Коринћанима посланица прва (светог апостола Павла )1. Коринћанима, глава 7


А за оно што ми писасте: добро је човјеку да се не дохвата до жене:

Now concerning the things of which you wrote to me: It is good for a man not to touch a woman.

Tweet thisPost on Facebook

Али због курварства сваки да има своју жену, и свака жена да има својега мужа;

Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.


Муж да чини жени дужну љубав, тако и жена мужу.

Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband.


Жена није господар од својега тијела, него муж; тако и муж није господар од својега тијела, него жена.

The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does.

Tweet thisPost on Facebook

Не забрањујте се једно од другога, већ ако у договору за вријеме, да се постите и молите Богу; и опет да се састанете, да вас сотона не искуша вашијем неуздржањем.

Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer; and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control.


Али ово говорим по свјету а не по заповијести;

But I say this as a concession, not as a commandment.


Јер хоћу да сви људи буду као и ја; али сваки има свој дар од Бога: овај дакле овако а онај онако.

For I wish that all men were even as I myself. But each one has his own gift from God, one in this manner and another in that.


А неожењенијем и удовицама велим: добро им је ако остану као и ја што сам.

But I say to the unmarried and to the widows: It is good for them if they remain even as I am;


Ако ли се не уздрже, нека се жене и удају; јер је боље женити се неголи упаљивати се.

but if they cannot exercise self-control, let them marry. For it is better to marry than to burn with passion.


А ожењенијем заповиједам, не ја него Господ, да се жена од мужа не раздваја

Now to the married I command, yet not I but the Lord: A wife is not to depart from her husband.


(Ако се се пак и раздвоји, да се више не удаје, или да се помири са својијем мужем); и муж да не пушћа жене.

But even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. And a husband is not to divorce his wife.

Tweet thisPost on Facebook

А осталима говорим ја а не Господ: ако који брат има жену некрштену и она се приволи живљети с њим, да је не оставља.

But to the rest I, not the Lord, say: If any brother has a wife who does not believe, and she is willing to live with him, let him not divorce her.

Tweet thisPost on Facebook

И жена ако има мужа некрштена и он се приволи живљети с њом, да га не оставља.

And a woman who has a husband who does not believe, if he is willing to live with her, let her not divorce him.

Tweet thisPost on Facebook

Јер се посвети муж некрштен женом крштеном, и посвети се жена некрштена од мужа крштенога; јер иначе дјеца ваша била би нечиста, а сад су света.

For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband; otherwise your children would be unclean, but now they are holy.


Ако ли се некрштени раздваја, нека се раздвоји; јер се брат или сестра у таковом догађају не зароби; јер нас на мир дозва Господ Бог.

But if the unbeliever departs, let him depart; a brother or a sister is not under bondage in such cases. But God has called us to peace.

Tweet thisPost on Facebook

Јер шта знаш, жено, да ако мужа спасеш? или шта знаш, мужу, да ако жену спасеш?

For how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife?


Само као што је Бог раздијелио свакоме, и као што је свакога позвао Господ онако нека живи. И тако заповиједам по свијем црквама.

But as God has distributed to each one, as the Lord has called each one, so let him walk. And so I ordain in all the churches.


Је ли ко позват обрезан, нека се не гради необрезан; ако ли је ко позват необрезан, нека се не обрезује.

Was anyone called while circumcised? Let him not become uncircumcised. Was anyone called while uncircumcised? Let him not be circumcised.


Обрезање је ништа, и необрезање је ништа; него држање заповијести Божијех.

Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing, but keeping the commandments of God is what matters.


Сваки нека остане у ономе звању у коме је позван.

Let each one remain in the same calling in which he was called.


Јеси ли позван роб, не брини се; него ако и можеш свој бити, још радије буди.

Were you called while a slave? Do not be concerned about it; but if you can be made free, rather use it.


Јер који је позван у Господу роб, слободњак је Господњи, тако и који је позван слободњак, роб је Христов.

For he who is called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Likewise he who is called while free is Christ's slave.


Купљени сте скупо, не будите робови људима.

You were bought at a price; do not become slaves of men.


Сваки, браћо, у чему је ко позван у ономе нека остане пред Господом.

Brethren, let each one remain with God in that calling in which he was called.


А за дјевојке немам заповијести Господње, него дајем свјет, као који сам помилован од Господа, да будем вјеран.

Now concerning virgins: I have no commandment from the Lord; yet I give judgment as one whom the Lord in His mercy has made trustworthy.


Мислим дакле ово да ће бити добро за садашњу невољу да је човјеку добро тако бити.

I suppose therefore that this is good because of the present distress--that it is good for a man to remain as he is:

Tweet thisPost on Facebook

Јеси ли се привезао за жену, не тражи да се раздријешиш; јеси ли се одријешио од жене, не тражи жене.

Are you bound to a wife? Do not seek to be loosed. Are you loosed from a wife? Do not seek a wife.

Tweet thisPost on Facebook

А ако ли се и ожениш, нијеси сагријешио; и дјевојка ако се уда, није сагријешила: али ће имати такови невоље тјелесне; а ја вас жалим.

But even if you do marry, you have not sinned; and if a virgin marries, she has not sinned. Nevertheless such will have trouble in the flesh, but I would spare you.

Tweet thisPost on Facebook

А ово говорим, браћо, јер је остало вријеме прекраћено, да ће и они који имају жене бити као они који немају;

But this I say, brethren, the time is short, so that from now on even those who have wives should be as though they had none,


И који плачу као који не плачу; и који се радују као који се не радују; и који купују као који немају;

those who weep as though they did not weep, those who rejoice as though they did not rejoice, those who buy as though they did not possess,


И који овај свијет употребљавају као да га не употребљавају: јер пролази обличје овога свијета.

and those who use this world as not misusing it. For the form of this world is passing away.


А ја хоћу да сте ви безбрижни. Ко је неожењен брине се за Господње, како ће угодити Господу;

But I want you to be without care. He who is unmarried cares for the things that belong to the Lord-- how he may please the Lord.


А који је ожењен брине се за свјетско, како ће угодити жени. Друго је жена, а друго је дјевојка.

But he who is married cares about the things of the world--how he may please his wife.

Tweet thisPost on Facebook

Која је неудата брине се за Господње, како ће угодити Господу, да буде света и тијелом и духом; а која је удата брине се за свјетско, како ће угодити мужу.

There is a difference between a wife and a virgin. The unmarried woman cares about the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit. But she who is married cares about the things of the world--how she may please her husband.


А оно говорим на корист вама самијем, не да вам наметнем замку на врат, него за лијепу и пристојну службу Господу без сметње.

And this I say for your own profit, not that I may put a leash on you, but for what is proper, and that you may serve the Lord without distraction.


Ако ли пак ко мисли да је срамота за његову дјевојку кад остане усидјелица, и не може друкчије бити, нека чини шта хоће, не гријеши ако се уда.

But if any man thinks he is behaving improperly toward his virgin, if she is past the flower of her youth, and thus it must be, let him do what he wishes; he does not sin; let them marry.


А који стоји тврдо у срцу, и нема невоље, а има власт над својом вољом, и ово је расудио у срцу својему да задржи дјевојку, добро чини.

Nevertheless he who stands steadfast in his heart, having no necessity, but has power over his own will, and has so determined in his heart that he will keep his virgin, does well.

Tweet thisPost on Facebook

Тако и онај који удаје своју дјевојку добро чини; али који не удаје боље чини.

So then he who gives her in marriage does well, but he who does not give her in marriage does better.


Жена је привезана законом докле јој год живи муж; а ако јој умре муж, слободна је за кога хоће да се уда, само у Господу.

A wife is bound by law as long as her husband lives; but if her husband dies, she is at liberty to be married to whom she wishes, only in the Lord.


Али је блаженија ако остане тако по мојему свјету; јер мислим да и ја имам Духа Божијега.

But she is happier if she remains as she is, according to my judgment--and I think I also have the Spirit of God.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe