Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 3


А ово је племе Ароново и Мојсијево, кад Господ говори с Мојсијем на гори Синајској.

Now these are the records of Aaron and Moses when the LORD spoke with Moses on Mount Sinai.

Tweet thisPost on Facebook

И ово су имена синова Ароновијех: првенац Надав, па Авијуд и Елеазар и Итамар.

And these are the names of the sons of Aaron: Nadab, the firstborn, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.


То су имена синова Ароновијех, свештеника, који бише помазани и посвећени да врше службу свештеничку.

These are the names of the sons of Aaron, the anointed priests, whom he consecrated to minister as priests.


Али погибе Надав и Авијуд пред Господом, кад принесоше огањ туђ пред Господом у пустињи Синајској; и не имаше дјеце; зато Елеазар и Итамар отправљаху службу свештеничку за живота Арона оца својега.

Nadab and Abihu had died before the LORD when they offered profane fire before the LORD in the Wilderness of Sinai; and they had no children. So Eleazar and Ithamar ministered as priests under the oversight of Aaron their father.


А Господ рече Мојсију говорећи:

And the LORD spoke to Moses, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Кажи нека приступи племе Левијево, и постави га пред Ароном свештеником да му служе,

"Bring the tribe of Levi near, and present them before Aaron the priest, that they may serve him.


И да раде за њ и за сав збор пред шатором од састанка служећи шатору,

"And they shall attend to his needs and the needs of the whole congregation before the tabernacle of meeting, to do the work of the tabernacle.


И да чувају све посуђе у шатору од састанка, и да страже за синове Израиљеве служећи шатору.

"Also they shall attend to all the furnishings of the tabernacle of meeting, and to the needs of the children of Israel, to do the work of the tabernacle.


Па ћеш дати Левите Арону и синовима његовијем; они су даровани њему између синова Израиљевијех.

"And you shall give the Levites to Aaron and his sons; they are given entirely to him from among the children of Israel.


А Арона и синове његове постави да врше свештеничку службу своју; ако ли би ко други приступио, да се погуби.

"So you shall appoint Aaron and his sons, and they shall attend to their priesthood; but the outsider who comes near shall be put to death."


Још рече Господ Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Ево узех Левите између синова Израиљевијех за све првенце што отворају материцу међу синовима Израиљевијем; зато ће моји бити Левити.

"Now behold, I Myself have taken the Levites from among the children of Israel instead of every firstborn who opens the womb among the children of Israel. Therefore the Levites shall be Mine,


Јер је мој сваки првенац; од онога дана када побих све првенце у земљи Мисирској, посветих себи свакога првенца у Израиљу од човјека до живинчета; моји ће бити; ја сам Господ.

"because all the firstborn are Mine. On the day that I struck all the firstborn in the land of Egypt, I sanctified to Myself all the firstborn in Israel, both man and beast. They shall be Mine: I am the LORD."


Још рече Господ Мојсију у пустињи Синајској говорећи:

Then the LORD spoke to Moses in the Wilderness of Sinai, saying:


Изброј синове Левијеве по домовима отаца њиховијех, по породицама њиховијем, све мушкиње од мјесеца дана и више изброј.

"Number the children of Levi by their fathers' houses, by their families; you shall number every male from a month old and above."


И Мојсије их изброји по заповијести Господњој, како му би заповјеђено.

So Moses numbered them according to the word of the LORD, as he was commanded.


И бјеху синови Левијеви по имену ови: Гирсон и Кат и Мерарије.

These were the sons of Levi by their names: Gershon, Kohath, and Merari.


А ово су имена синова Гирсоновијех по породицама њиховијем: Ловеније и Семеј.

And these are the names of the sons of Gershon by their families: Libni and Shimei.


А синови Катови по породицама својим: Амрам и Исар, Хеврон и Озило.

And the sons of Kohath by their families: Amram, Izehar, Hebron, and Uzziel.


А синови Мераријеви по породицама својим: Малије и Мусије. То су породице Левитске по домовима отаца својих.

And the sons of Merari by their families: Mahli and Mushi. These are the families of the Levites by their fathers' houses.

Tweet thisPost on Facebook

Од Гирсона породица Ловенијева и породица Семејева. То су породице Гирсонове.

From Gershon came the family of the Libnites and the family of the Shimites; these were the families of the Gershonites.

Tweet thisPost on Facebook

А избројених међу њима, кад се изброји све мушкиње од мјесеца дана и више, бјеше их избројенијех свега седам тисућа и пет стотина.

Those who were numbered, according to the number of all the males from a month old and above--of those who were numbered there were seven thousand five hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Породице Гирсонове стајаху у око иза шатора са запада.

The families of the Gershonites were to camp behind the tabernacle westward.


А старјешина од дома отачкога у породицама Гирсоновим бјеше Елисаф син Даилов.

And the leader of the fathers' house of the Gershonites was Eliasaph the son of Lael.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Гирсонови чуваху у шатору од састанка шатор и наслон, покривач његов и завјес на вратима шатора од састанка,

The duties of the children of Gershon in the tabernacle of meeting included the tabernacle, the tent with its covering, the screen for the door of the tabernacle of meeting,


И завјесе од тријема и завјес на вратима од тријема што је око шатора и око олтара, и ужа његова за сваку потребу његову.

the screen for the door of the court, the hangings of the court which are around the tabernacle and the altar, and their cords, according to all the work relating to them.


А од Ката бјеше породица Амрамова и породица Исарова и породица Хевронова и породица Озилова. То су породице Катове.

From Kohath came the family of the Amramites, the family of the Izharites, the family of the Hebronites, and the family of the Uzzielites; these were the families of the Kohathites.


Свега мушкиња од мјесеца дана и више бјеше на број осам тисућа и шест стотина, који служаху око светиње.

According to the number of all the males, from a month old and above, there were eight thousand six hundred keeping charge of the sanctuary.

Tweet thisPost on Facebook

Породице синова Катовијех стајаху у око поред шатора с југа.

The families of the children of Kohath were to camp on the south side of the tabernacle.


А старјешина од дома отачкога у породицама Катовијем бјеше Елисафан син Озилов.

And the leader of the fathers' house of the families of the Kohathites was Elizaphan the son of Uzziel.

Tweet thisPost on Facebook

А они чуваху ковчег и сто и свијетњак и олтар и посуђе у светињи којим служе, и завјес, и све што припада к њему.

Their duty included the ark, the table, the lampstand, the altars, the utensils of the sanctuary with which they ministered, the screen, and all the work relating to them.


А старјешина над старјешинама Левитским бјеше Елеазар син Арона свештеника, постављен над онима који чувају светињу.

And Eleazar the son of Aaron the priest was to be chief over the leaders of the Levites, with oversight of those who kept charge of the sanctuary.


А од Мерарија бјеше породица Малијева и породица Мусијева. То су породице Мераријеве.

From Merari came the family of the Mahlites and the family of the Mushites; these were the families of Merari.

Tweet thisPost on Facebook

И бјеше их избројенијех, кад се изброји све мушкиње од мјесеца дана и више, шест тисућа и двјеста.

And those who were numbered, according to the number of all the males from a month old and above, were six thousand two hundred.

Tweet thisPost on Facebook

А старјешина од дома отачкога у породицама Мераријевим бјеше Сурило син Авихејев; они стајаху у око поред шатора са сјевера.

The leader of the fathers' house of the families of Merari was Zuriel the son of Abihail. These were to camp on the north side of the tabernacle.


И синови Мераријеви чуваху даске од шатора и пријеворнице његове и ступце његове и стопице његове и све справе његове и све што к њему припада,

And the appointed duty of the children of Merari included the boards of the tabernacle, its bars, its pillars, its sockets, its utensils, all the work relating to them,

Tweet thisPost on Facebook

И ступце од тријема унаоколо и стопице њихове и коље и ужа њихова.

and the pillars of the court all around, with their sockets, their pegs, and their cords.

Tweet thisPost on Facebook

А пред шатором од састанка с истока стајаху у око Мојсије и Арон и синови његови чувајући светињу за синове Израиљеве; а да ко други приступи, погинуо би.

Moreover those who were to camp before the tabernacle on the east, before the tabernacle of meeting, were Moses, Aaron, and his sons, keeping charge of the sanctuary, to meet the needs of the children of Israel; but the outsider who came near was to be put to death.


А свега Левита кад их изброји Мојсије и Арон по заповијести Господњој по породицама њиховијем, свега мушкиња од мјесец дана и више, бјеше двадесет и двије тисуће.

All who were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron numbered at the commandment of the LORD, by their families, all the males from a month old and above, were twenty-two thousand.


И Господ рече Мојсију: изброј све првенце мушке међу синовима Израиљевим од мјесеца дана и више, и сабери број имена њиховијех.

Then the LORD said to Moses: "Number all the firstborn males of the children of Israel from a month old and above, and take the number of their names.


И узми Левите за мене (ја сам Господ) мјесто свијех првенаца међу синовима Израиљевим, и стоку Левитску мјесто свијех првенаца од стоке синова Израиљевих.

"And you shall take the Levites for Me--I am the LORD--instead of all the firstborn among the children of Israel, and the livestock of the Levites instead of all the firstborn among the livestock of the children of Israel."


И изброји Мојсије како му заповједи Господ, све првенце међу синовима Израиљевијем;

So Moses numbered all the firstborn among the children of Israel, as the LORD commanded him.

Tweet thisPost on Facebook

И свега првенаца мушких, кад се избројише по именима од једнога мјесеца и више, бјеше избројенијех двадесет и двије тисуће и двјеста и седамдесет и три.

And all the firstborn males, according to the number of names from a month old and above, of those who were numbered of them, were twenty-two thousand two hundred and seventy-three.

Tweet thisPost on Facebook

И Господ рече Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Узми Левите мјесто свијех првенаца међу синовима Израиљевим и стоку Левитску мјесто стоке њихове, да буду моји Левити; ја сам Господ.

"Take the Levites instead of all the firstborn among the children of Israel, and the livestock of the Levites instead of their livestock. The Levites shall be Mine: I am the LORD.


А да се откупе они двјеста и седамдесет и три, што има првенаца међу синовима Израиљевијем више него Левита,

"And for the redemption of the two hundred and seventy-three of the firstborn of the children of Israel, who are more than the number of the Levites,


Узми по пет сикала од главе; узми по светом сиклу (а у тај сикал иде двадесет гера).

"you shall take five shekels for each one individually; you shall take them in the currency of the shekel of the sanctuary, the shekel of twenty gerahs.


И подај те новце Арону и синовима његовијем, откуп за оне који прелазе број њихов.

"And you shall give the money, with which the excess number of them is redeemed, to Aaron and his sons."

Tweet thisPost on Facebook

И узе Мојсије откуп од онијех који осташе преко онијех који бише промијењени за Левите.

So Moses took the redemption money from those who were over and above those who were redeemed by the Levites.


И узе новце од првенаца синова Израиљевијех, тисућу и триста и шездесет и пет сикала, по светом сиклу.

From the firstborn of the children of Israel he took the money, one thousand three hundred and sixty-five shekels, according to the shekel of the sanctuary.


И даде Мојсије тај откуп Арону и синовима његовијем по заповијести Господњој, као што заповједи Господ Мојсију.

And Moses gave their redemption money to Aaron and his sons, according to the word of the LORD, as the LORD commanded Moses.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe