Римљанима посланица (светог апостола Павла )

Послушајте


Римљанима, глава 16


Препоручујем вам пак Фиву сестру нашу, која је слушкиња код цркве у Кенхреји,

I commend to you Phoebe our sister, who is a servant of the church in Cenchrea,


Да је примите у Господу као што приликује светима, и да јој будете у помоћи у свакој ствари коју од вас затреба; јер је она многима помогла, и самоме мени.

that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and assist her in whatever business she has need of you; for indeed she has been a helper of many and of myself also.


Поздравите Прискилу и Акилу, помоћнике моје у Христу Исусу,

Greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus,


Који за душу моју своје вратове положише, којима не ја један захваљујем, него и све цркве незнабожачке, и домашњу цркву њихову.

who risked their own necks for my life, to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles.


Поздравите Епенета, мени љубазнога, који је новина из Ахаје у Христа.

Likewise greet the church that is in their house. Greet my beloved Epaenetus, who is the firstfruits of Achaia to Christ.


Поздравите Марију, која се много трудила за нас.

Greet Mary, who labored much for us.


Поздравите Андроника и Јунију, родбину моју, и моје другаре у сужањству који су знаменити међу апостолима, који и прије мене вјероваше Христа.

Greet Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.


Поздравите Амплија, мени љубазнога у Господу.

Greet Amplias, my beloved in the Lord.

Tweet thisPost on Facebook

Поздравите Урбана, помоћника нашега у Христу, и Стахија, мени љубазнога.

Greet Urbanus, our fellow worker in Christ, and Stachys, my beloved.

Tweet thisPost on Facebook

Поздравите Апелија, окушанога у Христу. Поздравите домаће Аристовулове.

Greet Apelles, approved in Christ. Greet those who are of the household of Aristobulus.

Tweet thisPost on Facebook

Поздравите Иродијона, рођака мојега. Поздравите домаће Наркисове, који су у Господу.

Greet Herodion, my kinsman. Greet those who are of the household of Narcissus who are in the Lord.


Поздравите Трифену и Трифосу, које се труде у Господу. Поздравите Персиду љубазну, која се много трудила у Господу.

Greet Tryphena and Tryphosa, who have labored in the Lord. Greet the beloved Persis, who labored much in the Lord.

Tweet thisPost on Facebook

Поздравите Руфа избранога у Господу, и матер његову и моју.

Greet Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine.


Поздравите Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермија, и браћу која су с њима.

Greet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren who are with them.

Tweet thisPost on Facebook

Поздравите Филолога и Јулију, Ниреја и сестру његову, и Олимпана, и све свете који су с њима.

Greet Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympas, and all the saints who are with them.

Tweet thisPost on Facebook

Поздравите један другога цјеливом светијем. Поздрављају вас све цркве Христове.

Greet one another with a holy kiss. The churches of Christ greet you.


Молим вас пак, браћо, чувајте се од онијех који чине распре и раздоре на штету науке коју ви научисте, и уклоните се од њих;

Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them.


Јер такови не служе Господу нашему Исусу Христу него својему трбуху, и благијем ријечима и благословима прелашћују срца безазленијех.

For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple.


Јер ваше слушање разгласи се свуда. И радујем се за вас; али хоћу да сте ви мудри на добро а прости на зло.

For your obedience has become known to all. Therefore I am glad on your behalf; but I want you to be wise in what is good, and simple concerning evil.


А Бог мира да сатре сотону под ноге ваше скоро. Благодат Господа нашега Исуса Христа с вама. Амин.

And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.

Tweet thisPost on Facebook

Поздравља вас Тимотије, помоћник мој, и Лукије и Јасон и Сосипатар, рођаци моји.

Timothy, my fellow worker, and Lucius, Jason, and Sosipater, my kinsmen, greet you.


Поздрављам вас и ја Тертије, који написах ову посланицу у Господу.

I, Tertius, who wrote this epistle, greet you in the Lord.

Tweet thisPost on Facebook

Поздравља вас Гај, домаћин мој и цијеле цркве. Поздравља вас Ераст, хазнадар градски, и брат Кварт.

Gaius, my host and the host of the whole church, greets you. Erastus, the treasurer of the city, greets you, and Quartus, a brother.


Благодат Господа нашега Исуса Христа са свима вама. Амин.

The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

Tweet thisPost on Facebook

А ономе који вас може утврдити по јеванђељу мојему и проповиједању Исуса Христа, по откривењу тајне која је била сакривена од постања свијета,

Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began


А сад се јавила и обзнанила кроз писма пророчка, по заповијести вјечнога Бога, за послушање вјере међу свима незнабошцима,

but now has been made manifest, and by the prophetic Scriptures has been made known to all nations, according to the commandment of the everlasting God, for obedience to the faith--


Јединоме премудроме Богу, кроз Исуса Христа, слава вавијек. Амин.

to God, alone wise, be glory through Jesus Christ forever. Amen.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe