Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 30


И каза Мојсије синовима Израиљевијем све што заповједи Господ.

So Moses told the children of Israel everything, just as the LORD commanded Moses.


И рече Мојсије кнезовима од племена синова Израиљевијех говорећи: ово је заповједио Господ.

Then Moses spoke to the heads of the tribes concerning the children of Israel, saying, "This is the thing which the LORD has commanded:


Кад који човјек учини завјет Господу, или се закуне везавши се душом својом, нека не погази ријечи своје, него нека учини све што изађе из уста његовијех.

"If a man vows a vow to the LORD, or swears an oath to bind himself by some agreement, he shall not break his word; he shall do according to all that proceeds out of his mouth.


А кад жена учини завјет Господу или се веже у младости својој, докле је у кући оца својега,

"Or if a woman vows a vow to the LORD, and binds herself by some agreement while in her father's house in her youth,

Tweet thisPost on Facebook

И чује отац њезин за завјет њезин или како се везала душом својом, па јој отац не рече ништа, онда да су тврди сви завјети њезини, и све чим је везала душу своју да је тврдо.

"and her father hears her vow and the agreement by which she has bound herself, and her father holds his peace, then all her vows shall stand, and every agreement with which she has bound herself shall stand.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли отац њезин порече то онај дан кад чује, завјети њезини и чим је год везала душу своју, ништа да није тврдо; и Господ ће јој опростити, јер отац њезин порече.

"But if her father overrules her on the day that he hears, then none of her vows nor her agreements by which she has bound herself shall stand; and the LORD will forgive her, because her father overruled her.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли се уда па има на себи завјет или изрече што на уста своја чим би се везала,

"But if indeed she takes a husband, while bound by her vows or by a rash utterance from her lips by which she bound herself,

Tweet thisPost on Facebook

А муж њезин чувши не рече јој ништа онај дан кад чује, онда да су тврди завјети њезини, и тврдо да је све чим је везала душу своју.

"and her husband hears it, and makes no response to her on the day that he hears, then her vows shall stand, and her agreements by which she bound herself shall stand.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли муж њезин кад чује онај дан порече, укида се завјет који је био на њој или што је изрекла на уста своја те се везала; и Господ ће јој опростити.

"But if her husband overrules her on the day that he hears it, he shall make void her vow which she vowed and what she uttered with her lips, by which she bound herself, and the LORD will forgive her.


А завјет који учини удовица или пуштеница, и све чим веже душу своју, да јој је тврдо.

"But any vow of a widow or a divorced woman, by which she has bound herself, shall stand against her.


Али ако буде у кући мужа својега учинила завјет и за што везала душу своју заклетвом,

"If she vowed in her husband's house, or bound herself by an agreement with an oath,

Tweet thisPost on Facebook

И муж њезин чувши оћути и не порече, тада да су тврди сви завјети њезини, и да је тврдо све за што је везала душу своју.

"and her husband heard it, and made no response to her and did not overrule her, then all her vows shall stand, and every agreement by which she bound herself shall stand.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли то порече муж њезин онај дан кад чује, сваки завјет који би изашао из уста њезинијех и све чим би везала душу своју да није тврдо; муж је њезин порекао, и Господ ће јој опростити.

"But if her husband truly made them void on the day he heard them, then whatever proceeded from her lips concerning her vows or concerning the agreement binding her, it shall not stand; her husband has made them void, and the LORD will forgive her.

Tweet thisPost on Facebook

Сваки завјет и све за што би се везала заклетвом да мучи душу своју, муж њезин потврђује и укида.

"Every vow and every binding oath to afflict her soul, her husband may confirm it, or her husband may make it void.

Tweet thisPost on Facebook

Ако би муж њезин од дана до дана ћутао, онда потврђује све завјете њезине и све за што би се везала; потврђује, јер јој не порече у онај дан кад чу.

"But if her husband makes no response whatever to her from day to day, then he confirms all her vows or all the agreements that bind her; he confirms them, because he made no response to her on the day that he heard them.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли порече пошто чује, сам ће носити гријех њезин.

"But if he does make them void after he has heard them, then he shall bear her guilt."

Tweet thisPost on Facebook

Ово су наредбе, које заповједи Господ Мојсију за мужа и жену, за оца и кћер у младости њезиној, докле је у кући оца својега.

These are the statutes which the LORD commanded Moses, between a man and his wife, and between a father and his daughter in her youth in her father's house.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe