Свето Јеванђеље по МатејуМатеј, глава 13


И онај дан изишавши Исус из куће сјеђаше крај мора.

On the same day Jesus went out of the house and sat by the sea.


Исус поучава народ из лађе

И сабраше се око њега људи многи, тако да мора ући у лађу и сјести; а народ сав стајаше по бријегу.

Исус поучава народ из лађе

And great multitudes were gathered together to Him, so that He got into a boat and sat; and the whole multitude stood on the shore.


Сејач

И он им казива много у причама говорећи: гле, изиђе сијач да сије.

Сејач

Then He spoke many things to them in parables, saying: "Behold, a sower went out to sow.

Tweet thisPost on Facebook

И кад сијаше, једна зрна падоше крај пута, и дођоше птице и позобаше их;

"And as he sowed, some seed fell by the wayside; and the birds came and devoured them.

Tweet thisPost on Facebook

А друга падоше на каменита мјеста, гдје не бијаше много земље, и одмах изникоше; јер не бијаше у дубину земље.

"Some fell on stony places, where they did not have much earth; and they immediately sprang up because they had no depth of earth.


И кад обасја сунце, повенуше, и будући да немаху жила, посахнуше.

"But when the sun was up they were scorched, and because they had no root they withered away.


А друга падоше у трње, и нарасте трње, и подави их.

"And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them.

Tweet thisPost on Facebook

А друга падоше на земљу добру, и доношаху род, једно по сто, а једно по шесет, а једно по тридесет.

"But others fell on good ground and yielded a crop: some a hundredfold, some sixty, some thirty.


Ко има уши да чује нека чује.

"He who has ears to hear, let him hear!"


И приступивши ученици рекоше му: зашто им говориш у причама?

And the disciples came and said to Him, "Why do You speak to them in parables?"


А он одговарајући рече им: вама је дано да знате тајне царства небескога, а њима није дано.

He answered and said to them, "Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given.


Јер ко има, даће му се, и претећи ће му; а који нема, узеће му се и оно што има.

"For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance; but whoever does not have, even what he has will be taken away from him.


Зато им говорим у причама, јер гледајући не виде, и чујући не чују нити разумију.

"Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand.


И збива се на њима пророштво Исаијно, које говори: ушима ћете чути, и нећете разумјети; и очима ћете гледати, и нећете видјети.

"And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says: 'Hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive;


Јер је одрвенило срце овијех људи, и ушима тешко чују, и очи су своје затворили да како не виде очима, и ушима не чују, и срцем не разумију, и не обрате се да их исцијелим.

'for the heart of this people has grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their heart and turn, so that I should heal them.'


А благо вашијем очима што виде, и ушима вашијем што чују.

"But blessed are your eyes for they see, and your ears for they hear;


Јер вам кажем заиста да су многи пророци и праведници жељели видјети што ви видите, и не видјеше; и чути што ви чујете, и не чуше.

"for assuredly, I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it.


Ви пак чујте причу о сијачу:

"Therefore hear the parable of the sower:


Свакоме који слуша ријеч о царству и не разумије, долази нечастиви и краде посијано у срцу његовом: то је око пута посијано.

"When anyone hears the word of the kingdom, and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside.


А на камену посијано то је који слуша ријеч и одмах с радости прими је,

"But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy;


Али нема коријена у себи, него је непостојан, па кад буде до невоље или га потерају ријечи ради, одмах удари натраг.

"yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles.


А посијано у трњу то је који слуша ријеч, но брига овога свијета и пријевара богатства загуше ријеч, и без рода остане.

"Now he who received seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful.


А посијано на доброј земљи то је који слуша ријеч и разумије, који дакле и род рађа, и доноси један по сто, а један по шесет, а један по тридесет.

"But he who received seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces: some a hundredfold, some sixty, some thirty."

Tweet thisPost on Facebook

Другу причу каза им говорећи: царство је небеско као човјек који посија добро сјеме у пољу својему,

Another parable He put forth to them, saying: "The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field;

Tweet thisPost on Facebook

А кад људи поспаше, дође његов непријатељ и посија кукољ по пшеници, па отиде.

"but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way.


А кад ниче усјев и род донесе, онда се показа кукољ.

"But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared.

Tweet thisPost on Facebook

Тада дођоше слуге домаћинове и рекоше му: господару! нијеси ли ти добро сјеме сијао на својој њиви? Откуда дакле кукољ?

"So the servants of the owner came and said to him, 'Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?'

Tweet thisPost on Facebook

А он рече им: непријатељ човјек то учини. А слуге рекоше му: хоћеш ли дакле да идемо да га почупамо?

"He said to them, 'An enemy has done this.' The servants said to him, 'Do you want us then to go and gather them up?'

Tweet thisPost on Facebook

А он рече: не; да не би чупајући кукољ почупали заједно с њиме пшеницу.

"But he said, 'No, lest while you gather up the tares you also uproot the wheat with them.

Tweet thisPost on Facebook

Жетеоци спаљују кукољ

Оставите нека расте обоје заједно до жетве; и у вријеме жетве рећи ћу жетеоцима: саберите најприје кукољ, и свежите га у снопље да га сажежем; а пшеницу свезите у житницу моју.

Жетеоци спаљују кукољ

'Let both grow together until the harvest, and at the time of harvest I will say to the reapers, "First gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn." ' "


Другу причу каза им говорећи: царство је небеско као зрно горушичино које узме човјек и посије на њиви својој,

Another parable He put forth to them, saying: "The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field,


Које је истина најмање од свију сјемена, али кад узрасте, веће је од свега поврћа, и буде дрво да птице небеске долазе, и сједају на његовијем гранама.

"which indeed is the least of all the seeds; but when it is grown it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches."


Другу причу каза им: царство је небеско као квасац који узме жена и метне у три копање брашна док све не ускисне.

Another parable He spoke to them: "The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal till it was all leavened."


Све ово у причама говори Исус људима, и без приче ништа не говораше им:

All these things Jesus spoke to the multitude in parables; and without a parable He did not speak to them,

Tweet thisPost on Facebook

Да се збуде што је казао пророк говорећи: отворићу у причама уста своја, казаћу сакривено од постања свијета.

that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying: "I will open My mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world."


Тада остави Исус људе, и дође у кућу. И приступише к њему ученици његови говорећи: кажи нам причу о кукољу на њиви.

Then Jesus sent the multitude away and went into the house. And His disciples came to Him, saying, "Explain to us the parable of the tares of the field."

Tweet thisPost on Facebook

А он одговарајући рече им: који сије добро сјеме оно је син човјечиј;

He answered and said to them: "He who sows the good seed is the Son of Man.


А њива је свијет; а добро сјеме синови су царства, а кукољ синови су зла;

"The field is the world, the good seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked one.


А непријатељ који га је посијао јест ђаво; а жетва је пошљедак овога вијека; а жетеоци су анђели.

"The enemy who sowed them is the devil, the harvest is the end of the age, and the reapers are the angels.


Како што се дакле кукољ сабира, и огњем сажиже, тако ће бити на пошљетку овога вијека.

"Therefore as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age.

Tweet thisPost on Facebook

Послаће син човјечиј анђеле своје, и сабраће из царства његова све саблазни и који чине безакоње.

"The Son of Man will send out His angels, and they will gather out of His kingdom all things that offend, and those who practice lawlessness,


И бациће их у пећ огњену: ондје ће бити плач и шкргут зуба.

"and will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth.


Тада ће се праведници засјати као сунце у царству оца својега. Ко има уши да чује нека чује.

"Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear!


Још је царство небеско као благо сакривено у пољу, које нашавши човјек сакри и од радости зато отиде и све што има продаде и купи поље оно.

"Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid; and for joy over it he goes and sells all that he has and buys that field.


Још је царство небеско као човјек трговац који тражи добра бисера,

"Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls,

Tweet thisPost on Facebook

Па кад нађе једно многоцјено зрно бисера, отиде и продаде све што имаше и купи га.

"who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it.


Мрежа пуна разних риба

Још је царство небеско као мрежа која се баци у море и заграби од сваке руке рибе;

Мрежа пуна разних риба

"Again, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind,


Која кад се напуни, извукоше је на крај, и сједавши, избраше добре у судове, а зле бацише напоље.

"which, when it was full, they drew to shore; and they sat down and gathered the good into vessels, but threw the bad away.

Tweet thisPost on Facebook

Тако ће бити на пошљетку вијека: изићи ће анђели и одлучиће зле од праведнијех.

"So it will be at the end of the age. The angels will come forth, separate the wicked from among the just,

Tweet thisPost on Facebook

И бациће их у пећ огњену: ондје ће бити плач и шкргут зуба.

"and cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth."

Tweet thisPost on Facebook

Рече им Исус: разумјесте ли ово? Рекоше му: да, Господе.

Jesus said to them, "Have you understood all these things?" They said to Him, "Yes, Lord."


А он им рече: зато је сваки књижевник који се научио царству небескоме као домаћин који износи из клијети своје ново и старо.

Then He said to them, "Therefore every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old."


И кад сврши Исус приче ове, отиде оданде.

Now it came to pass, when Jesus had finished these parables, that He departed from there.

Tweet thisPost on Facebook

Исус проповеда у свом граду

И дошавши на постојбину своју, учаше их по зборницама њиховијем тако да му се дивљаху, и говораху: откуд овоме премудрост ова и моћи?

Исус проповеда у свом граду

And when He had come to His own country, He taught them in their synagogue, so that they were astonished and said, "Where did this Man get this wisdom and these mighty works?


Није ли ово дрводјељин син? не зове ли се мати његова Марија, и браћа његова Јаков, и Јосија, и Симон, и Јуда?

"Is this not the carpenter's son? Is not His mother called Mary? And His brothers James, Joses, Simon, and Judas?


И сестре његове нијесу ли све код нас? Откуд њему ово све?

"And His sisters, are they not all with us? Where then did this Man get all these things?"

Tweet thisPost on Facebook

И саблажњаваху се о њега. А Исус рече им: нема пророка без части осим на постојбини својој и у дому својему.

So they were offended at Him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own country and in his own house."


И не створи ондје чудеса многијех за невјерство њихово.

And He did not do many mighty works there because of their unbelief.This goes to iframe