Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 34


Још рече Господ Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Заповједи синовима Израиљевијем и реци им: кад дођете у земљу Хананску, та ће вам земља припасти у нашљедство, земља Хананска с међама својим.

"Command the children of Israel, and say to them: 'When you come into the land of Canaan, this is the land that shall fall to you as an inheritance--the land of Canaan to its boundaries.


Јужни крај да вам је од пустиње Сина, уз међу Едомску, и да вам је јужна међа од бријега сланога мора на исток;

'Your southern border shall be from the Wilderness of Zin along the border of Edom; then your southern border shall extend eastward to the end of the Salt Sea;


И та међа нека се савије од југа к Акравиму и иде до Сина, и нека се пружи од југа преко Кадис-Варне, а отуда нека изиде на село Адар и иде до Аселмона;

'your border shall turn from the southern side of the Ascent of Akrabbim, continue to Zin, and be on the south of Kadesh Barnea; then it shall go on to Hazar Addar, and continue to Azmon;


Потом нека се савије та међа од Аселмона до потока Мисирскога и иде до мора.

'the border shall turn from Azmon to the Brook of Egypt, and it shall end at the Sea.


А западна међа да вам буде велико море; то да вам је западна међа.

'As for the western border, you shall have the Great Sea for a border; this shall be your western border.

Tweet thisPost on Facebook

А сјеверна међа ово да вам буде: од великога мора повуците себи међу до горе Ора;

'And this shall be your northern border: From the Great Sea you shall mark out your border line to Mount Hor;


А од горе Ора повуците себи међу како се иде у Емат, и та међа нека иде на Седад;

'from Mount Hor you shall mark out your border to the entrance of Hamath; then the direction of the border shall be toward Zedad;


И нека иде та међа до Зефрона, и крај нека јој буде код села Енана; то да вам буде сјеверна међа.

'the border shall proceed to Ziphron, and it shall end at Hazar Enan. This shall be your northern border.


А с истока повуците себи међу од села Енана до Сефама;

'You shall mark out your eastern border from Hazar Enan to Shepham;

Tweet thisPost on Facebook

А од Сефама нека иде та међа к Ривли, с истока Аину, и нека иде даље та међа докле дође до мора Хинерота к истоку;

'the border shall go down from Shepham to Riblah on the east side of Ain; the border shall go down and reach to the eastern side of the Sea of Chinnereth;


И нека се спусти та међа ка Јордану, и нека изађе на слано море. Та ће земља бити ваша с међама својим унаоколо.

'the border shall go down along the Jordan, and it shall end at the Salt Sea. This shall be your land with its surrounding boundaries.' "

Tweet thisPost on Facebook

И каза Мојсије синовима Израиљевијем говорећи: то је земља коју ћете добити у нашљедство ждријебом, за коју је заповједио Господ да је добије девет племена и по.

Then Moses commanded the children of Israel, saying: "This is the land which you shall inherit by lot, which the LORD has commanded to give to the nine tribes and to the half-tribe.


Јер племе синова Рувимовијех по породицама отаца својих, и племе синова Гадовијех по породицама отаца својих, и половина племена Манасијина примише своје нашљедство.

"For the tribe of the children of Reuben according to the house of their fathers, and the tribe of the children of Gad according to the house of their fathers, have received their inheritance; and the half- tribe of Manasseh has received its inheritance.


Ова два племена и по примише нашљедство своје с ову страну Јордана према Јерихону с источне стране.

"The two tribes and the half-tribe have received their inheritance on this side of the Jordan, across from Jericho eastward, toward the sunrise."

Tweet thisPost on Facebook

Опет рече Господ Мојсију говорећи:

And the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Ово су имена људи који ће вам раздијелити у нашљедство земљу: Елеазар свештеник и Исус син Навин.

"These are the names of the men who shall divide the land among you as an inheritance: Eleazar the priest and Joshua the son of Nun.


И по једнога кнеза из свакога племена узмите да дијели земљу.

"And you shall take one leader of every tribe to divide the land for the inheritance.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су имена тијех људи: од племена Јудина Халев син Јефонијин,

"These are the names of the men: from the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh;


Од племена синова Симеуновијех Самуило син Емијудов,

"from the tribe of the children of Simeon, Shemuel the son of Ammihud;


Од племена Венијаминова Елдад син Хаслонов,

"from the tribe of Benjamin, Elidad the son of Chislon;


Од племена синова Дановијех кнез Вокор син Јеклинов,

"a leader from the tribe of the children of Dan, Bukki the son of Jogli;

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Јосифовијех: од племена синова Манасијиних кнез Анило син Суфидов,

"from the sons of Joseph: a leader from the tribe of the children of Manasseh, Hanniel the son of Ephod,


Од племена синова Јефремовијех, кнез Камуило син Сафтанов,

"and a leader from the tribe of the children of Ephraim, Kemuel the son of Shiphtan;

Tweet thisPost on Facebook

Од племена синова Завулоновијех кнез Елисафан син Харнахов,

"a leader from the tribe of the children of Zebulun, Elizaphan the son of Parnach;

Tweet thisPost on Facebook

Од племена синова Исахаровијех кнез Фалтило син Озаинов,

"a leader from the tribe of the children of Issachar, Paltiel the son of Azzan;

Tweet thisPost on Facebook

Од племена синова Асировијех кнез Ахиор син Селемијин,

"a leader from the tribe of the children of Asher, Ahihud the son of Shelomi;

Tweet thisPost on Facebook

И од племена Нефталимова кнез Фадаило син Амијудов.

"and a leader from the tribe of the children of Naphtali, Pedahel the son of Ammihud."

Tweet thisPost on Facebook

Овима заповједи Господ да раздијеле нашљедство синовима Израиљевијем у земљи Хананској.

These are the ones the LORD commanded to divide the inheritance among the children of Israel in the land of Canaan.This goes to iframe