Римљанима посланица (светог апостола Павла )

Послушајте


Римљанима, глава 7


Или не знате, браћо (јер говорим онима који знаду закон), да закон влада над човјеком докле је жив?

Or do you not know, brethren (for I speak to those who know the law), that the law has dominion over a man as long as he lives?

Tweet thisPost on Facebook

Јер је удата жена привезана законом за мужа докле год он живи; а ако ли муж њезин умре, раздријеши се од закона мужевљега.

For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband.


Зато дакле док јој је муж жив бива прељубочиница ако пође за другог мужа; а ако јој умре муж проста је од закона да не буде прељубочиница ако пође за другога.

So then if, while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress; but if her husband dies, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she has married another man.


За то, браћо моја, и ви умријесте закону тијелом Христовим, да будете другога, онога што уста из мртвијех, да плод донесемо Богу.

Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, even to Him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God.


Јер кад бијасмо у тијелу, бијаху сласти грјеховне, које закон рађаху у удима нашима да се смрти плод доноси.

For when we were in the flesh, the passions of sins which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death.


А сад умрвши избависмо се од закона који нас држаше, да служимо (Богу) у обновљењу Духа а не у старини слова.

But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter.


Шта ћемо дакле рећи? Је ли закон гријех? Боже сачувај! него ја гријеха не познах осим кроз закон; јер не знадох за жељу да закон не каза: не зажели.

What shall we say then? Is the law sin? Certainly not! On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, "You shall not covet."


А гријех узе почетак кроз заповијест, и начини у мени сваку жељу; јер је гријех без закона мртав.

But sin, taking opportunity by the commandment, produced in me all manner of evil desire. For apart from the law sin was dead.


А ја живљах некад без закона; а кад дође заповијест, онда гријех оживље,

I was alive once without the law, but when the commandment came, sin revived and I died.

Tweet thisPost on Facebook

А ја умријех, и нађе се да ми заповијест би за смрт која бјеше дата за живот.

And the commandment, which was to bring life, I found to bring death.


Јер гријех узевши почетак кроз заповијест превари ме, и уби ме њоме.

For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it killed me.

Tweet thisPost on Facebook

Тако је дакле закон свет и заповијест света и праведна и добра.

Therefore the law is holy, and the commandment holy and just and good.


Добро ли дакле би мени смрт? Боже сачувај! него гријех, да се покаже гријех добром чинећи ми смрт, да буде гријех одвише грјешан заповијешћу.

Has then what is good become death to me? Certainly not! But sin, that it might appear sin, was producing death in me through what is good, so that sin through the commandment might become exceedingly sinful.

Tweet thisPost on Facebook

Јер знамо да је закон духован; а ја сам тјелесан, продан под гријех:

For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin.


Јер не знам шта чиним, јер не чиним оно шта хоћу, него на што мрзим оно чиним.

For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice; but what I hate, that I do.


Ако ли оно чиним шта нећу, хвалим закон да је добар.

If, then, I do what I will not to do, I agree with the law that it is good.

Tweet thisPost on Facebook

А ово више ја не чиним него гријех који живи у мени.

But now, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me.

Tweet thisPost on Facebook

Јер знам да добро не живи у мени, то јест у тијелу мојему. Јер хтјети имам у себи, али учинити добро не налазим.

For I know that in me (that is, in my flesh) nothing good dwells; for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find.


Јер добро шта хоћу не чиним, него зло што нећу оно чиним.

For the good that I will to do, I do not do; but the evil I will not to do, that I practice.

Tweet thisPost on Facebook

А кад чиним оно што нећу, већ ја то не чиним него гријех који живи у мени.

Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me.

Tweet thisPost on Facebook

Налазим дакле закон, кад хоћу добро да чиним, да ме на зло нагони.

I find then a law, that evil is present with me, the one who wills to do good.

Tweet thisPost on Facebook

Јер имам радост у закону Божијему по унутрашњему човјеку;

For I delight in the law of God according to the inward man.


Али видим други закон у удима својима, који се супроти закону ума мојега, и заробљава ме законом грјеховнијем који је у удима мојима.

But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.

Tweet thisPost on Facebook

Ја несрећни човјек! Ко ће ме избавити од тијела смрти ове?

O wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death?


Захваљујем Богу својему кроз Исуса Христа Господа нашега. Тако дакле ја сам умом својијем служим закону Божијему а тијелом закону грјеховноме.

I thank God--through Jesus Christ our Lord! So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe