Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 26


А послије те погибије рече Господ Мојсију и Елеазару сину Аронову свештенику говорећи:

And it came to pass, after the plague, that the LORD spoke to Moses and Eleazar the son of Aaron the priest, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Избројте сав збор синова Израиљевијех од двадесет година и више по домовима отаца њиховијех, све који могу ићи на војску у Израиљу.

"Take a census of all the congregation of the children of Israel from twenty years old and above, by their fathers' houses, all who are able to go to war in Israel."


И рече им Мојсије и Елеазар свештеник у пољу Моавском на Јордану према Јерихону говорећи:

So Moses and Eleazar the priest spoke with them in the plains of Moab by the Jordan, across from Jericho, saying:


Да се изброје од двадесет година и више, како заповједи Господ Мојсију и синовима Израиљевијем, који изађоше из земље Мисирске.

"Take a census of the people from twenty years old and above, just as the LORD commanded Moses and the children of Israel who came out of the land of Egypt."

Tweet thisPost on Facebook

Рувим бјеше првенац Израиљев; а синови Рувимови: од Еноха породица Енохова; од Фалуја породица Фалујева;

Reuben was the firstborn of Israel. The children of Reuben were: of Hanoch, the family of the Hanochites; of Pallu, the family of the Palluites;


Од Асрона породица Асронова, од Хармије породица Хармијина.

of Hezron, the family of the Hezronites; of Carmi, the family of the Carmites.

Tweet thisPost on Facebook

То су породице Рувимове; а избројенијех бјеше међу њима четрдесет и три тисуће и седам стотина и тридесет.

These are the families of the Reubenites: those who were numbered of them were forty-three thousand seven hundred and thirty.

Tweet thisPost on Facebook

Син Фалујев бјеше Елијав.

And the son of Pallu was Eliab.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Елијавови: Намуило и Датан и Авирон. Овај Датан и овај Авирон, који бијаху од онијех што се сазиваху на збор, усташе на Мојсија и Арона у буни Корејевој, кад бјеше буна на Господа;

The sons of Eliab were Nemuel, Dathan, and Abiram. These are the Dathan and Abiram, representatives of the congregation, who contended against Moses and Aaron in the company of Korah, when they contended against the LORD;


И земља отворивши уста своја прождрије њих и Кореја, и изгибе та гомила, и спали их огањ двјеста и педесет људи, који посташе углед.

and the earth opened its mouth and swallowed them up together with Korah when that company died, when the fire devoured two hundred and fifty men; and they became a sign.


А синови Корејеви не погибоше.

Nevertheless the children of Korah did not die.


Синови Симеунови по породицама својим: од Намуила породица Намуилова; од Јамина породица Јаминова; од Јахина породица Јахинова;

The sons of Simeon according to their families were: of Nemuel, the family of the Nemuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;


Од Заре породица Зарина, од Саула породица Саулова.

of Zerah, the family of the Zarhites; of Shaul, the family of the Shaulites.


То су породице Симеунове; од њих бјеше двадесет и двије тисуће и двије стотине.

These are the families of the Simeonites: twenty-two thousand two hundred.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Гадови по породицама својим: од Сифона породица Сифонова; од Агија породица Агијева; од Сунија и породица Сунијева;

The sons of Gad according to their families were: of Zephon, the family of the Zephonites; of Haggi, the family of the Haggites; of Shuni, the family of the Shunites;


Од Азена породица Азенова; од Ирија породица Иријева;

of Ozni, the family of the Oznites; of Eri, the family of the Erites;

Tweet thisPost on Facebook

Од Арода породица Ародова; од Арилија породица Арилијева.

of Arod, the family of the Arodites; of Areli, the family of the Arelites.


То су породице синова Гадовијех, а међу њима бјеше избројенијех четрдесет тисућа и пет стотина.

These are the families of the sons of Gad according to those who were numbered of them: forty thousand five hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Јудини: Ир и Авнан; али умријеше Ир и Авнан у земљи Хананској.

The sons of Judah were Er and Onan; and Er and Onan died in the land of Canaan.


Бијаху пак синови Јудини по породицама својим: од Силома породица Силомова; од Фареса породица Фаресова; од Заре породица Зарина.

And the sons of Judah according to their families were: of Shelah, the family of the Shelanites; of Perez, the family of the Parzites; of Zerah, the family of the Zarhites.


А синови Фаресови бјеху: од Асрона породица Асронова; од Јамуила породица Јамуилова.

And the sons of Perez were: of Hezron, the family of the Hezronites; of Hamul, the family of the Hamulites.

Tweet thisPost on Facebook

То су породице Јудине, а међу њима бјеше избројенијех седамдесет и шест тисућа и пет стотина.

These are the families of Judah according to those who were numbered of them: seventy-six thousand five hundred.

Tweet thisPost on Facebook

А синови Исахарови по породицама својим: од Толе породица Толина; од Фуве породица Фувина;

The sons of Issachar according to their families were: of Tola, the family of the Tolaites; of Puah, the family of the Punites;


Од Јасува породица Јасувова; од Амрама породица Амрамова.

of Jashub, the family of the Jashubites; of Shimron, the family of the Shimronites.

Tweet thisPost on Facebook

То су породице Исахарове; а међу њима бјеше избројенијех шездесет и четири тисуће и три стотине.

These are the families of Issachar according to those who were numbered of them: sixty-four thousand three hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Завулонови по породицама својим: од Сареда породица Саредова; од Алона породица Алонова; од Алила породица Алилова.

The sons of Zebulun according to their families were: of Sered, the family of the Sardites; of Elon, the family of the Elonites; of Jahleel, the family of the Jahleelites.


То су породице Завулонове, а међу њима бјеше избројенијех шездесет тисућа и пет стотина.

These are the families of the Zebulunites according to those who were numbered of them: sixty thousand five hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Јосифови по породицама својим: Манасија и Јефрем;

The sons of Joseph according to their families, by Manasseh and Ephraim, were:


Синови Манасијини: од Махира породица Махирова; а Махир роди Галада, од којега је породица Галадова.

The sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites; and Machir begot Gilead; of Gilead, the family of the Gileadites.


Ово су синови Галадови: од Ахијезера породица Ахијезерова; од Хелека породица Хелекова;

These are the sons of Gilead: of Jeezer, the family of the Jeezerites; of Helek, the family of the Helekites;


Од Есрила породица Есрилова; од Сихема породица Сихемова;

of Asriel, the family of the Asrielites; of Shechem, the family of the Shechemites;

Tweet thisPost on Facebook

Од Симаера породица Симаерова; од Офера породица Оферова;

of Shemida, the family of the Shemidaites; of Hepher, the family of the Hepherites.

Tweet thisPost on Facebook

А Салпад син Оферов немаше синова него кћери, којима су имена Мала и Нуја и Егла и Мелха и Терса.

Now Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters; and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.


То су породице Манасијине, а од њих бјеше избројенијех педесет и двије тисуће и седам стотина.

These are the families of Manasseh; and those who were numbered of them were fifty-two thousand seven hundred.


Синови пак Јефремови по породицама својим: од Сутала породица Суталова; од Вехера породица Вехерова; од Тахана породица Таханова.

These are the sons of Ephraim according to their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites; of Becher, the family of the Bachrites; of Tahan, the family of the Tahanites.


А ово су синови Суталови: од Ерана породица Еранова.

And these are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.

Tweet thisPost on Facebook

То су породице синова Јефремовијех; а међу њима бјеше избројенијех тридесет и двије тисуће и пет стотина. То су синови Јосифови по породицама својим.

These are the families of the sons of Ephraim according to those who were numbered of them: thirty-two thousand five hundred. These are the sons of Joseph according to their families.


А синови Венијаминови по породицама својим: од Веле породица Велина; од Асвила породица Асвилова; од Ахирама породица Ахирамова;

The sons of Benjamin according to their families were: of Bela, the family of the Belaites; of Ashbel, the family of the Ashbelites; of Ahiram, the family of the Ahiramites;


Од Суфама породица Суфамова; од Уфама породица Уфамова.

of Shupham, the family of the Shuphamites; of Hupham, the family of the Huphamites.


А Велини синови бјеху: Адер и Наман; од Адера породица Адерова; од Намана породица Наманова.

And the sons of Bela were Ard and Naaman: of Ard, the family of the Ardites; of Naaman, the family of the Naamites.


То су синови Венијаминови по породицама својим, а међу њима бјеше избројенијех четрдесет и пет тисућа и шест стотина.

These are the sons of Benjamin according to their families; and those who were numbered of them were forty-five thousand six hundred.

Tweet thisPost on Facebook

А ово су синови Данови по породицама својим: од Самеја породица Самејева; то је род Данов по породицама својим.

These are the sons of Dan according to their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These are the families of Dan according to their families.


У свијем породицама Самејевијем бјеше избројенијех шездесет и четири тисуће и четири стотине.

All the families of the Shuhamites, according to those who were numbered of them, were sixty-four thousand four hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Асирови по породицама својим: од Јамина породица Јаминова; од Јесуја породица Јесујева; од Верија породица Веријина.

The sons of Asher according to their families were: of Jimna, the family of the Jimnites; of Jesui, the family of the Jesuites; of Beriah, the family of the Beriites.


Синови Веријини: од Ховера породица Ховерова; од Мелхила породица Мелхилова.

Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites; of Malchiel, the family of the Malchielites.

Tweet thisPost on Facebook

А кћери Асировој бјеше име Сара.

And the name of the daughter of Asher was Serah.

Tweet thisPost on Facebook

То су породице синова Асировијех; а међу њима бјеше избројенијех педесет и три тисуће и четири стотине.

These are the families of the sons of Asher according to those who were numbered of them: fifty-three thousand four hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синови Нефталимови по породицама својим: од Асила породица Асилова; од Гунија породица Гунијева;

The sons of Naphtali according to their families were: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites; of Guni, the family of the Gunites;


Од Јесера породица Јесерова; од Селима породица Селимова.

of Jezer, the family of the Jezerites; of Shillem, the family of the Shillemites.


То је род Нефталимов по породицама својим, а међу њима бјеше избројених четрдесет и пет тисућа и четири стотине.

These are the families of Naphtali according to their families; and those who were numbered of them were forty-five thousand four hundred.

Tweet thisPost on Facebook

То су избројени међу синовима Израиљевијем, шест стотина и једна тисућа и седам стотина и тридесет.

These are those who were numbered of the children of Israel: six hundred and one thousand seven hundred and thirty.


А Господ рече Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Тијем нека се подијели земља у нашљедство према броју имена;

"To these the land shall be divided as an inheritance, according to the number of names.


Којих има више, подај им веће нашљедство, а којих има мање, њима мање; сви према броју избројенијех својих нека имају нашљедство.

"To a large tribe you shall give a larger inheritance, and to a small tribe you shall give a smaller inheritance. Each shall be given its inheritance according to those who were numbered of them.


Али ждријебом нека се подијели земља: по именима племена отаца својих нека добију нашљедство.

"But the land shall be divided by lot; they shall inherit according to the names of the tribes of their fathers.


Ждријебом нека се подијели свакоме племену, било велико или мало.

"According to the lot their inheritance shall be divided between the larger and the smaller."

Tweet thisPost on Facebook

А ово су избројени између Левита по породицама својим: од Гирсона породица Гирсонова; од Ката породица Катова; од Мерарија породица Мераријева.

And these are those who were numbered of the Levites according to their families: of Gershon, the family of the Gershonites; of Kohath, the family of the Kohathites; of Merari, the family of the Merarites.


Ово су породице Левијеве: породица Ловенијева, породица Хевронова, породица Малијева, породица Мусијева, породица Корејева. А Кат је родио Амрама.

These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, and the family of the Korathites. And Kohath begot Amram.

Tweet thisPost on Facebook

А име је жени Амрамовој Јохавета, кћи Левијева, која му се родила у Мисиру; а она роди Амраму Арона и Мојсија, и Марију сестру њихову.

The name of Amram's wife was Jochebed the daughter of Levi, who was born to Levi in Egypt; and to Amram she bore Aaron and Moses and their sister Miriam.


А Арону се роди Надав и Авијуд и Елеазар и Итамар.

To Aaron were born Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.

Tweet thisPost on Facebook

Али Надав и Авијуд погибоше кад принесоше туђ огањ пред Господом.

And Nadab and Abihu died when they offered profane fire before the LORD.


И бјеше их избројенијех двадесет и три тисуће, свега мушкиња од једнога мјесеца и више; и не бише бројени међу синове Израиљеве, јер им није дано нашљедство међу синовима Израиљевијем.

Now those who were numbered of them were twenty-three thousand, every male from a month old and above; for they were not numbered among the other children of Israel, because there was no inheritance given to them among the children of Israel.


То су избројени, кад Мојсије и Елеазар свештеник избројише синове Израиљеве у пољу Моавском на Јордану према Јерихону.

These are those who were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by the Jordan, across from Jericho.

Tweet thisPost on Facebook

А међу њима не бјеше ниједан од онијех које избројише Мојсије и Арон свештеник кад бројише синове Израиљеве у пустињи Синајској.

But among these there was not a man of those who were numbered by Moses and Aaron the priest when they numbered the children of Israel in the Wilderness of Sinai.


Јер Господ бјеше рекао за њих: помријеће у пустињи. И не оста их ни један осим Халева сина Јефонијина и Исуса сина Навина.

For the LORD had said of them, "They shall surely die in the wilderness." So there was not left a man of them, except Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun.This goes to iframe