Римљанима посланица (светог апостола Павла )Римљанима, глава 15


Дужни смо дакле ми јаки слабости слабијех носити, и не себи угађати.

We then who are strong ought to bear with the scruples of the weak, and not to please ourselves.


И сваки од вас да угађа ближњему на добро за добар углед.

Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification.


Јер и Христос не угоди себи, него као што је писано: ружења онијех који тебе руже падоше на ме.

For even Christ did not please Himself; but as it is written, "The reproaches of those who reproached You fell on Me."


Јер што се напријед написа, за нашу се науку написа, да трпљењем и утјехом писма над имамо.

For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope.


А Бог трпљења и утјехе да вам да да сложно мислите међу собом по Христу Исусу,

Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus,


Да једнодушно једнијем устима славите Бога и оца Господа нашега Исуса Христа.

that you may with one mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.

Tweet thisPost on Facebook

Зато примајте један другога као што и Христос прими вас на славу Божију.

Therefore receive one another, just as Christ also received us, to the glory of God.


Али кажем да је Исус Христос био слуга обрезања истине ради Божије, да утврди обећање оцевима,

Now I say that Jesus Christ has become a servant to the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made to the fathers,


А незнабошци по милости да прославе Бога, као што стоји написано: зато ћу те хвалити међу незнабошцима, Господе, и пјеваћу име твоје.

and that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written: "For this reason I will confess to You among the Gentiles, and sing to Your name."


И опет говори: веселите се незнабошци, с народом његовијем.

And again he says: "Rejoice, O Gentiles, with His people!"


И опет: хвалите Господа сви незнабошци, и славите га сви народи.

And again: "Praise the Lord, all you Gentiles! laud Him, all you peoples!"


И опет Исаија говори: биће коријен Јесејев, и који устане да влада над незнабошцима у онога ће се уздати незнабошци.

And again, Isaiah says: "There shall be a root of Jesse; and He who shall rise to reign over the Gentiles, in Him the Gentiles shall hope."


А Бог нада да испуни вас сваке радости и мира у вјери, да имате изобиље у наду силом Духа светога.

Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.

Tweet thisPost on Facebook

А ја сам и сам увјерен за вас, браћо, да сте и ви сами пуни благодати, напуњени свакога разума, да можете друге научити.

Now I myself am confident concerning you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.


Али вам опет, браћо, слободно писах неколико да вам напоменем ради благодати која ми је дана од Бога,

Nevertheless, brethren, I have written more boldly to you on some points, as reminding you, because of the grace given to me by God,


Да будем слуга Исуса Христа у незнабошцима, да служим јеванђељу Божијему, да буду незнабошци принос повољан и освећен Духом светијем.

that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit.


Имам дакле хвалу у Христу Исусу код Бога.

Therefore I have reason to glory in Christ Jesus in the things which pertain to God.


Јер не смијем говорити што које Христос не учини кроза ме за послушање незнабожаца ријечју и дјелом,

For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me, in word and deed, to make the Gentiles obedient--


Светске силе у доба Исуса Христа

У сили знака и чудеса силом Духа Божијега; тако да од Јерусалима и наоколо тја до Илирика напуних јеванђељем Христовијем.

Светске силе у доба Исуса Христа

in mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about to Illyricum I have fully preached the gospel of Christ.


И тако се потрудих да проповиједим јеванђеље не гдје се спомињаше Христос, да на туђој закопини не зидам;

And so I have made it my aim to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build on another man's foundation,


Него као што је писано: којима се не јави за њега, видјеће; и који не чуше разумјеће.

but as it is written: "To whom He was not announced, they shall see; and those who have not heard shall understand."


То ме задржа много пута да не дођем к вама.

For this reason I also have been much hindered from coming to you.


А сад више не имајући мјеста у овијем земљама, а имајући жељу од много година да дођем к вама,

But now no longer having a place in these parts, and having a great desire these many years to come to you,


Ако пођем у Шпањолску, доћи ћу вам; јер се надам да ћу туда проћи и вас видјети, и ви ћете ме отпратити онамо кад се најприје неколико наситим вас.

whenever I journey to Spain, I shall come to you. For I hope to see you on my journey, and to be helped on my way there by you, if first I may enjoy your company for a while.


А сад идем у Јерусалим служећи светима.

But now I am going to Jerusalem to minister to the saints.


Јер Маћедонија и Ахаја учинише драговољно неку порезу за сиромахе свете који живе у Јерусалиму.

For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem.


Они учинише драговољно, а и дужни су им; јер кад незнабошци добише дијел у њиховијем духовнијем имањима, дужни су и они њима у тјелесним послужити.

It pleased them indeed, and they are their debtors. For if the Gentiles have been partakers of their spiritual things, their duty is also to minister to them in material things.


Кад ово дакле свршим, и овај им плод запечатим, поћи ћу преко вас у Шпањолску.

Therefore, when I have performed this and have sealed to them this fruit, I shall go by way of you to Spain.


А знам да кад дођем к вама, доћи ћу с обилнијем благословом јеванђеља Христова.

But I know that when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ.


Али вас молим, браћо, заради Господа нашега Исуса Христа, и заради љубави Духа, помозите ми у молитвама за ме к Богу;

Now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ, and through the love of the Spirit, that you strive together with me in your prayers to God for me,


Да се избавим од онијех који се противе у Јудеји, и да служба моја за Јерусалим буде по вољи светима;

that I may be delivered from those in Judea who do not believe, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints,


Да с радошћу дођем к вама, с вољом Божијом, и да се развеселим с вама.

that I may come to you with joy by the will of God, and may be refreshed together with you.


А Бог мира са свима вама. Амин.

Now the God of peace be with you all. Amen.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe