Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 7


И онај дан кад Мојсије сврши и подиже шатор, и кад га помаза и освети са свијем посуђем његовијем и олтар са свијем посуђем његовијем, кад помаза и освети,

Now it came to pass, when Moses had finished setting up the tabernacle, that he anointed it and sanctified it and all its furnishings, and the altar and all its utensils; so he anointed them and sanctified them.


Донесоше кнезови Израиљеви, старјешине у домовима отаца својих, кнезови над племенима и поглавари од онијех који бише избројени,

Then the leaders of Israel, the heads of their fathers' houses, who were the leaders of the tribes and over those who were numbered, made an offering.


Донесоше прилог свој пред Господа, шестора кола покривена и дванаест волова, једна кола два кнеза и по једнога вола сваки, и донесоше пред шатор.

And they brought their offering before the LORD, six covered carts and twelve oxen, a cart for every two of the leaders, and for each one an ox; and they presented them before the tabernacle.

Tweet thisPost on Facebook

А Господ рече Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Узми то од њих да буде за службу у шатору од састанка, и подај Левитима, свакому према служби његовој.

"Accept these from them, that they may be used in doing the work of the tabernacle of meeting; and you shall give them to the Levites, to every man according to his service."

Tweet thisPost on Facebook

И узе Мојсије кола и волове, и даде их Левитима.

So Moses took the carts and the oxen, and gave them to the Levites.

Tweet thisPost on Facebook

Двоја кола и четири вола даде синовима Гирсоновијем према служби њиховој.

Two carts and four oxen he gave to the sons of Gershon, according to their service;

Tweet thisPost on Facebook

А остала четвора кола и осам волова даде синовима Мераријевим према служби њиховој под управом Итамара сина Арона свештеника.

and four carts and eight oxen he gave to the sons of Merari, according to their service, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.

Tweet thisPost on Facebook

А синовима Катовијем не даде ништа, јер им посао бијаше служити светињи, и ношаху на раменима.

But to the sons of Kohath he gave none, because theirs was the service of the holy things, which they carried on their shoulders.


И донесоше кнезови да се посвети олтар кад би помазан, донесоше кнезови прилоге своје пред олтар.

Now the leaders offered the dedication offering for the altar when it was anointed; so the leaders offered their offering before the altar.


А Господ рече Мојсију: један кнез у један дан а други кнез у други дан нека доносе своје прилоге да се посвети олтар.

For the LORD said to Moses, "They shall offer their offering, one leader each day, for the dedication of the altar."


И први дан донесе прилог свој Насон син Аминадавов од племена Јудина;

And the one who offered his offering on the first day was Nahshon the son of Amminadab, from the tribe of Judah.

Tweet thisPost on Facebook

А прилог његов бјеше једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом; а обоје пуно брашна бијелога помијешана с уљем за дар;

His offering was one silver platter, the weight of which was one hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering;


Једна кадионица златна од десет сикала, пуна када;

one gold pan of ten shekels, full of incense;


Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

one young bull, one ram, and one male lamb in its first year, as a burnt offering;

Tweet thisPost on Facebook

Један јарац за гријех;

one kid of the goats as a sin offering;


А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Насона сина Аминадавова.

and for the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Nahshon the son of Amminadab.


Други дан донесе Натанаило син Согаров, кнез племена Исахарова,

On the second day Nethaneel the son of Zuar, leader of Issachar, presented an offering.

Tweet thisPost on Facebook

Донесе прилог свој: једну здјелу сребрну од сто и тридесет сикала, једну чашу сребрну од седамдесет сикала по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

For his offering he offered one silver platter, the weight of which was one hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering;

Tweet thisPost on Facebook

Једну кадионицу златну од десет сикала пуну када;

one gold pan of ten shekels, full of incense;

Tweet thisPost on Facebook

Једно теле, једнога овна, једно јагње од године за жртву паљеницу;

one young bull, one ram, and one male lamb in its first year, as a burnt offering;


Једнога јарца за гријех;

one kid of the goats as a sin offering;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Натанаила сина Согарова.

and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Nethaneel the son of Zuar.


Трећи дан донесе кнез синова Завулоновијех, Елијав син Хелонов;

On the third day Eliab the son of Helon, leader of the children of Zebulun, presented an offering.

Tweet thisPost on Facebook

Његов прилог бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, а обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

His offering was one silver platter, the weight of which was one hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

one gold pan of ten shekels, full of incense;

Tweet thisPost on Facebook

Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

one young bull, one ram, and one male lamb in its first year, as a burnt offering;


Један јарац за гријех;

one kid of the goats as a sin offering;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Елијава сина Хелонова.

and for the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Eliab the son of Helon.

Tweet thisPost on Facebook

Четврти дан донесе кнез синова Рувимовијех Елисур син Седијуров;

On the fourth day Elizur the son of Shedeur, leader of the children of Reuben, presented an offering.

Tweet thisPost on Facebook

Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

His offering was one silver platter, the weight of which was one hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

one gold pan of ten shekels, full of incense;

Tweet thisPost on Facebook

Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

one young bull, one ram, and one male lamb in its first year, as a burnt offering;

Tweet thisPost on Facebook

Један јарац за гријех;

one kid of the goats as a sin offering;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Елисура сина Седијурова.

and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Elizur the son of Shedeur.

Tweet thisPost on Facebook

Пети дан донесе кнез синова Симеуновијех Саламило син Сурисадајев;

On the fifth day Shelumiel the son of Zurishaddai, leader of the children of Simeon, presented an offering.

Tweet thisPost on Facebook

Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

His offering was one silver platter, the weight of which was one hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

one gold pan of ten shekels, full of incense;

Tweet thisPost on Facebook

Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

one young bull, one ram, and one male lamb in its first year, as a burnt offering;


Један јарац за гријех;

one kid of the goats as a sin offering;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Саламила сина Сурисадајева.

and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Shelumiel the son of Zurishaddai.

Tweet thisPost on Facebook

Шести дан донесе кнез синова Гадовијех Елисаф син Рагуилов;

On the sixth day Eliasaph the son of Deuel, leader of the children of Gad, presented an offering.


Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

His offering was one silver platter, the weight of which was one hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering;


Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

one gold pan of ten shekels, full of incense;

Tweet thisPost on Facebook

Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

one young bull, one ram, and one male lamb in its first year, as a burnt offering;


Један јарац за гријех;

one kid of the goats as a sin offering;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Елисафа сина Рагуилова.

and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Eliasaph the son of Deuel.

Tweet thisPost on Facebook

Седми дан донесе кнез синова Јефремовијех Елисама син Емијудов;

On the seventh day Elishama the son of Ammihud, leader of the children of Ephraim, presented an offering.


Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

His offering was one silver platter, the weight of which was one hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

one gold pan of ten shekels, full of incense;


Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

one young bull, one ram, and one male lamb in its first year, as a burnt offering;


Један јарац за гријех;

one kid of the goats as a sin offering;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Елисаме сина Емијудова.

and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Elishama the son of Ammihud.

Tweet thisPost on Facebook

Осми дан донесе кнез синова Манасијиних Гамалило син Фадасуров;

On the eighth day Gamaliel the son of Pedahzur, leader of the children of Manasseh, presented an offering.


Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

His offering was one silver platter, the weight of which was one hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

one gold pan of ten shekels, full of incense;


Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

one young bull, one ram, and one male lamb in its first year, as a burnt offering;


Један јарац за гријех;

one kid of the goats as a sin offering;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Гамалила сина Фадасурова.

and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Gamaliel the son of Pedahzur.


Девети дан донесе кнез синова Венијаминових Авидан син Гадеонијев;

On the ninth day Abidan the son of Gideoni, leader of the children of Benjamin, presented an offering.


Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

His offering was one silver platter, the weight of which was one hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

one gold pan of ten shekels, full of incense;


Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

one young bull, one ram, and one male lamb in its first year, as a burnt offering;


Један јарац за гријех;

one kid of the goats as a sin offering;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Авидана сина Гадеонијева.

and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Abidan the son of Gideoni.


Десети дан донесе кнез синова Дановијех Ахијезер син Амисадајев;

On the tenth day Ahiezer the son of Ammishaddai, leader of the children of Dan, presented an offering.


Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

His offering was one silver platter, the weight of which was one hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering;


Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

one gold pan of ten shekels, full of incense;


Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

one young bull, one ram, and one male lamb in its first year, as a burnt offering;

Tweet thisPost on Facebook

Један јарац за гријех;

one kid of the goats as a sin offering;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Ахијезера сина Амисадајева.

and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Ahiezer the son of Ammishaddai.

Tweet thisPost on Facebook

Једанаести дан донесе кнез синова Асировијех Фагаило син Ехранов;

On the eleventh day Pagiel the son of Ocran, leader of the children of Asher, presented an offering.


Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

His offering was one silver platter, the weight of which was one hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering;

Tweet thisPost on Facebook

Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

one gold pan of ten shekels, full of incense;


Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

one young bull, one ram, and one male lamb in its first year, as a burnt offering;

Tweet thisPost on Facebook

Један јарац за гријех;

one kid of the goats as a sin offering;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Фагаила сина Ехранова.

and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Pagiel the son of Ocran.

Tweet thisPost on Facebook

Дванаести дан донесе кнез синова Нефталимовијех Ахиреј син Енанов;

On the twelfth day Ahira the son of Enan, leader of the children of Naphtali, presented an offering.


Прилог његов бјеше: једна здјела сребрна од сто и тридесет сикала, једна чаша сребрна од седамдесет сикала, по сиклу светом, обоје пуно бијелога брашна помијешана с уљем за дар;

His offering was one silver platter, the weight of which was one hundred and thirty shekels, and one silver bowl of seventy shekels, according to the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mixed with oil as a grain offering;


Једна кадионица златна од десет сикала пуна када;

one gold pan of ten shekels, full of incense;

Tweet thisPost on Facebook

Једно теле, један ован, једно јагње од године за жртву паљеницу;

one young bull, one ram, and one male lamb in its first year, as a burnt offering;

Tweet thisPost on Facebook

Један јарац за гријех;

one kid of the goats as a sin offering;

Tweet thisPost on Facebook

А за жртву захвалну два вола, пет овнова, пет јараца, пет јагањаца од године. То би прилог Ахиреја сина Енанова.

and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Ahira the son of Enan.

Tweet thisPost on Facebook

То је прилог од кнезова Израиљевијех да се посвети олтар пошто би помазан: дванаест здјела сребрнијех, дванаест чаша сребрнијех, дванаест кадионица златнијех;

This was the dedication offering for the altar from the leaders of Israel, when it was anointed: twelve silver platters, twelve silver bowls, and twelve gold pans.


Свака здјела сребрна од сто и тридесет сикала, и свака чаша од седамдесет сикала; свега сребра у тијем судовима двије тисуће и четири стотине сикала, по сиклу светом;

Each silver platter weighed one hundred and thirty shekels and each bowl seventy shekels. All the silver of the vessels weighed two thousand four hundred shekels, according to the shekel of the sanctuary.

Tweet thisPost on Facebook

Дванаест кадионица златнијех пунијех када, свака кадионица од десет сикала, по сиклу светом; свега злата у кадионицама сто и двадесет сикала;

The twelve gold pans full of incense weighed ten shekels apiece, according to the shekel of the sanctuary; all the gold of the pans weighed one hundred and twenty shekels.


Свега стоке за жртву паљеницу дванаест телаца, дванаест овнова, дванаест јагањаца од године с даром својим, и јараца дванаест за гријех;

All the oxen for the burnt offering were twelve young bulls, the rams twelve, the male lambs in their first year twelve, with their grain offering, and the kids of the goats as a sin offering twelve.


А свега стоке за жртву захвалну двадесет и четири вола, шездесет овнова, шездесет јараца, шездесет јагањаца од године. То би прилог да се посвети олтар, пошто би помазан.

And all the oxen for the sacrifice of peace offerings were twenty-four bulls, the rams sixty, the male goats sixty, and the lambs in their first year sixty. This was the dedication offering for the altar after it was anointed.

Tweet thisPost on Facebook

И кад Мојсије улажаше у шатор од састанка да говори пред Богом, тада чујаше глас гдје му говори са заклопца што бјеше на ковчегу од свједочанства између два херувима; и говораше му.

Now when Moses went into the tabernacle of meeting to speak with Him, he heard the voice of One speaking to him from above the mercy seat that was on the ark of the Testimony, from between the two cherubim; thus He spoke to him.This goes to iframe