Свето Јеванђеље по Јовану

Послушајте


Јован, глава 17


Ово говори Исус, па подиже очи своје на небо и рече: оче! дође час, прослави сина својега, да и син твој прослави тебе;

Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: "Father, the hour has come. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You,

Tweet thisPost on Facebook

Као што си му дао власт над свакијем тијелом да свему што си му дао да живот вјечни.

"as You have given Him authority over all flesh, that He should give eternal life to as many as You have given Him.


А ово је живот вјечни да познају тебе јединога истинога Бога, и кога си послао Исуса Христа.

"And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent.


Ја тебе прославих на земљи; посао сврших који си ми дао да радим.

"I have glorified You on the earth. I have finished the work which You have given Me to do.

Tweet thisPost on Facebook

И сад прослави ти мене, оче, у тебе самога славом коју имадох у тебе прије него свијет постаде.

"And now, O Father, glorify Me together with Yourself, with the glory which I had with You before the world was.


Ја јавих име твоје људима које си ми дао од свијета; твоји бијаху па си их мени дао, и твоју ријеч одржаше.

"I have manifested Your name to the men whom You have given Me out of the world. They were Yours, You gave them to Me, and they have kept Your word.


Сад разумјеше да је све што си ми дао од тебе.

"Now they have known that all things which You have given Me are from You.

Tweet thisPost on Facebook

Јер ријечи које си дао мени дадох им; и они примише, и познадоше истинито да од тебе изиђох, и вјероваше да си ме ти послао.

"For I have given to them the words which You have given Me; and they have received them, and have known surely that I came forth from You; and they have believed that You sent Me.

Tweet thisPost on Facebook

Ја се за њих молим: не молим се за (сав) свијет, него за оне које си ми дао, јер су твоји.

"I pray for them. I do not pray for the world but for those whom You have given Me, for they are Yours.


И моје све је твоје, и твоје моје; и ја се прославих у њима.

"And all Mine are Yours, and Yours are Mine, and I am glorified in them.


И више нијесам на свијету, а они су на свијету, а ја идем к теби. Оче свети! сачувај их у име своје, оне које си ми дао, да буду једно као и ми.

"Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to You. Holy Father, keep through Your name those whom You have given Me, that they may be one as We are.


Док бијах с њима на свијету, ја их чувах у име твоје; оне које си ми дао сачувах, и нико од њих не погибе осим сина погибли, да се збуде писмо.

"While I was with them in the world, I kept them in Your name. Those whom You gave Me I have kept; and none of them is lost except the son of perdition, that the Scripture might be fulfilled.


А сад к теби идем, и ово говорим на свијету, да имају радост моју испуњену у себи.

"But now I come to You, and these things I speak in the world, that they may have My joy fulfilled in themselves.

Tweet thisPost on Facebook

Ја им дадох ријеч твоју; и свијет омрзну на њих, јер нијесу од свијета, као и ја што нијесам од свијета.

"I have given them Your word; and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world.


Не молим те да их узмеш са свијета, него да их сачуваш ода зла.

"I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.


Од свијета нијесу, као ни ја што нијесам од свијета.

"They are not of the world, just as I am not of the world.

Tweet thisPost on Facebook

Освети их истином својом: ријеч је твоја истина.

"Sanctify them by Your truth. Your word is truth.

Tweet thisPost on Facebook

Као што си ти мене послао у свијет, и ја њих послах у свијет.

"As You sent Me into the world, I also have sent them into the world.

Tweet thisPost on Facebook

Ја посвећујем себе за њих, да и они буду освећени истином.

"And for their sakes I sanctify Myself, that they also may be sanctified by the truth.


Не молим се пак само за њих, него и за оне који ме узвјерују њихове ријечи ради;

"I do not pray for these alone, but also for those who will believe in Me through their word;

Tweet thisPost on Facebook

Да сви једно буду, као ти, оче, што си у мени и ја у теби; да и они у нама једно буду, да и свијет вјерује да си ме ти послао.

"that they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that they also may be one in Us, that the world may believe that You sent Me.


И славу коју си ми дао ја дадох њима, да буду једно као ми што смо једно.

"And the glory which You gave Me I have given them, that they may be one just as We are one:


Ја у њима и ти у мени: да буду сасвијем уједно, и да позна свијет да си ме ти послао и да си имао љубав к њима као и к мени што си љубав имао.

"I in them, and You in Me; that they may be made perfect in one, and that the world may know that You have sent Me, and have loved them as You have loved Me.


Оче! хоћу да и они које си ми дао буду са мном гдје сам ја; да виде славу моју коју си ми дао, јер си имао љубав к мени прије постања свијета.

"Father, I desire that they also whom You gave Me may be with Me where I am, that they may behold My glory which You have given Me; for You loved Me before the foundation of the world.


Оче праведни! свијет тебе не позна, а ја те познах, и ови познаше да си ме ти послао.

"O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me.

Tweet thisPost on Facebook

И показах им име твоје, и показаћу: да љубав којом си мене љубио у њима буде, и ја у њима.

"And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."This goes to iframe