Свето Јеванђеље по МатејуМатеј, глава 25


Тада ће бити царство небеско као десет дјевојака које узеше жишке своје и изиђоше на сусрет женику.

"Then the kingdom of heaven shall be likened to ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.


Пет од њих бијаху мудре а пет луде.

"Now five of them were wise, and five were foolish.


И луде узевши жишке своје не узеше са собом уља.

"Those who were foolish took their lamps and took no oil with them,


А мудре узеше уље у судовима са жишцима својима.

"but the wise took oil in their vessels with their lamps.


А будући да женик одоцни, задријемаше све, и поспаше.

"But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept.


А у поноћи стаде вика: ето женика гдје иде, излазите му на сусрет.

"And at midnight a cry was heard: 'Behold, the bridegroom is coming; go out to meet him!'


Тада усташе све дјевојке оне и украсише жишке своје.

"Then all those virgins arose and trimmed their lamps.


Десет девојака

А луде рекоше мудрима: дајте нам од уља својега, јер наши жишци хоће да се угасе.

Десет девојака

"And the foolish said to the wise, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.'

Tweet thisPost on Facebook

А мудре одговорише говорећи: да не би недостало и нама и вама, боље је идите к трговцима и купите себи.

"But the wise answered, saying, 'No, lest there should not be enough for us and you; but go rather to those who sell, and buy for yourselves.'

Tweet thisPost on Facebook

А кад оне отидоше да купе, дође женик, и готове уђоше с њим на свадбу, и затворише се врата.

"And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding; and the door was shut.


А послије дођоше и оне друге дјевојке говорећи: господару! господару! отвори нам.

"Afterward the other virgins came also, saying, 'Lord, Lord, open to us!'


А он одговарајући рече им: заиста вам кажем: не познајем вас.

"But he answered and said, 'Assuredly, I say to you, I do not know you.'


Стражите дакле, јер не знате дана ни часа у који ће син човјечиј доћи.

"Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming.


Јер како што човјек полазећи дозва слуге своје и предаде им благо своје;

"For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them.


И једноме дакле даде пет таланата, а другоме два, а трећему један, свакоме према његовој моћи; и отиде одмах.

"And to one he gave five talents, to another two, and to another one, to each according to his own ability; and immediately he went on a journey.


А онај што прими пет таланата отиде те ради с њима, и доби још пет таланата.

"Then he who had received the five talents went and traded with them, and made another five talents.


Тако и онај што прими два доби и он још два.

"And likewise he who had received two gained two more also.

Tweet thisPost on Facebook

А који прими један отиде те га закопа у земљу и сакри сребро господара својега.

"But he who had received one went and dug in the ground, and hid his lord's money.


А по другом времену дође господар тијех слуга, и стаде се рачунити с њима.

"After a long time the lord of those servants came and settled accounts with them.

Tweet thisPost on Facebook

И приступивши онај што је примио пет таланата, донесе још пет таланата говорећи: господару! предао си ми пет таланата; ево још пет таланата ја сам добио с њима.

"So he who had received five talents came and brought five other talents, saying, 'Lord, you delivered to me five talents; look, I have gained five more talents besides them.'

Tweet thisPost on Facebook

А господар његов рече му: добро, слуго добри и вјерни! У малом био си ми вјеран, над многијем ћу те поставити; уђи у радост господара својега.

"His lord said to him, 'Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.'


А приступивши и онај што је примио два таланта рече: господару! предао си ми два таланта; ево још два таланта ја сам добио с њима.

"He also who had received two talents came and said, 'Lord, you delivered to me two talents; look, I have gained two more talents besides them.'


А господар његов рече му: добро, слуго добри и вјерни! У малом био си ми вјеран, над многијем ћу те поставити; уђи у радост господара својега.

"His lord said to him, 'Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.'


А приступивши и онај што је примио један таланат рече: господару! знао сам да си ти тврд човјек: жњеш гдје нијеси сијао, и купиш гдје нијеси вијао;

"Then he who had received the one talent came and said, 'Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed.


Па се побојах и отидох те сакрих таланат твој у земљу; и ево ти своје.

'And I was afraid, and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours.'

Tweet thisPost on Facebook

А господар његов одговарајући рече му: зли и љењиви слуго! знао си да ја жњем гдје нијесам сијао, и купим гдје нијесам вијао:

"But his lord answered and said to him, 'You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed.

Tweet thisPost on Facebook

Требало је дакле моје сребро да даш трговцима; и ја дошавши узео бих своје с добитком.

'Therefore you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest.

Tweet thisPost on Facebook

Узмите дакле од њега таланат, и подајте ономе што има десет таланата.

'Therefore take the talent from him, and give it to him who has ten talents.

Tweet thisPost on Facebook

Јер свакоме који има, даће се, и претећи ће му; а од онога који нема, и што има узеће се од њега.

'For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance; but from him who does not have, even what he has will be taken away.


И неваљалога слугу баците у таму најкрајњу; ондје ће бити плач и шкргут зуба.

'And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth.'

Tweet thisPost on Facebook

А кад дође син човјечиј у слави својој и сви свети анђели с њиме, онда ће сјести на пријестолу славе своје.

"When the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory.


И сабраће се пред њим сви народи, и разлучиће их између себе као пастир што разлучује овце од јараца.

"All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats.


И поставиће овце с десне стране себи, а јарце с лијеве.

"And He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left.

Tweet thisPost on Facebook

Тада ће рећи цар онима што му стоје с десне стране: ходите благословени оца мојега; примите царство које вам је приправљено од постања свијета.

"Then the King will say to those on His right hand, 'Come, you blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:


Јер огладњех, и дасте ми да једем; ожедњех, и напојисте ме; гост бијах, и примисте ме;

'for I was hungry and you gave Me food; I was thirsty and you gave Me drink; I was a stranger and you took Me in;


Го бијах, и одјенусте ме; болестан бијах, и обиђосте ме; у тамници бијах, и дођосте к мени.

'I was naked and you clothed Me; I was sick and you visited Me; I was in prison and you came to Me.'


Тада ће му одговорити праведници говорећи: Господе! кад те видјесмо гладна, и нахранисмо? или жедна, и напојисмо?

"Then the righteous will answer Him, saying, 'Lord, when did we see You hungry and feed You, or thirsty and give You drink?

Tweet thisPost on Facebook

Кад ли те видјесмо госта, и примисмо? или гола, и одјенусмо?

'When did we see You a stranger and take You in, or naked and clothe You?

Tweet thisPost on Facebook

Кад ли те видјесмо болесна или у тамници, и дођосмо к теби?

'Or when did we see You sick, or in prison, and come to You?'

Tweet thisPost on Facebook

И одговарајући цар рећи ће им: заиста вам кажем: кад учинисте једноме од ове моје најмање браће, мени учинисте.

"And the King will answer and say to them, 'Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these My brethren, you did it to Me.'


Тада ће рећи и онима што му стоје с лијеве стране: идите од мене проклети у огањ вјечни приправљен ђаволу и анђелима његовијем.

"Then He will also say to those on the left hand, 'Depart from Me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels:


Јер огладњех, и не дадосте ми да једем; ожедњех, и не напојисте ме;

'for I was hungry and you gave Me no food; I was thirsty and you gave Me no drink;

Tweet thisPost on Facebook

Гост бијах, и не примисте ме; го бијах, и не одјенусте ме; болестан и у тамници бијах, и не обиђосте ме.

'I was a stranger and you did not take Me in, naked and you did not clothe Me, sick and in prison and you did not visit Me.'

Tweet thisPost on Facebook

Тада ће му одговорити и они говорећи: Господе! кад те видјесмо гладна или жедна, или госта или гола, или болесна или у тамници, и не послужисмо те?

"Then they also will answer Him, saying, 'Lord, when did we see You hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to You?'


Тада ће им одговорити говорећи: заиста вам кажем: кад не учинисте једноме од ове моје мале браће, ни мени не учинисте.

"Then He will answer them, saying, 'Assuredly, I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to Me.'


И ови ће отићи у муку вјечну, а праведници у живот вјечни.

"And these will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life."This goes to iframe