Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 36


Тада приступише старјешине из породице синова Галада сина Махира сина Манасијина од племена синова Јосифовијех, и рекоше пред Мојсијем и пред кнезовима, главарима од домова отачких међу синовима Израиљевијем,

Now the chief fathers of the families of the children of Gilead the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of the sons of Joseph, came near and spoke before Moses and before the leaders, the chief fathers of the children of Israel;


И говорише: господару нашему заповједи Господ да подијели ждријебом земљу у нашљедство синовима Израиљевијем; и господар наш има заповијест од Господа да да нашљедство Салпада брата нашега кћерима његовијем.

and they said: "The LORD commanded my lord Moses to give the land as an inheritance by lot to the children of Israel, and my lord was commanded by the LORD to give the inheritance of our brother Zelophehad to his daughters.


Ако се оне удаду за кога из другога племена синова Израиљевијех, онда ће се нашљедство њихово откупити од нашљедства отаца наших и додаће се нашљедству онога племена у које се удаду, и тако ће се дио наш окрњити.

"Now if they are married to any of the sons of the other tribes of the children of Israel, then their inheritance will be taken from the inheritance of our fathers, and it will be added to the inheritance of the tribe into which they marry; so it will be taken from the lot of our inheritance.

Tweet thisPost on Facebook

И кад буде опросна година синовима Израиљевијем, опет ће остати нашљедство њихово с нашљедством онога племена у које се буду удале, и тако ће од нашљедства племена отаца наших остати откинуто нашљедство њихово.

"And when the Jubilee of the children of Israel comes, then their inheritance will be added to the inheritance of the tribe into which they marry; so their inheritance will be taken away from the inheritance of the tribe of our fathers."


Тада заповједи Мојсије синовима Израиљевијем по заповијести Господњој говорећи: право говори племе синова Јосифовијех.

Then Moses commanded the children of Israel according to the word of the LORD, saying: "What the tribe of the sons of Joseph speaks is right.


Ово заповједи Господ за кћери Салпадове и рече: нека се удаду за кога им буде воља, али у породици племена својега нека се удаду,

"This is what the LORD commands concerning the daughters of Zelophehad, saying, 'Let them marry whom they think best, but they may marry only within the family of their father's tribe.'


Да се не би преносило нашљедство синова Израиљевијех од једнога племена на друго; јер ће синови Израиљеви држати сваки нашљедство племена отаца својих.

"So the inheritance of the children of Israel shall not change hands from tribe to tribe, for every one of the children of Israel shall keep the inheritance of the tribe of his fathers.


И свака кћи у племенима синова Израиљевијех којој допадне нашљедство, нека се удаје за кога из породице племена оца својега, да би синови Израиљеви држали сваки нашљедство отаца својих,

"And every daughter who possesses an inheritance in any tribe of the children of Israel shall be the wife of one of the family of her father's tribe, so that the children of Israel each may possess the inheritance of his fathers.


Да се не би преносило нашљедство од једнога племена на друго, него сваки из племена синова Израиљевијех да држи своје нашљедство.

"Thus no inheritance shall change hands from one tribe to another, but every tribe of the children of Israel shall keep its own inheritance."

Tweet thisPost on Facebook

Како заповједи Господ Мојсију, тако учинише кћери Салпадове.

Just as the LORD commanded Moses, so did the daughters of Zelophehad;

Tweet thisPost on Facebook

Јер Мала и Терса и Егла и Мелха и Нуја, кћери Салпадове, удадоше се за синове стричева својих,

for Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milcah, and Noah, the daughters of Zelophehad, were married to the sons of their father's brothers.


У породице синова Манасије сина Јосифова удадоше се, и оста нашљедство њихово у племену породице оца њихова.

They were married into the families of the children of Manasseh the son of Joseph, and their inheritance remained in the tribe of their father's family.

Tweet thisPost on Facebook

То су заповијести и закони, које заповједи Господ преко Мојсија синовима Израиљевијем у пољу Моавском на Јордану према Јерихону.

These are the commandments and the judgments which the LORD commanded the children of Israel by the hand of Moses in the plains of Moab by the Jordan, across from Jericho.This goes to iframe