Коринћанима посланица прва (светог апостола Павла )

Послушајте


1. Коринћанима, глава 8


А за месо што је клато идолима знамо, јер сви разум имамо. Разум дакле надима, а љубав поправља.

Now concerning things offered to idols: We know that we all have knowledge. Knowledge puffs up, but love edifies.


Ако ли ко мисли да што зна, не зна још ништа као што треба знати.

And if anyone thinks that he knows anything, he knows nothing yet as he ought to know.


А ако ко љуби Бога, Бог га је научио.

But if anyone loves God, this one is known by Him.


А за јело идолскијех жртава, знамо да идол није ништа на свијету, и да нема другога Бога осим јединога.

Therefore concerning the eating of things offered to idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is no other God but one.


Јер ако и има који се богови зову, или на небу или на земљи, као што има много богова и много господа:

For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth (as there are many gods and many lords),


Али ми имамо само једнога Бога оца, од којега је све, и ми у њему, и једнога Господа Исуса Христа, кроз којега је све, и ми кроза њ.

yet for us there is only one God, the Father, of whom are all things, and we for Him; and one Lord Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we live.


Али нема сватко разума; јер неки који још и сад мисле да су идоли нешто, као идолске жртве једу, и савјест њихова, слаба будући, погани се.

However, there is not in everyone that knowledge; for some, with consciousness of the idol, until now eat it as a thing offered to an idol; and their conscience, being weak, is defiled.

Tweet thisPost on Facebook

Али јело нас не поставља пред Богом: јер нити ћемо бити већи ако једемо, ни мањи ако не једемо.

But food does not commend us to God; for neither if we eat are we the better, nor if we do not eat are we the worse.


Али се чувајте да како ова слобода ваша не постане спотицање слабима.

But beware lest somehow this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak.


Јер ако тебе, који имаш разум, види ко у идолској цркви гдје сједиш за трпезом, неће ли његова савјест, слаба будући, ослободити се да једе идолске жртве?

For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, will not the conscience of him who is weak be emboldened to eat those things offered to idols?

Tweet thisPost on Facebook

И с твога разума погинуће слаби брат, за којега Христос умрије.

And because of your knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died?

Tweet thisPost on Facebook

Тако кад се гријешите о браћу, и бијете њихову слабу савјест, о Христа се гријешите.

But when you thus sin against the brethren, and wound their weak conscience, you sin against Christ.


Зато ако јело саблажњава брата мојега, нећу јести меса довијека, да не саблазним брата својега.

Therefore, if food makes my brother stumble, I will never again eat meat, lest I make my brother stumble.This goes to iframe