредак да Бог вјером незнабошце правда, напријед објави Аврааму: у теби ће се благословити сви незнабошци.

And the Scripture, foreseeing that God would justify the nations by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, "In you all the nations shall be blessed."


Тако који су од вјере, благословиће се с вјернијем Авраамом.

So then those who are of faith are blessed with believing Abraham.

Tweet thisPost on Facebook

Јер који су год од дјела закона под клетвом су, јер је писано: проклет сваки који не остане у свему што је написано у књизи законској да чини.

For as many as are of the works of the law are under the curse; for it is written, "Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law, to do them."


А да се законом нико не оправдава пред Богом, познато је: јер праведник од вјере живљеће.

But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for "The just shall live by faith."


А закон није од вјере; него човјек који то твори живљеће у томе.

Yet the law is not of faith, but "The man who does them shall live by them."


Христос је нас искупио од клетве законске поставши за нас клетва, јер је писано: проклет сваки који виси на дрвету:

Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us (for it is written, "Cursed is everyone who hangs on a tree"),


Да међу незнабошцима буде благослов Авраамов у Христу Исусу, да обећање Духа примимо кроз вјеру.

that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith.


Браћо, по човјеку говорим, нико човјечијега потврђена завјета не одбацује нити му што домеће.

Brethren, I speak in the manner of men: Though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it.


А Аврааму и сјемену његову речена бише обећања. А не вели: и сјеменима, као за многа, него као за једно: и сјемену твојему, које је Христос.

Now to Abraham and his Seed were the promises made. He does not say, "And to seeds," as of many, but as of one, "And to your Seed," who is Christ.


Ово пак велим: завјета, који је од Бога потврђен за Христа, не одбацује закон, који је постао послије четири стотине и тридесет година, да укине обећање.

And this I say, that the law, which was four hundred and thirty years later, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, that it should make the promise of no effect.


Јер ако је нашљедство од закона, онда већ није од обећања, а Аврааму обећањем дарова Бог.

For if the inheritance is of the law, it is no longer of promise; but God gave it to Abraham by promise.


Шта ће дакле закон? Ради гријеха додаде се докле дође сјеме које му се обећа, и поставили су га анђели руком посредника.

What purpose then does the law serve? It was added because of transgressions, till the Seed should come to whom the promise was made; and it was appointed through angels by the hand of a mediator.


Али посредник није једнога; а Бог је један.

Now a mediator does not mediate for one only, but God is one.


Еда ли је дакле закон противан обећањима Божијим? Боже сачувај! Јер да је дан закон који може оживљети, заиста би од закона била правда.

Is the law then against the promises of God? Certainly not! For if there had been a law given which could have given life, truly righteousness would have been by the law.


Али писмо затвори све под гријех, да се обећање даде кроз вјеру Исуса Христа онима који вјерују.

But the Scripture has confined all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe.

Tweet thisPost on Facebook

А прије доласка вјере бисмо под законом чувани и затворени за вјеру која се хтјела показати.

But before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed.


Тако нам закон би чувар до Христа, да се вјером оправдамо.

Therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith.


А кад дође вјера, већ нијесмо под чуваром.

But after faith has come, we are no longer under a tutor.

Tweet thisPost on Facebook

Јер сте ви сви синови Божији вјером Христа Исуса;

For you are all sons of God through faith in Christ Jesus.


Јер који се год у Христа крстисте, у Христа се обукосте.

For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.


Нема ту Јеврејина ни Грка, нема роба ни господара, нема мушкога рода ни женскога; јер сте ви сви једно у Христу Исусу.

There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus.


А кад сте ви Христови, онда сте сјеме Авраамово, и по обећању нашљедници.

And if you are Christ's, then you are Abraham's seed, and heirs according to the promise.This goes to iframe