Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 35


Још рече Господ Мојсију у пољу Моавском на Јордану према Јерихону говорећи:

And the LORD spoke to Moses in the plains of Moab by the Jordan across from Jericho, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Заповједи синовима Израиљевијем нека даду од нашљедства својега Левитима градове, гдје ће живјети; и подграђа око градова подајте им,

"Command the children of Israel that they give the Levites cities to dwell in from the inheritance of their possession, and you shall also give the Levites common-land around the cities.


Да у градовима живе, а у подграђима њиховијем да им стоји стока и имање њихово и све животиње њихове.

"They shall have the cities to dwell in; and their common-land shall be for their cattle, for their herds, and for all their animals.

Tweet thisPost on Facebook

А подграђа која дате Левитима нека буду на тисућу лаката далеко од зидова градских унаоколо.

"The common-land of the cities which you shall give the Levites shall extend from the wall of the city outward a thousand cubits all around.

Tweet thisPost on Facebook

Зато измјерите иза свакога града на исток двије тисуће лаката, и на југ двије тисуће лаката, и на запад двије тисуће лаката, и на сјевер двије тисуће лаката, тако да град буде у сриједи. Толика нека буду подграђа њихова.

"And you shall measure outside the city on the east side two thousand cubits, on the south side two thousand cubits, on the west side two thousand cubits, and on the north side two thousand cubits. The city shall be in the middle. This shall belong to them as common- land for the cities.

Tweet thisPost on Facebook

А од градова које дате Левитима одвојте шест градова за уточиште, да онамо утече ко би кога убио; и осим њих подајте им четрдесет и два града.

"Now among the cities which you will give to the Levites you shall appoint six cities of refuge, to which a manslayer may flee. And to these you shall add forty-two cities.


Свега градова, које ћете дати Левитима да буде четрдесет и осам градова, сваки са својим подграђем.

"So all the cities you will give to the Levites shall be forty-eight; these you shall give with their common-land.


А тијех градова што ћете дати од нашљедства синова Израиљевијех, од онијех који имају више подајте више, а од онијех који имају мање подајте мање; сваки према нашљедству које ће имати нека да од својих градова Левитима.

"And the cities which you will give shall be from the possession of the children of Israel; from the larger tribe you shall give many, from the smaller you shall give few; each shall give some of its cities to the Levites, in proportion to the inheritance that each inherits."


Још рече Господ Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Реци синовима Израиљевијем и кажи им: кад пријеђете преко Јордана у земљу Хананску,

"Speak to the children of Israel, and say to them: 'When you cross the Jordan into the land of Canaan,


Од градова који вам допадну одвојте градове за уточиште да у њих утече крвник који убије кога нехотице.

'then you shall appoint cities to be cities of refuge for you, that the manslayer who kills any person accidentally may flee there.


И ти ће вам градови бити уточишта од осветника, да не погине крвник докле не стане на суд пред збор.

'They shall be cities of refuge for you from the avenger, that the manslayer may not die until he stands before the congregation in judgment.


И тако од тијех градова које дате шест градова биће вам уточишта.

'And of the cities which you give, you shall have six cities of refuge.

Tweet thisPost on Facebook

Три така града подајте с ову страну Јордана, а три града подајте у земљи Хананској, ти градови нека буду уточишта.

'You shall appoint three cities on this side of the Jordan, and three cities you shall appoint in the land of Canaan, which will be cities of refuge.


Синовима Израиљевијем и дошљаку и странцу, који се бави међу њима, нека тијех шест градова буду уточишта, да утече у њих ко год убије кога нехотице.

'These six cities shall be for refuge for the children of Israel, for the stranger, and for the sojourner among them, that anyone who kills a person accidentally may flee there.


Али ако гвожђем удари кога, те онај умре, крвник је, нека се погуби таки крвник.

'But if he strikes him with an iron implement, so that he dies, he is a murderer; the murderer shall surely be put to death.


И ако каменом из руке, од којега може човјек погинути, удари кога, те онај умре, крвник је, нека се погуби таки крвник.

'And if he strikes him with a stone in the hand, by which one could die, and he does die, he is a murderer; the murderer shall surely be put to death.

Tweet thisPost on Facebook

Или ако дрветом из руке, од којега може човјек погинути, удари кога, те онај умре, крвник је, нека се погуби таки крвник.

'Or if he strikes him with a wooden hand weapon, by which one could die, and he does die, he is a murderer; the murderer shall surely be put to death.

Tweet thisPost on Facebook

Осветник нека погуби крвника; кад га удеси, нека га погуби.

'The avenger of blood himself shall put the murderer to death; when he meets him, he shall put him to death.

Tweet thisPost on Facebook

Ако га из мржње тури, или се баци чим на њ навалице, те онај умре,

'If he pushes him out of hatred or, while lying in wait, hurls something at him so that he dies,


Или ако га из непријатељства удари руком, те онај умре, нека се погуби таки убојица, крвник је; осветник нека погуби тога крвника кад га удеси.

'or in enmity he strikes him with his hand so that he dies, the one who struck him shall surely be put to death, for he is a murderer; the avenger of blood shall put the murderer to death when he meets him.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли га нехотице тури без непријатељства, или се баци на њ чим нехотице,

'But if he pushes him suddenly without enmity, or throws anything at him without lying in wait,

Tweet thisPost on Facebook

Или каменом од којега може човјек погинути, ако се баци на њ нехотице, те онај умре, а није му непријатељ, нити му тражи зла,

'or uses a stone, by which a man could die, throwing it at him without seeing him, so that he dies, while he was not his enemy or seeking his harm,

Tweet thisPost on Facebook

Тада да суди збор између убојице и осветника по овом закону.

'then the congregation shall judge between the manslayer and the avenger of blood according to these judgments.


И збор нека избави крвника из руке осветникове и врати га у уточиште његово, куда је утекао, и ондје нека остане докле не умре поглавар свештенички, који је помазан светим уљем.

'So the congregation shall deliver the manslayer from the hand of the avenger of blood, and the congregation shall return him to the city of refuge where he had fled, and he shall remain there until the death of the high priest who was anointed with the holy oil.


Ако крвник како год изиде преко међе својега уточишта, у које је утекао,

'But if the manslayer at any time goes outside the limits of the city of refuge where he fled,


И нађе га осветник преко међе уточишта његова, ако крвника убије осветник, неће бити крив за крв.

'and the avenger of blood finds him outside the limits of his city of refuge, and the avenger of blood kills the manslayer, he shall not be guilty of blood,


Јер у уточишту својем ваља да стоји докле не умре поглавар свештенички; па кад умре поглавар свештенички, онда треба да се врати крвник у земљу нашљедства својега.

'because he should have remained in his city of refuge until the death of the high priest. But after the death of the high priest the manslayer may return to the land of his possession.

Tweet thisPost on Facebook

Ово да вам је уредба за суђење од кољена до кољена по свијем становима вашим.

'Now these things shall be a statute of judgment to you throughout your generations in all your dwellings.


Ко би хтио погубити човјека, по свједоцима нека погуби крвника; али један свједок не може свједочити да се ко погуби.

'Whoever kills a person, the murderer shall be put to death on the testimony of witnesses; but one witness is not sufficient testimony against a person for the death penalty.


Не узимајте откупа за крвника, који заслужи смрт, него нека се погуби.

'Moreover you shall take no ransom for the life of a murderer who is guilty of death, but he shall surely be put to death.


Ни од онога не узимајте откупа који утече у уточиште, да би се вратио да живи у својој земљи прије него умре свештеник;

'And you shall take no ransom for him who has fled to his city of refuge, that he may return to dwell in the land before the death of the priest.


Да не бисте скврнили земљу у којој сте, јер крв она скврни земљу, а земља се не може очистити од крви која се пролије на њој друкчије него крвљу онога који је пролије.

'So you shall not pollute the land where you are; for blood defiles the land, and no atonement can be made for the land, for the blood that is shed on it, except by the blood of him who shed it.


Зато не скврните земље у којој наставате и у којој ја наставам, јер ја Господ наставам усред синова Израиљевијех.

'Therefore do not defile the land which you inhabit, in the midst of which I dwell; for I the LORD dwell among the children of Israel.' "This goes to iframe