Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 8


И рече Господ Мојсију говорећи:

And the LORD spoke to Moses, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Кажи Арону и реци му: кад запалиш жишке, седам жижака нека свијетли спријед на свијетњаку.

"Speak to Aaron, and say to him, 'When you arrange the lamps, the seven lamps shall give light in front of the lampstand.' "


И учини Арон тако, и запали жишке да свијетле спријед на свијетњаку, као што Господ заповједи Мојсију.

And Aaron did so; he arranged the lamps to face toward the front of the lampstand, as the LORD commanded Moses.

Tweet thisPost on Facebook

А свијетњак бјеше скован од злата, и ступац му и цвијеће сковано; по прилици коју показа Господ Мојсију тако бјеше начинио свијетњак.

Now this workmanship of the lampstand was of hammered gold; from its shaft to its flowers it was hammered work. According to the pattern which the LORD had shown Moses, so he made the lampstand.


Још рече Господ Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Узми Левите између синова Израиљевијех, и очисти их.

"Take the Levites from among the children of Israel and cleanse them ceremonially.


А учини им ово да их очистиш: покропи их водом очишћења, а они нека обрију све тијело своје и оперу хаљине своје, и очистиће се.

"Thus you shall do to them to cleanse them: Sprinkle water of purification on them, and let them shave all their body, and let them wash their clothes, and so make themselves clean.


Потом нека узму теле с даром уз њега, бијелим брашном помијешаним с уљем; и друго теле узми за гријех.

"Then let them take a young bull with its grain offering of fine flour mixed with oil, and you shall take another young bull as a sin offering.


Па доведи Левите пред шатор од састанка, и сазови сав збор синова Израиљевијех.

"And you shall bring the Levites before the tabernacle of meeting, and you shall gather together the whole assembly of the children of Israel.


И доведи Левите пред Господа, и нека метну синови Израиљеви руке своје на Левите.

"So you shall bring the Levites before the LORD, and the children of Israel shall lay their hands on the Levites;


И Арон нека принесе Левите Господу за принос од синова Израиљевијех да врше службу Господу.

"and Aaron shall offer the Levites before the LORD, as though a wave offering from the children of Israel, that they may perform the work of the LORD.


А Левити нека метну руке своје на главе теоцима, па принеси једно теле за гријех а друго на жртву паљеницу Господу да се очисте Левити.

"Then the Levites shall lay their hands on the heads of the young bulls, and you shall offer one as a sin offering and the other as a burnt offering to the LORD, to make atonement for the Levites.


И постави Левите пред Ароном и синовима његовијем, и принеси их за принос Господу.

"And you shall stand the Levites before Aaron and his sons, and then offer them as though a wave offering to the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

И одвој Левите између синова Израиљевијех да буду моји Левити.

"Thus you shall separate the Levites from among the children of Israel, and the Levites shall be Mine.


А послије нека дођу Левити да служе у шатору од састанка, кад их очистиш и принесеш за принос.

"After that the Levites shall go in to service the tabernacle of meeting. So you shall cleanse them and offer them, as though a wave offering.


Јер су мени дани између синова Израиљевијех; за све што отвора материцу, за све првенце између синова Израиљевијех узех њих.

"For they are wholly given to Me from among the children of Israel; I have taken them for Myself instead of all who open the womb, the firstborn of all the children of Israel.


Јер је мој сваки првенац међу синовима Израиљевијем и од људи и од стоке; онај дан кад побих све првенце у земљи Мисирској, посветио сам их себи.

"For all the firstborn among the children of Israel are Mine, both man and beast; on the day that I struck all the firstborn in the land of Egypt I sanctified them to Myself.


А Левите узех за све првенце синова Израиљевијех.

"I have taken the Levites instead of all the firstborn of the children of Israel.

Tweet thisPost on Facebook

И дадох Левите на дар Арону и синовима његовијем између синова Израиљевијех, да служе мјесто синова Израиљевијех у шатору од састанка, и да буду откуп за синове Израиљеве, да не би долазио помор на синове Израиљеве, кад би приступали к светињи синови Израиљеви.

"And I have given the Levites as a gift to Aaron and his sons from among the children of Israel, to do the work for the children of Israel in the tabernacle of meeting, and to make atonement for the children of Israel, that there be no plague among the children of Israel when the children of Israel come near the sanctuary."


И учини Мојсије и Арон и сав збор синова Израиљевијех Левитима све што заповједи Господ Мојсију за Левите, тако им учинише синови Израиљеви.

Thus Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel did to the Levites; according to all that the LORD commanded Moses concerning the Levites, so the children of Israel did to them.

Tweet thisPost on Facebook

И очистише се Левити, и опраше хаљине своје, и принесе их Арон за принос пред Господом, и очисти их Арон да би били чисти.

And the Levites purified themselves and washed their clothes; then Aaron presented them, as though a wave offering before the LORD, and Aaron made atonement for them to cleanse them.


И онда тек приступише Левити да врше службу своју у шатору од састанка пред Ароном и пред синовима његовијем; као што заповједи Господ Мојсију за Левите, тако им учинише.

After that the Levites went in to do their work in the tabernacle of meeting before Aaron and his sons; as the LORD commanded Moses concerning the Levites, so they did to them.


И опет рече Господ Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

И ово је за Левите: од двадесет и пет година и више нека ступају у службу да служе у шатору од састанка.

"This is what pertains to the Levites: From twenty-five years old and above one may enter to perform service in the work of the tabernacle of meeting;


А кад коме буде педесет година, нека излази из те службе и више нека не служи.

"and at the age of fifty years they must cease performing this work, and shall work no more.

Tweet thisPost on Facebook

Али нека служи браћи својој у шатору од састанка радећи што треба радити, а сам нека не врши службе. Тако учини Левитима за послове њихове.

"They may minister with their brethren in the tabernacle of meeting, to attend to needs, but they themselves shall do no work. Thus you shall do to the Levites regarding their duties."This goes to iframe