Свето Јеванђеље по МатејуГлава 1


Племе Исуса Христа, сина Давида Авраамова сина.

The book of the genealogy of Jesus Christ, the Son of David, the Son of Abraham:


Авраам роди Исака. А Исак роди Јакова. А Јаков роди Јуду и браћу његову.

Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and his brothers.

Tweet thisPost on Facebook

А Јуда роди Фареса и Зару с Тамаром. А Фарес роди Есрома. А Есром роди Арама.

Judah begot Perez and Zerah by Tamar, Perez begot Hezron, and Hezron begot Ram.


А Арам роди Аминадава. А Аминадав роди Наасона. А Наасон роди Салмона.

Ram begot Amminadab, Amminadab begot Nahshon, and Nahshon begot Salmon.


А Салмон роди Вооза с Рахавом. А Вооз роди Овида с Рутом. А Овид роди Јесеја.

Salmon begot Boaz by Rahab, Boaz begot Obed by Ruth, Obed begot Jesse,


А Јесеј роди Давида цара. А Давид цар роди Соломуна с Уријницом.

and Jesse begot David the king. David the king begot Solomon by her who had been the wife of Uriah.


А Соломун роди Ровоама. А Ровоам роди Авију. А Авија роди Асу.

Solomon begot Rehoboam, Rehoboam begot Abijah, and Abijah begot Asa.


А Аса роди Јосафата. А Јосафат роди Јорама. А Јорам роди Озију.

Asa begot Jehoshaphat, Jehoshaphat begot Joram, and Joram begot Uzziah.

Tweet thisPost on Facebook

А Озија роди Јоатама. А Јоатам роди Ахаза. А Ахаз роди Езекију.

Uzziah begot Jotham, Jotham begot Ahaz, and Ahaz begot Hezekiah.

Tweet thisPost on Facebook

А Езекија роди Манасију. а Манасија роди Амона. А Амон роди Јосију.

Hezekiah begot Manasseh, Manasseh begot Amon, and Amon begot Josiah.


А Јосија роди Јехонију и браћу његову, у сеоби Вавилонској.

Josiah begot Jeconiah and his brothers about the time they were carried away to Babylon.


А по сеоби Вавилонској, Јехонија роди Салатиила. А Салатиило роди Зоровавеља.

And after they were brought to Babylon, Jeconiah begot Shealtiel, and Shealtiel begot Zerubbabel.


А Зоровавељ роди Авиуда. А Авиуд роди Елиакима. А Елиаким роди Азора.

Zerubbabel begot Abiud, Abiud begot Eliakim, and Eliakim begot Azor.

Tweet thisPost on Facebook

А Азор роди Садока. А Садок роди Ахима. А Ахим роди Елиуда.

Azor begot Zadok, Zadok begot Achim, and Achim begot Eliud.

Tweet thisPost on Facebook

А Елиуд роди Елеазара. а Елеазар роди Матана. А Матан роди Јакова.

Eliud begot Eleazar, Eleazar begot Matthan, and Matthan begot Jacob.


А Јаков роди Јосифа, мужа Марије, која роди Исуса прозванога Христа.

And Jacob begot Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus who is called Christ.


Свега дакле кољена од Аврама до Давида, кољена четрнаест, а од Давида до сеобе Вавилонске, кољена четрнаест, а од сеобе Вавилонске до Христа, кољена четрнаест.

So all the generations from Abraham to David are fourteen generations, from David until the captivity in Babylon are fourteen generations, and from the captivity in Babylon until the Christ are fourteen generations.

Tweet thisPost on Facebook

А рођење Исуса Христа било је овако: кад је Марија, мати његова, била испрошена за Јосифа, а још док се нијесу били састали, нађе се да је она трудна од Духа светога.

Now the birth of Jesus Christ was as follows: After His mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit.


А Јосиф муж њезин, будући побожан, не хотећи је јавно срамотити, намисли је тајно пустити.

Then Joseph her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly.


Но кад он тако помисли, а то му се јави у сну анђео Господњи говорећи: Јосифе, сине Давидов! не бој се узети Марије жене своје; јер оно што је у њој зачело од Духа је светога.

But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.


Па ће родити сина, и надјени му име Исус; јер ће он избавити свој народ од гријеха њиховијех.

"And she will bring forth a Son, and you shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins."


А ово је све било да се изврши што је Господ казао преко пророка који говори:

Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Ето, дјевојка ће затрудњети, и родиће сина, и надјенуће му име Емануило, које ће рећи: с нама Бог.

"Behold, a virgin shall be with child, and bear a Son, and they shall call His name Immanuel," which is translated, "God with us."


Кад се Јосих пробуди од сна, учини како му је заповједио анђео Господњи, и узме жену своју.

Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him and took to him his wife,

Tweet thisPost on Facebook

И не знадијаше за њу док не роди сина својега првенца, и надједе му име Исус.

and did not know her till she had brought forth her firstborn Son. And he called His name Jesus.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe