Свето Јеванђеље по ЛукиЛука, глава 3


У петнаестој години владања ћесара Тиверија, кад бјеше Понтије Пилат судија у Јудеји, и Ирод четверовласник у Галилеји, а Филип брат његов четверовласник у Итуреји и у Трахонитској, и Лисанија четверовласник у Авилини,

Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, Herod being tetrarch of Galilee, his brother Philip tetrarch of Iturea and the region of Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene,

Tweet thisPost on Facebook

За поглавара свештеничкијех Ане и Кајафе, рече Бог Јовану сину Заријну у пустињи,

Annas and Caiaphas being high priests, the word of God came to John the son of Zacharias in the wilderness.


И дође у сву околину Јорданску проповиједајући крштење покајања за опроштење гријеха;

And he went into all the region around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the remission of sins,


Као што је написано у књизи ријечи пророка Исаије који говори: глас онога што виче у пустињи: приправите пут Господњи; поравните стазе његове;

as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying: "The voice of one crying in the wilderness: 'Prepare the way of the Lord, make His paths straight.


Све долине нека се испуне, и све горе и брегови нека се слегну; и што је криво нека буде право, и храпави путови нека буду глатки;

Every valley shall be filled and every mountain and hill brought low; and the crooked places shall be made straight and the rough ways made smooth;

Tweet thisPost on Facebook

И свако ће тијело видјети спасеније Божије.

and all flesh shall see the salvation of God.' "


Јован пак говораше људима који излажаху да их крсти: породи аспидини! ко вам каза да бјежите од гњева који иде?

Then he said to the multitudes that came out to be baptized by him, "Brood of vipers! Who warned you to flee from the wrath to come?


Родите дакле родове достојне покајања, и не говорите у себи: оца имамо Авраама; јер вам кажем да Бог може и од овога камења подигнути дјецу Аврааму.

"Therefore bear fruits worthy of repentance, and do not begin to say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones.


Јер већ и сјекира стоји дрвету код коријена; и свако дрво које добра рода не рађа сијече се и у огањ се баца.

"And even now the ax is laid to the root of the trees. Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire."


И питаху га људи говорећи: шта ћемо дакле чинити?

So the people asked him, saying, "What shall we do then?"


Он пак одговарајући рече им: који има двије хаљине нека да једну ономе који нема; и ко има хране нека чини тако.

He answered and said to them, "He who has two tunics, let him give to him who has none; and he who has food, let him do likewise."


Дођоше пак и цариници да их крсти, и рекоше му: учитељу! шта ћемо чинити?

Then tax collectors also came to be baptized, and said to him, "Teacher, what shall we do?"


А он им рече: не иштите више него што вам је речено.

And he said to them, "Collect no more than what is appointed for you."


Питаху га пак и војници говорећи: а ми шта ћемо чинити? И рече им: никоме да не чините силе нити кога да опадате, и будите задовољни својом платом.

Likewise the soldiers asked him, saying, "And what shall we do?" So he said to them, "Do not intimidate anyone or accuse falsely, and be content with your wages."


А кад народ бјеше у сумњи и помишљаху сви у срцима својијем за Јована: да није он Христос?

Now as the people were in expectation, and all reasoned in their hearts about John, whether he was the Christ or not,


Одговараше Јован свима говорећи: ја вас крстим водом; али иде за мном јачи од мене, коме ја нијесам достојан одријешити ремена на обући његовој; он ће вас крстити Духом светијем и огњем.

John answered, saying to them all, "I indeed baptize you with water; but One mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.


Он има лопату у руци својој, и очистиће гумно своје, и скупиће пшеницу своју, а пљеву ће сажећи огњем вјечнијем.

"His winnowing fan is in His hand, and He will thoroughly purge His threshing floor, and gather the wheat into His barn; but the chaff He will burn with unquenchable fire."


И друго много којешта јавља народу и напомиња.

And with many other exhortations he preached to the people.

Tweet thisPost on Facebook

Ирода пак четверовласника кораше Јован за Иродијаду, жену брата његова, и за сва зла што учини Ирод;

But Herod the tetrarch, being rebuked by him concerning Herodias, his brother Philip's wife, and for all the evils which Herod had done,


И сврх свега учини и то те затвори Јована у тамницу.

also added this, above all, that he shut John up in prison.


А кад се крсти сав народ, и Исус пошто се крсти и мољаше се Богу, отвори се небо,

Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized; and while He prayed, the heaven was opened.


И сиђе на њ Дух свети у тјелесноме облику као голуб, и чу се глас с неба говорећи: ти си син мој љубазни, ти си по мојој вољи.

And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon Him, and a voice came from heaven which said, "You are My beloved Son; in You I am well pleased."


И тај Исус имаше око тридесет година кад поче; и бјеше, као што се мишљаше, син Јосифа сина Илијна,

Now Jesus Himself began His ministry at about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, the son of Heli,


Сина Мататова, сина Левијна, сина Мелхијна, сина Јенејева, сина Јосифова,

the son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Janna, the son of Joseph,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Мататијна, сина Амосова, сина Наумова, сина Еслијна, сина Нангејева,

the son of Mattathiah, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Маатова, сина Мататијна, сина Семејина, сина Јосифова, сина Јудина,

the son of Maath, the son of Mattathiah, the son of Semei, the son of Joseph, the son of Judah,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Јоанина, сина Рисина, сина Зоровавељева, сина Салатиилова, сина Ниријна,

the son of Joannas, the son of Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Мелхијна, сина Адијна, сина Косамова, сина Ирова,

the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmodam, the son of Er,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Јосијна, сина Елиезерова, сина Јоримова, сина Мататова, сина Левијна,

the son of Jose, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Симеунова, сина Јудина, сина Јосифова, сина Јонанова, сина Елиакимова,

the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Мелејина, сина Маинанова, сина Мататина, сина Натанова, сина Давидова,

the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattathah, the son of Nathan, the son of David,


Сина Јесејева, сина Овидова, сина Воозова, сина Салмонова, сина Наасонова,

the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nahshon,


Сина Аминадавова, сина Арамова, сина Есромова, сина Фаресова, сина Јудина,

the son of Amminadab, the son of Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Јаковљева, сина Исакова, сина Авраамова, сина Тарина, сина Нахорова,

the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,


Сина Серухова, сина Рагавова, сина Фалекова, сина Еверова, сина Салина,

the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Каинанова, сина Арфаксадова, сина Симова, сина Нојева, сина Ламехова,

the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,


Сина Матусалина, сина Енохова, сина Јаредова, сина Малелеилова, сина Каинанова,

the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalalel, the son of Cainan,

Tweet thisPost on Facebook

Сина Еносова, сина Ситова, сина Адамова, сина Божијега.

the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.This goes to iframe